Prentice Mulford

Moc ducha. Moc Życia

Wydawnictwo TOPORZEŁ

Wrocław 2018

Przekład Stefana Mnieskiego

Opracowanie redakcyjne

Anna Tymes

Okładkę projektował

Jacek Kożuszek

Korekta

Emilia Nawojczyk

ISBN 978–83–85559–42–9

Wydawnictwo Toporzeł

Wrocław 2018

Bóg w tobie

Jako istota duchem obdarzona jesteś cząstką Nieskończonej Świadomości i Nieprzebranej Mądrości. Jako ta jej cząstka jesteś bez przerwy wzrastającą siłą. Siła ta może tylko zwiększać się, nigdy — maleć. Ona to, z otchłani czasu się dźwigając i wciąż się potęgując, ukształtowała umysł twój i tym, czym jest dziś, uczyniła. Do siły tej każdy z żywotów twoich nieświadomie dorzucił coś nowego. Każde zmaganie się duchowe — czy to w walce z bólem, nałogiem lub występkiem, czy w dążeniu do jakiejś władzy, umiejętności, kunsztu albo sztuki — zmaganie się z samym sobą, z niezadowolenia z siebie pochodzące, z poczucia braków własnych — wszystko to było czynnikiem postępu w głąb ku rosnącej mocy, wzwyż ku względnemu udoskonaleniu, a przez nie ku szczęściu. Albowiem sensem żywota jest szczęście.

Dziś rozporządzasz większą ilością sił duchowych niż kiedykolwiek przedtem; dowodzi tego właśnie twoje z siebie niezadowolenie, wzrastający krytycyzm w stosunku do siebie. Gdyby bowiem duch twój nie był się stał jaśniejszym, nie dostrzegłby tych braków w sobie, a już zwłaszcza nie bolałby nad nimi. Ale na wahadłowej drodze uświadomień może w tej chwili właśnie mijasz punkt najniższy. Przeceniasz swe usterki pod pierwszym wstrząsającym wrażeniem ich odkrycia. Przypuszczasz, że wzrastają, ale to tylko twoje złudzenie optyczne, to rezultat tego, żeś zbliżył się do prawdy. Bóg w tobie, czyli wiecznie kwitnąca w łonie twoim siła, otworzył ci oczy na wady charakteru twego; ale też nigdy jeszcze wady te nie były tak bliskie usunięcia, jak właśnie w tej chwili.

Oto pod domem znajdowała się zapowietrzona jama, stanowiąca źródło ukryte zarazy. Odkrycie jej — zapewne — nie było dla nikogo przyjemną niespodzianką, ale obecnie już mieszkańcy domu czują się pewniejsi niż przed tym odkryciem, bo teraz nie ulega najmniejszej wątpliwości, że gniazdo zarazy zostanie zniszczone. Ta czarodziejska różdżka rabdomanty, poznaniem zwana, gdy zamiast żyły złota odkrywa gnojowisko zaskórne, nie mniejszej, lecz tym większej pochwały jest godna. Nikt niech się nie przeraża swoimi błędami: są one w nim — zapewne; ale i Bóg też w nim jest, i on mu je wskazuje, chcąc, by się doskonalił.

Od dziewiętnastu wieków powtarzano ciągle człowiekowi, że niegodny zeń grzesznik, a ten świat to padół nędzy i upadku. Wbijano mu to w głowę tak długo, aż w końcu stał się tym „grzesznikiem”, a przez ową „grzeszność” jego życie i świat stały się „padołem”. Ale oto pierwsze zdanie pierwszej książki, z której dziecko chińskie naukę w szkole rozpoczyna, brzmi: „Człowiek jest dobry”. Traktować każdego zawsze i z założenia jako dżentelmena — to znaczy tak weń to dżentelmeństwo wmówić, zasugerować mu je, aż stanie się ono dla niego tą „drugą naturą” z przysłowia, a z czasem w końcu nawet po prostu „naturą”.

