Spis treści

Wykaz skrótów

8

I EKSPOZYCJA

11

Przedmowa

13

0.1 Aktualność Nietzschego

13

Zrozumieć to, co było

13

Nietzsche i system

15

0.2 Przesłanki metodologiczne

21

Jak pracować z tekstem Nietzschego? Poszukiwanie uzasadnienia

21

Metoda historyczna

23

Interpretacja zewnętrzna

25

0.3 Historia problemu

30

0.4 Tezy

39

0.5 Cytowanie

41

1. Rycerz Nietzsche i „wyżsi ludzie” Zaratustry

43

1.1 Wojownik i smok

43

1.2 Święto ośle

54

1.3 Spotkania Zaratustry

60

2. Krytyka twórczej aktywności. Transcendentalna filozofia Kanta

73

2.1 Wprowadzenie

73

2.2 Niepewność

74

2.3 Poznając poznanie

76

2.4 Twórcza aktywność

87

2.5 Uczeń i sędzia

92

2.6 Przyziemność

96

2.7 Mawiano o dwóch „nihilistach”

99

2.8 Podsumowanie

101

II HISTORIA

107

3 Nietzsche i kantowski projekt filozoficzny

109

3.1 Stan badań

109

3.2 Kantowskie lektury Nietzschego

137

4 Pośród „epigonów”. Neokantowskie korzenie Nietzschego

157

4.1 Arthur Schopenhauer

161

4.2 Friedrich Albert Lange

164

4.3 Eduard von Hartmann

168

4.4 Hermann Helmholtz

172

4.5 Heinrich Romundt

174

4.6 Alfons Bilharz

176

4.7 Otto Liebmann

177

4.8 Maximilian Drossbach

179

4.9 Gustav Teichmüller

180

4.10 Pozostali

182

5 Myślenie czy rzeczywistość?

185

5.1 Nieznany „wychowawca”

185

5.2 Afrikan Spir w lekturze Nietzschego

190

5.3 Spotkanie z niemożliwością

196

Czas

202

Błąd

200

Zasada tożsamości

202

5.4 Moc

205

5.5 Wyjaśnianie

208

III PROBLEM

211

6 Projekt transcendentalny

213

6.1 Krótka historia pojęcia

215

6.2 Rozwój projektu transcendentalnego

229

6.3 Pojęcie „quasi-transcendentalności”

245

Idea transcendentalizmu

251

Transcendentalizm Nietzschego

255

Radykalizacja

261

7 Obowiązywanie

265

7.1 Forma gültig

271

7.2 Formy gilt i gelten

274

7.3 Teoria obowiązywania Nietzschego

297

Główne znaczenia

298

Główne cechy pola semantycznego

298

Cechy syntaktyczne

301

Względna identyfikacja

302

Obowiązywanie u Nietzschego

308

7.4 Obowiązywanie i wola mocy

309

Radykalizacja i obowiązywanie

312

Teza

316

Podsumowanie

317

Radykalizacja

317

Kierunki dalszych badań

319

Próba oceny

322

Bibliografia

327

Literatura źródłowa

317

Prace Nietzschego

316

Inne

316

Literatura sekundarna

329

Literatura sekundarna w języku polskim

329

Literatura sekundarna w językach obcych

331

Literatura uzupełniająca

338

Zusammenfassung

343

Indeks nazwisk

345

Aneks: rezultaty badawcze

353