Powrót

Antoni Wacyk

Na pohybel katolictwu - Zadruga

Spis treści
Strony w spisie treści i w skorowidzu odnoszą się do wydania książkowego.
1."Zasługi" Kościoła w Polsce 7
2.Kościół katolicki 16
3.Polakatolik urządza Rzeczpospolitą 23
4.Katolicyzmowi na pohybel 33
Skorowidz osobowy 41
Spis treści