Powrót


Jerzy Jankowski


Nieromantyczni romantycy


Spis treści
Strony w spisie treści odnoszą się do wydania książkowego.


Romantyzm i romantycy 5
Jan Jakub Rousseau 17
Johann Wolfgang Goethe 27
Herminia de Stael 37
Ludwik van Beethoven 47
Niccolo Paganini 55
Ugo Foscolo 65
George Byron 73
Antoni Malczewski 85
Karolina Sobańska 93
Henryk Heine 101
Adam Mickiewicz 111
Aleksander Puszkin 123
Honoriusz Balzac 133
Aleksander Dumas 145
Wiktor Hugo 155
George Sand 165
Delfina Potocka 175
Juliusz Słowacki 185
Fryderyk Chopin 195
Franciszek Liszt 205
Zygmunt Krasiński 215
Ryszard Wagner 227
Michał Lermontow 235
Charles Baudelaire 243
Teodor Dostojewski 253
Rachel Flix 263
Maria Kalergis 271
Aleksander Dumas syn 281
Romantyczne postscriptum 289
Spis treści