Nikt niechaj nie narzeka: „Jakże mam przezwyciężyć wszystkie swe słabości? Nie! lepiej już dam spokój; trudno, już się nie poprawię”. Przecież mówiąc to, właśnie poprawiasz się w tej chwili. Każdy protest w duszy jest jakąś jej przemianą. Tylko że, oczywiście, nie wszystko może stać się w jednym dniu, tygodniu ani nawet roku. I w przyszłych twych wcieleniach nigdy nie nastąpi taki dla ciebie okres, kiedy już nic do poprawienia w sobie nie będziesz mógł znaleźć. Każda zaś poprawa z konieczności przypuszcza, że istnieje to właśnie, co ma być poprawione. Każdy wciąż od nowa buduje sam siebie z nowych barw, sił i kształtów, jako żywy chram bóstwa; a kamieniem węgielnym, założonym dlań przez Budowniczego, jest szacunek dla samego siebie — wielkie, święte JA nasze; ale nie to małe i marne, dzisiejsze, tylko ten idealny obraz samego siebie, który każdy z nas w sobie nosi i do końca żywym nosić winien.

Podobnie jak drzewo nie przestaje rosnąć w zimie, żaden talent nigdy wzrastać nie ustaje. Ucząc się deklamacji, malarstwa, gry w bilard lub czegoś podobnego, łatwo jest zauważyć, że po przerwie miesięcznej, rocznej, a nawet czasami dłuższej, gdy tylko nam powróci utracona wprawa, gramy, malujemy lub deklamujemy o wiele lepiej niż poprzednio; sami o tym nie wiedząc, zgoła nie myśląc o tym ani tego pragnąc, wzbogaciliśmy się o nowe punkty widzenia i nowe metody.

„Jakiż więc sens ma życie”? Sensu własnego życia określić nikt nie może — ten sens zostaje zawsze określany przez szerszy los zbiorowy, przez prawo, które nami rządzi i wiedzie nas. Dokąd?…  Oto ku coraz bardziej wzrastającej, po prostu bezgranicznej zdolności do szczęścia. Co dnia i co godziny wszyscy — niech sobie pozory, jak chcą, przeciwko temu przemawiają — wrastamy coraz głębiej w szczęście przy pomocy coraz to czulszych naszych i coraz mądrzejszych, coraz świetlistszych organów. Cierpienia, które wypada nam znosić, pochodzą z tego samego narastania duchem, które sprawia, że chcąc nie chcąc znajdujemy się coraz bliżej źródła niedoli naszej tak, iż je wreszcie musimy zauważyć i uznać udrękę naszą za niezbity dowód, żeśmy zbłądzili na manowce, skąd za wszelką cenę musimy zawrócić. Na tego zaś, kto z głębi duszy, z powagą śmiertelną domaga się poznania właściwej swej drogi, zstąpi coś zawsze, co go poprowadzi; jest to bowiem jedno z najgłębszych i najsubtelniej pomyślanych praw bytowych, iż żadne prawdziwe wołanie o pomoc bez odpowiedzi nie będzie zostawione. Wszelkie mocne i szczere pragnienie lub modlitwa musi nam przynieść w darze to, o co się modlimy, czego pożądamy.

Ludzie, których los zda się szczególnie prześladować, mogą być najlepsi nawet i najporządniejsi, ale są widać krnąbrni i zakamieniali wobec własnej duszy: nie widzą, a — co gorsza — nie chcą widzieć, dokąd los pragnie ich zaprowadzić; są jak ten koń oporny, który przed przeszkodą wciąż się wyłamuje, choć go szpicruta jeźdźca boleśnie przynagla. Gdzie ból, tam i błąd jest; gdzie cierpienie, tam musi być coś fałszywego. Cierpienie to busola, która wskazuje drogę ku Wyspom Szczęśliwości.

W szczupłym kółku tych, którzy osiągnęli mądrość, znajdzie się dzisiaj kilku żyjących w tak doskonałej harmonii z Nieskończonością, iż droga ich przeznaczeń nie prowadzi już nigdy przez cierpienia, pochodzące z poważniejszych jakichś zboczeń na manowce. Ci najnieliczniejsi z rozmysłem zachowują w sobie jakiś brak niewielki, jakiś „słaby punkt” w cielesnej swojej organizacji, aby dla drobniutkich odchyleń swych od prawdy posiadać w sobie jeszcze jakąś busolę ziemską, coś, przez co każdy najmniejszy brak w nich mógłby ujawniać się wyraźnie i, że tak powiemy, namacalnie.

