Powrót


Jan Stachniuk


CHRZEŚCIJAŃSTWO A LUDZKOŚĆ


Spis treści
Strony w spisie treści i w skorowuidzu odnoszą się do wydania książkowego.

Przedmowa 5

Rozdział I Problem chrześcijaństwa
1. Zagadka istoty człowieka 9
2. Człowiek, jakim go widzimy 16
3. Ucieczka w labirynt kosmicznego schorzenia 18
4. Istota wspakultury 21
5. Chrześcijaństwo jako utajona wspakultura 24
6. Drogi rozszyfrowania istoty chrześcijaństwa 26

Rozdział II Personalizm chrześcijański
1. Personalizm jako pierwiastek wspakultury 28
2. Światopogląd personalizmu 33
3. Etyka personalizmu 35
4. Instytucje personalizmu 39

Rozdział III Wszechmiłość chrześcijańska
1. Geneza pierwiastka miłości chrześcijańskiej 42
2. Światopogląd miłości" 44
3. Etyka miłości 48
4. Wynalazek błędnego koła utrapień 53

Rozdział IV Moralizm krzyża
1. Istota moralizmu chrześcijańskiego 58
2. Światopogląd moralizmu 61
3. Etyka moralizmu 63
4. Instytucje moralizmu 65

Rozdział V Spirytualizm chrystusowy
1. Spirytualizm jako pierwiastek wspakultury 68
2. Światopogląd spirytualizmu chrześcijańskiego 70
3. Etyka spirytualizmu 74
4. Instytucje magii chrześcijańskiej 77

Rozdział VI Nihilizm i hedonizm w chrześcijaństwie
1. Nihilizm jako pierwiastek chrześcijaństwa 80
2. Światopogląd nihilizmu chrześcijańskiego 82
3. Etyka nihilizmu chrześcijańskiego 85
4. Instytucje cierpienia w nihilizmie 89
5. Pierwiastek hedonistyczny w chrześcijaństwie 91

Rozdział VII Przełowmowy wynalazek Jezusa Chrystusa
1. Intuicyjna konspiracja wspakultury 94
2. Wynalazek Jezusa Chrystusa 98
3. Automat świętości 101
4. Ustalenie się doktryny chrześcijaństwa 106

Rozdział VIII Idea kościoła
1. Idea marszu ludzkości od przyrodzoności do nadprzyrodzoności 113
2. Instytucja Kościoła jako zastosowanie praktyczne automatu świętości 117
3. Niż cywilizacyjny 120
4. Uformowanie pełnej doktryny krzyża 121

Rozdział IX Organizacja Kościoła
1. Nadrzędny organ akcji dziejowej chrześcijaństwa 127
2. Stan kapłański 129
3. Zrzeszenie dążących do zbawienia 131
4. Rząd dusz 133
5. Perwersyjny instrumentalizm 136

1. Uzacnianie przez błędne koło utrapień 140
2. Pokuta i ofiara jako transmisja wewnętrzna 145
3. Magia Chrystusowa 150

Rozdział XI Zniszczenie kultury antycznej przez chrześcijaństwo
1. Prachrześcijaństwo 157
2. Lawina Chrystusowa 159
3. Upadek cywilizacji antycznej 165

Rozdział XII Istota ładu średniowiecznego w Europie
1. Spreparowanie spuścizny antycznej 175
2. Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego 177
3. Ład średniowieczny 181

Rozdział XIII Chrześcijaństwo na przełomie ery nowożytnej
1. Rozkład średniowiecza a Renesans 186
2. Protestantyzm 188
3. Rozprężenie Kościoła 192
4. Jezuityzm 196
5. Utajone zasięgi chrześcijaństwa 198

Rozdział XIV Wspakultura laicka
1. Załamywanie się spirytualizmu 201
2. Rozwój totalnej wspakultury krzyża 204
3. Światopogląd wspakultury laickiej 207
4. Zasięgi wspakultury laickiej 210
5. Kościół zbuntowanych 212

Rozdział XV Przezwyciężenie wspakultury
1. Postulat rewolucji człowieczej 215
2. Możliwości przełomu ku panhumanizmowi 216
3. Technika pokonania upiora wspakultury krzyża 218

Skorowidz osobowy 221
Spis treści
Powrót na górę strony.