Wydawnictwo Toporzeł   -   Linki   -   Regulamin   -   Twój koszyk

Powrót do działu

Autor: Alfred Szwast
Tytuł: Filozofia dyferencjalna
Wydawca: Toporzeł
Format: A5 198 str. ISBN: 83-85559-23-X
Wykonanie: Broszura klejona
Więcej o książce
Opis:
Autor "Filozofii dyferencjalnej", filozofii różnic, skupił się przede wszystkim na człowieku w aspekcie psycho- i socjologicznym. Z jednej strony zwraca uwagę na oczywisty i niewątpliwy fakt różnorodności ludzi; ze spojrzeniem tym koresponduje osobisty, bardzo bezpośredni styl wypowiedzi, jak i forma książki o podtytule: "Listy do Nieznanego Przyjaciela". Jednocześnie wnioski ogólne opiera na powszechnej, wspólnej dla wszystkich ludzi bazie przyrodniczej, łącząc z ową podstawą liczne zjawiska życia społecznego (m.in. wzajemny dobór kobiet i mężczyzn, elementarne akty etyczne czy przyjaźń).
Przez cały czas czytelnikowi towarzyszy ciepły optymizm i erudycja autora, dobrze obeznanego ze współczesnymi osiągnięciami nauk o człowieku (w szczególności teorii ewolucji i genetyki).
Cytaty:
Rota przysięgi małżeńskiej u Rzymian brzmiała tak, na pozór dziwacznie:
Ubi tu Gaius, ibi ego Gaia.
Gdzie ty, Gajuszu, tam i ja - Gaja. Gajusz i Gaja to były bardzo pospolite imiona. Sens tej roty polegał na tym, że kobieta przyrzekała być drugą stroną medalu. Nie wspólnikiem, jak to jest dzisiaj. Częścią jednej całości.

Niestety, człowiek nie jest sapiens. Człowiek jest istotą tragiczną z powodu podstawowego, głębokiego zróżnicowania. Sens jego egzystencji najgłębiej oddaje jeden z najstarszych mitów ludzkości - mit o wieży Babel. "Pomieszanie języków", trudność czy też niemożność porozumienia tam, gdzie konieczne jest współdziałanie, gdy zadanie przekracza możliwości jednostki - oto los skazanych na koegzystencję odmieńców, których największą tęsknotą i nieustannym dążeniem jest znajdowanie podobnych.

Wydawnictwo TOPORZEŁ, 52-019 Wrocław, Gogolińska 11/2, tel. +48 71 341 63 79, kom. +48 602 708 925 e-mail: wydawnictwo@toporzel.pl