Sens życia?!…  Tak się naucz żyć, aby każdy nowy twój dzień cechowała pewność coraz to większej pełni bytu, coraz to czystszych i subtelniejszych uciech — aby to, co się zowie „czasem do zabicia”, nie istniało dla ciebie, aby nawet myśl o tym była ci całkiem obca. Naucz się doznawać czysto fizycznej błogości, po prostu zwierzęcej uciechy ze słońca, ekstazy oddychania, jak to umieją tutaj wszyscy ci, co życie wzwyż w sobie dźwigają. Trzeba potrafić wznieść się nad ból i chorobę, stać się na tyle panem swoich myśli, aby one, dowolnie, kędy zechcesz, wysłane — panu swemu przyniosły, czego tylko zapragnie: i dom, i ojczyznę, odzież i pożywienie, druha i ukochaną…  Myśl powinna stać się podobna do owego dżina z arabskiej bajki: wszystko zdobywać winna, nie grabiąc przy tym ani nie krzywdząc bliźnich, bo dżin tylko stwarza, lecz nic nie odbiera. Tak wzmóc się trzeba na siłach, aby nasz duch dowolnie zdolny był ciało swoje odmładzać, przemieniać i uszlachetniać, podtrzymując je, jak długo zechce, w takim stanie, że żadna z jego części nie osłabnie, nie zwiędnie ani nie ulegnie rozkładowi. Pić z ciągle nowych studzien radości i napój uciech podawać innym; być zawsze tym, co daje; nie mieć wrogów i nie czuć się wrogiem niczyim, ale być zawsze mile przez wszystkich widzianym — oto istotny sens życia, którego się nauczyli i uczą codziennie ludzie równie jak my „realni”, lecz bardziej od nas żywi. Mówiąc innymi słowy, ziemię zmieniać należy w niebo.

Podobna doskonałość to zresztą odległy dziś jeszcze, co prawda, ale nieunikniony los każdej duszy indywidualnej, nikt bowiem ujść nie zdoła przed ostatecznym szczęściem. W miarę jak krocząc poprzez swe kolejne ciała duch urasta, uczy się on właściwie oceniać wszystkie męki, które zniósł lub znosi, jako życzliwe i mądre szturchańce, które go wypychają ze ślepych uliczek, aby w nich nie utknął, zwracają go natomiast w kierunku, w którym idąc, uniknie wreszcie wszelkiego cierpienia i stanie na wyżynie życia. Wówczas w porywającym wirze szczęścia zniknie dla niego wszelkie poczucie czasu, jak na pochłaniającym uwagę widowisku lub w ekstazie miłosnej, podczas muzyki albo podczas niebezpieczeństw, fascynujących przygód.

I hinduska nirwana nie stanowi również nic spoza człowieka. Jest ona, przeciwnie, rodem z tego świata i w kwiecie lotosu serca ludzkiego spoczywa: „Duch jest jej tworzywem, życie — jej ciałem, światło — kształtem”. A tak oto przebiega szereg rozwojowy: jaźń, składająca się tylko z pokarmu; w tej jaźni, jak w otoczce, tkwi jaźń oddechowa; w niej — emocjonalna; w tej znów — poznawcza, i w niej dopiero, jako najwewnętrzniejsza — jaźń, będąca rozkoszą! I ta jest zaiste istotą człowieka; kto bowiem dociera do istoty rzeczy, tego przenika rozkosz; a gdyby tej rozkoszy nie było na świecie, któż by chciał żyć, oddychać? On (duch, atman ) ją stwarza; kto raz już znajdzie spokój i punkt oparcia dla siebie w tym, co Ponadcielesne, Niewypowiedzialne, Niezgłębione, ten już tego spokoju dostąpił na zawsze; jeśli jednak poza tym jest w nim i coś innego, gdy jest w nim jakaś próżnia, nie zazna on spokoju, lecz będzie w nim niepokój zwykły tym, co mylnie mają się za mądrych ( Wedanta ).

