Powrót

Antoni Wacyk

Mit polski - Zadruga

SPIS RZECZY
Strony w spisie treści i w skorowuidzu odnoszą się do wydania książkowego.
Wstęp 7
Rozdział I PODSTAWOWE POJĘCIA 9
Mit. Kultura. Człowiek. Wspakultura. Naród. Nacjonalizm. Demokracja. Wolność. Humanizm. Filozofia. Indywidualizm.

Rozdział II PODSTAWOWE PRAWDY 20
1. Człowiek czołem ewolucji świata 20
2. Walka o byt 23
3. Pełnia życia - tylko w narodzie 25

Rozdział III NASZA PRZESZŁOŚĆ 31
1. Gdy dusze były jeszcze słowiańskie 31
2. Kukułcze pisklę - polakatolik 35
3. Polska skatoliczona 38

Rozdział IV NARÓD W NIEWOLI 45
1. Upadek państwa w świadomości polakatolika 45
2. Wyzwoleńcze zrywy 51
3. Nędza Galicji 54

Rozdział V II RZECZPOSPOLITA 59
1. Recydywa saska w polityce 60
2. Recydywa saska w gospodarstwie 65
3. Ofensywa katolicyzmu 69

Rozdział VI Druga wojna światowa i po niej 73
1. Kraj pod okupacją 73
2. Na emigracji 77
3. Polska Ludowa 80

Rozdział VII PROBLEM POLSKI - CZŁOWIEK 88
1. Nasz stosunek do przeszłości 88
2. Nasz pogląd na kulturę duchową w Polsce 91
3. Trzeba zmienić ideomatrycę 93

Rozdział VIII SŁOWIAŃSKA KULTURA POLAKÓW 97
1. To nie niemrawe słowianofilstwo 97
2. Mit polski - Zadruga 100
3. Religia Polaków 102
4. Prawda, dobro, piękno w kulturze polskiej 106

DODATEK
JAN STACHNIUK - Filozofia polska 111

SKOROWIDZ OSOBOWY 132

Spis treści