Niepodobna nigdy za często powtarzać, że tylko w pogodzie ducha leży tajemnica wszelkiego ziszczenia. Wystrzegać się nadziei, co wrzawę i hałas dokoła siebie czyni — i pożądania, szarpiącego nerwy — nie dać się trawić tęsknocie! We śnie i na jawie podtrzymywać w sobie tylko łagodną pewność, że wszelki trud i praca muszą się nam opłacić, wszelkie przedsięwzięcie powieść; że dzisiejsze nasze dźwignięcie się wzwyż na drodze rozwoju jest tylko stopniem do następnego jutra. Marzona przez cię podróż do krainy cudów ma być dla serca twego czymś tak niezbicie pewnym, jak to, że jutro znowu wzejdzie słońce. Niepokój i troska stają się słowami bez treści dla tego, kto wie, bo poznał prawdę; a jego posłannictwo i ostateczny triumf — czy to jako malarza, rzeźbiarza, mówcy, kupca, architekta czy wynalazcy — są dlań rzeczą tak łatwą i samą przez się zrozumiałą, jak wejście na piętro po wygodnych schodach.

W życiu, nawet niezupełnie, lecz chociażby względnie doskonałym, dojść do tego musi, jeżeli tylko prawidłowe i owocne używanie substancji myślowej, posługiwanie się jej siłami przyciągającymi i odpychającymi staną się dla nas czymś tak naturalnym i przyrodzonym jak oddech albo bicie serca. Potrzeba na to tylko, abyśmy doszli do tego istotnie żywego poznania z ducha, że nasze pragnienia, we właściwej objawiające się postaci, są czymś w rodzaju liny duchowego przyciągania ku nam z matematyczną pewnością wszystkich potrzebnych nam sił, środków, pomocy, sposobności — podobnie jak muskuły naszych ramion potrafią ściągać ku brzegowi łódź, którą holujemy.

Wszak już dziś nadajemy spokojnie depeszę, nie troszcząc się bynajmniej o to, że nie dojdzie do miejsca przeznaczenia z tej racji, iż o istocie elektryczności my dotychczas prawie nic nie wiemy. Czy elektryczność stanowi jakiś magnetyczny wir w eterze, czy wszechświatowy eter w ogóle istnieje, czy też jest jedynie naszą hipotezą pomocniczą: a jeśli istnieje, to czy mamy go sobie wyobrażać jako ciecz idealną, czy jako substancję o konsystencji stali? Wszystko to są dzisiaj jeszcze zagadnienia z dziedziny fizyki matematycznej; a ponieważ nauka ta — i to właśnie stanowi o jej charakterze i wielkości — mniej więcej co lat dwadzieścia z gruntu się odmienia, więc czym jest elektryczność, wiemy dziś równie mało, jak za czasów Franklina; tylko że już umiemy nią się posługiwać i właśnie jedną z posług, które nam oddaje, jest przesyłanie depesz.

Zupełnie tak samo i posługiwanie się siłą myślową jest zagadnieniem czysto praktycznej natury, kwestią prostego doświadczenia, które każdemu podjąć wolno. A nawet każdy na swój swoisty sposób spróbować go powinien. Kto, nie zbadawszy tej sprawy osobiście w sposób doświadczalny, odrzuca zjawiska psychiczne w tej postaci, jak je tu wykładamy, po prostu dlatego tylko, że wydają mu się niezrozumiałe, ten — gdyby chciał być konsekwentny — musiałby odkładać zapoznanie się z telefonem i telegrafem aż do czasu, gdy sama istota elektryczności przestanie dlań być rzeczą niepojętą. Właściwie zaś ostrożniś tego rodzaju również i żyć by nie powinien — bo wszak co to jest życie, nikt dotychczas nie wie.

Zanim ludzie nauczyli się korzystać z elektryczności, było jej w przyrodzie tyleż, co i dzisiaj, i była ona również jak dzisiaj zdolna służyć naszej wygodzie; lecz władza nasza nad nią jeszcze nie istniała, bo brakło nam sposobów i umiejętności nadawania jej kierunku dla nas pożądanego. Przemożną potęgę prądów myślowych aż po dzień dzisiejszy nie tylko się trwoni, ale nawet gorzej: przez ignorancję i złe przyzwyczajenia, nabywane i umacniane w ciągu całego życia, nasze baterie pracują tutaj w kierunku wręcz przeciwnym, niżby należało. Gromadzimy w sobie i wyładowujemy raz po raz nieżyczliwość, zazdrość, szyderstwo, urągania, gminność i brzydotę pod wszelkimi postaciami; a przecież to wszystko stanowi realną substancję myślową, tylko przepuszczoną przez złe transformatory, szkodzi więc nam na pewno, a może i innym.

Kamieniem węgielnym owocności wszystkich naszych usiłowań i w tym, i we wszelkim innym istnieniu naszym jest: nigdy o niczym w myślach nie mówić — niemożliwe. Nigdy pod wpływem pierwszego popędu nie odrzucać żadnej idei, jakkolwiek by się dziwną albo zuchwałą zdała. Zawsze najpierw poczekać, niech się instynkty skupią w nas i zbiorą — często są nieobecne. Dopiero wtedy może się zjawi w nas ten dziwnie subtelny dreszcz zarania, będący udziałem wyłącznie tych, co stoją u początków rzeczy. Największy, najoczywistszy cud, gdyby nawet był dla wszystkich widoczny, ale trwał tylko jedną chwilę, ześlizgnąłby się gładko i bez śladu po mózgu ludzkości. Im fantastyczniejsza i bardziej oszałamiająca jest jakaś myśl, tym więcej czasu należy jej zostawić do działania. Wołać „niemożliwe!”, ponieważ coś się niemożliwym zdaje, znaczy to w ogóle hodować w sobie fatalny nawyk do negacji. Świadomość staje się wtedy jak gdyby więzieniem o drzwiach zaryglowanych przed nieskończonością z zewnątrz, podczas gdy wewnątrz zostaje sam, sam jeden maleńki człowieczek. Mówić „niepodobieństwo!” o jakimś celu do osiągnięcia w sobie — czy będzie nim wieczna młodość, czy cielesna nieśmiertelność — jest grzechem, popełnianym przeciwko Duchowi, albowiem nie daje mu to urzeczywistniać samego siebie za naszym pośrednictwem. Albo, właściwiej mówiąc, będzie to dla niego tylko zwłoką, tylko opóźnieniem. Bo, jak chcesz się opieraj, stawaj okoniem i wierzgaj na próżno przeciw ościeniowi — na dłuższą metę nie ma ani być nie może skutecznego oporu przeciw doskonaleniu się wszechrzeczy (nie wyłączając ciebie) i wszelkie twoje krzykliwe „to niepodobieństwo!” oznaczają co najwyżej wzniesienie chwilowej przegrody.

Mawiaj do siebie zawsze: wszystko jest możliwe — ja mogę stać się wszystkim, co budzi mój podziw. Mogę zostać pisarzem, artystą, wynalazcą, mówcą; mogę się zrobić jak chcę, pięknym, gibkim, zdrowym i szczęśliwym. A wtedy staną przed tobą otworem drzwi do niewidzialnej świątyni wnętrza ducha. Twoje „nie mogę” było tą zaporą, która cię odgradzała od ciebie samego.

„Żywić nadzieję wbrew wszelkiej nadziei” jest wielką mądrością; a mądrość tę osiągać umiała dotychczas jedna tylko miłość.

Białej magii pragnienia nikt na zasadzie cudzych doświadczeń nie posiądzie, choćby świadectwo i przykład były dla niego jak najbardziej przekonujące, a cud obcego życia jak najoczywistszy. Te mogą zawsze służyć tylko jako zachęta i podnieta, nigdy — jako wzór właściwy do naśladowania; podobnie bowiem, jak są ogólne prawa, którym podlegają wszyscy, tak są też prawa indywidualne, jako że każdy człowiek jest jedyny, niezastąpiony i z nikim nie da się porównać. Ani ja po twej drodze szczęścia dojść nie mogę, ani ty po mojej, przychodzimy bowiem z dwu zupełnie różnych okolic wieczności. Najgłębszy rdzeń mego i twego życia noszą na sobie piętna dwóch zgoła obcych istnień. Nie ma dwóch słów, które by dla dwóch ludzi to samo znaczenie posiadały, a cóż dopiero mówić o dwóch różnych i obcych sobie doświadczeniach. Gdzie niedźwiedź polarny w najlepsze używa życia i pławi się w rozkoszy, tam tygrys odmraża sobie łapy.

Każda istota musi znaleźć odrębny swój wyraz jednostkowy dla praw ogólnych. Znane jest na przykład to powszechne prawo, że wiatr napędza żaglowce; ale przecież nie na każdym statku jednakowo ustawia się żagle. Podobnież, według powszechnie obowiązującego prawa, myśli nasze poza obrębem organizmu działają jedne na drugie tudzież na świat fizyczny, tak że ciała nasze zależą w znacznej mierze od zabarwienia myślowego tych, z którymi — sami o tym nie wiedząc — obcujemy w Oceanie Ducha. Ale właśnie dlatego byłoby to z mej strony krokiem zupełnie chybionym, gdybym ja, widząc kogoś o duchu znacznie mój duch przewyższającym, a kto swą drogą ciągle idzie naprzód, chciał naśladować niewolniczo jego sposób życia, jego metody i stosunek do świata i ludzi.

Organizm nasz zawiera żelazo, fosfor, siarkę, związki mineralne w tysiącznych odmianach tak różnorodnych i subtelnych, że chemia fizjologiczna daleka jest jeszcze od ich dokładnej znajomości. A duchowa nasza istota składa się ze swej strony z niewidocznych odpowiedników tych wszystkich pierwiastków i ich połączeń, w niesłychanie delikatny i nieskończenie rozmaity sposób w każdej jednostce ze sobą pomieszanych i uwarstwionych. Któż więc, prócz ciebie samego, zdoła ocenić należycie, kto zdoła właściwie pokierować wszystkimi poszczególnymi akcjami i reakcjami tego jedynego na świecie ich zespołu, który twe JA stanowi? Ty sam musisz wyszukać sobie odpowiadających twojej naturze przyjaciół, określić właściwe dla ciebie pożywienie tudzież potrzebną ilość ruchu — słowem, instynkty w sobie wyćwiczywszy, wykryć musisz, jakich ci trzeba zabiegów higienicznych, by żyć możliwie dobrze. A tu człowiek dzisiejszy lekarza dopiero pytać musi, co jeść powinien — lekarza, który równie mało, jak on sam, wie o tym. Taki zanik instynktów spotyka się na całej przestrzeni natury chyba jeszcze tylko u pewnych zwyrodniałych mrówek rozbójniczych, które nie są zdolne nawet pożywienia znajdować same sobie i muszą się kazać karmić niewolnicom. Lekarze w najlepszym razie wiedzą to i owo o chorobach, ale na zdrowiu zgoła się nie znają, chociażby z tego względu, że istotne zdrowie trafia się bardzo rzadko. Lekarz przez całe życie nie styka się nigdy z ludźmi zdrowymi, normalnymi. Stąd zjawiają się potem takie wariackie obliczenia, jak te na przykład, które spotykamy u wielkiego chemika Liebiga, dowodzącego, że człowiek potrzebuje dziennie tyle a tyle substancji białkowych. Znakomity ten uczony przeprowadzał swe doświadczenia wyłącznie na obrzmiałych i napęczniałych korporantach o brzuchach piwoszy, a więc na niesłychanie nędznych motorach ludzkich, potrzebujących potrójnej ilości paliwa. I wskutek tych badań nad tak nieodpowiednimi obiektami przez lat trzydzieści potem w całej Europie po prostu hodowano zapalenia wyrostka robaczkowego, artretyzm i inne choroby przemiany materii, przekarmiając ludzi, a zwłaszcza dzieci, i krew im zatruwając.

Każdy lepszy człowiek ma w każdej gałęzi swojej działalności, czy to będzie sztuka, nauka czy handel, swoje własne metody, tak odmienne, swoiste i zróżnicowane, że chcąc je wytłumaczyć, nie byłby w stanie dobrać słów dosyć subtelnych; a co się tyczy jego ciała, tego siedliska wszystkich jego zmysłów, czyż miałby dopiero być zmuszonym kogo innego o nie pytać? Należy zawczasu ćwiczyć powonienie, smak i czucie na pokarmach delikatnych; a przy lada drobnostce, która nam doskwiera, nie można pozwalać, aby do organizmu wlewano nam kwartami lekarstwa — czyli właściwie te substancje regulujące, które w niewielkich dawkach ustrój sam na własny użytek wytwarzać może i powinien.

Niewątpliwie, ludzie z większym doświadczeniem w zakresie praw ogólnych mogą być innym bardzo przydatni i pomocni, dodając im bodźca, podtrzymując odwagę, krzepiąc siły i, że tak powiemy zarażając ich nadzieją. Spotykać się z takimi ludźmi o określonej porze, możliwie w tym samym miejscu, i toczyć poważne, przyjemne rozmowy — rzecz to wysoce pożyteczna, która może mieć dla nas skutki wręcz nieobliczalne. Kto jednak bierze sobie jakiegoś człowieka, mężczyznę czy kobietę, choćby nawet proroka czy świętego, za autorytet i nieomylnego w świecie duchowym przewodnika, ten oczywiście zbacza z właściwej drogi, żyje bowiem doświadczeniem cudzym — doświadczeniem człowieka inaczej z pierwiastków jemu swoistych złożonego, inaczej reagującego na świat i na którego świat też inaczej oddziaływa.

Czepianie się poły innego człowieka jest grzechem tchórzostwa. Lgnąć do czegoś małego, pozornie pewnego, ponieważ widocznego, zamiast się powierzyć samej niewyczerpanej, nieskończonej Mocy — cóż to za małoduszność! Zamiast w nieskończoności jak ptak zawisłszy na jej skrzydłach w promienne dać się ponosić kraje…  Tej nieskończonej siły samej w sobie nikt z nas nie ujrzy nigdy, widzimy zawsze tylko jej wiecznie zmienne kształty, jako to słońce, gwiazdy lub zwierzęta; lecz naszym jest zadaniem ucieleśniać ją w nowej postaci w samych sobie — w postaci przyszłego ziemskiego archanioła.

Siła ta działa w każdym — w mężczyźnie czy kobiecie, dorosłym czy dziecku. I na jakimkolwiek stopniu drabiny życia stoją, na jakimkolwiek poziomie moralnym albo umysłowym, dziś są oni wszyscy mądrzejsi, silniejsi, a więc i lepsi, niż byli wczoraj i kiedykolwiek przedtem, choćby wszelkie pozory mówiły co innego. We wszystkich postaciach natury i ducha, wyzwalających się z więzów materii, pęd do subtelnej doskonałości, zanim pewien stopień rozwoju osiągnie, pozostaje sam sobie nieznany, nieświadomy. Tęskniący Bóg przebywa wszędzie, wiecznie czynny, nawet w pijaczynie, który się w rynsztok stoczył. Duch pragnie się zewsząd wydobyć i wzbić w górę: z najpodlejszego kłamcy, z najbardziej pogardy godnego łajdaka. I wielkim to jest błędem powiedzieć o kimkolwiek, jakoby „na psy zszedł”; takich słów raz na zawsze poniechać wypada. Podobna myśl o kimś działa jak cios psychiczny, który, skroś Niewidzialne idąc, uderza w piersi tego, do kogo się odnosi, wstecz go odrzuca i cofa w rozwoju; stanowi ona dla każdego czynnik hamujący w tym ciężkim, ślepym trudzie wydobycia się jeszcze w ciągu tego wcielenia z okrutnej wilczej jamy, w którą wpadamy tak często. I zupełnie tak samo, jak nasze myśli nieraz cios zadają innym, tak też czyjaś myśl niema, nie wypowiedziana, nie ujęta w słowa, z pewnością i nam często bezwiednie przeszkodziła wybrnąć z jakiegoś bagna, w którym brodziliśmy właśnie: z jakiegoś stanu niezdecydowania albo zależności, złego usposobienia, myśli drwiących i szyderczych lub nienawiścią tchnących. Wszelki sąd wzgardliwy albo potępiający szkodzi nie tylko tym, o których jest wypowiadany, ale pogarsza również w ogóle „aurę” świata i chociaż odrobinę, zawsze ją uwstecznia.

„Co mi nie zadaje śmiertelnego ciosu, to mnie silniejszym czyni” (Nietzsche). Pasowanie się ciągłe z wiecznym promieniowaniem ku nam z otaczającego świata wyziewów szyderstwa i pogardy, uwłaczającej krytyki i szarpania czci ludzkiej, może doprowadzić człowieka do tego, że nagle stanie się on siłą pozytywną i — jak stal hartowny — na kształt twardego miecza pójdzie przez świat i życie. Siła istoty ludzkiej, która w ten sposób nagle stała się pozytywną, jest niezmierna i niezmierny jest wir ten w eterze duchowym, który wytwarza ona niespodzianie przez odruch sprzeciwu. Tylko że taki człowiek musi raz gdzieś kiedyś znaleźć i taką wyspę, dla siebie odpowiednią, gdzie negatywnie odbiorczym stać się może. Bo być przez całe życie bez przerwy pozytywnym — tego nikt znieść nie zdoła.

Każdy człowiek ma prawo rzec do otoczenia, które go krytykuje: „Wolałbym słowa aprobaty — prawda — lecz nie zależę od niczyjego »tak« i niczyjego »nie«. Jedyną instancją, którą uznaję, jest Bóg w sercu moim. Przed Jego sądem w nicość pada sofizmat wszelki, a od zmarszczenia brwi Jego nie masz ucieczki”.

Nikomu nic nie przyjdzie — w najdosłowniejszym realnym znaczeniu tego słowa — i na nic mu się nie zda tłumaczyć się z morderstwa, oszustwa czy kradzieży nieodpartym przymusem, neurozą, psychozą i innymi tego rodzaju terminami fachowymi oraz powoływaniem się na przeróżnych ekspertów i biegłych. To może dobre w sądzie dla prawników, lecz zgoła i na wieki wieków bezskuteczne ze stanowiska prawa naturalnego i nieskończonego, które ma własne sankcje przeciw wszelkiemu zboczeniu z drogi prawdy. Ludzkość dzisiejsza przechodzi w rozwoju swoim przez stadium krytyczne: ma już dość siły ducha, aby popełniać niebotyczne błędy, ale i cierpi, może więcej niż kiedykolwiek, od wyżej wymienionych a nieubłaganych sankcji naturalnych, i wskutek tego żyje w piekle wzajemnych nienawiści. Tylu i tak różnorodnych form nienawidzenia się nie było z pewnością jeszcze nigdy: nienawidzi się już nie tylko warstwami i kastami, poziomo i pionowo, ale i po przekątnej, od narodu do narodu, „patriotycznie”, i w poprzek, od partii do partii…  Pomiędzy zaś tymi głównymi nienawistnych uczuć kierunkami biegną zygzakowate, jak żyłki poboczne na ciele ludzkości, niezliczone nienawiści między jednostkami, od serca do serca, sposobem prywatnym. I wszystko dlatego, że duch już tak się wzmocnił, iż jego opór przeciw nieskończonym prawom zdolny jest wywoływać o wiele większe skutki niż u zwierząt lub istot natury pierwotnej.

Lecz oto już się tyle nagromadziło cierpień, a fałsz — choć nie wiadomo, na czym on polega — ciąży nam tak nieznośnie, że i tęsknota, nawet w najtępszych duszach, przepotężną stawać się zaczyna, aby się czegoś więcej dowiedzieć o prawach, które tym wszystkim rządzą. I dlatego tęsknocie tej stanie się zadość i na pytania te przyjdzie odpowiedź; albowiem jest to prawo natury nad prawami, że czego duch ludzki pragnie, to prędzej czy później, zależnie od siły pragnień, ziścić się musi. Im większa jest liczba pytających, tym rychlejsza też będzie odpowiedź na pytania i tym dokładniejsza.

Istnieje magiczne słowo, które zniewala wszechświat: słowo „chcę” — gdy wypowiada się je krwią serdeczną, miąższem komórek rozrodczych, całą istotą swoją, całą duszą.

Poprzednie pokolenie tęskniło do przezwyciężenia przestrzeni, odległości — i oto siła pary objawiła mu się. My w naszym pokoleniu urzeczywistniliśmy mówienie i słyszenie na odległość za pomocą elektryczności. Obie te siły istniały w przyrodzie zawsze, lecz brakło białej magii pragnień milionów ludzi, aby w kilku mózgach przetworzyły się one w ducha wynalazczego i tą drogą ziściły tęsknotę milionów. A przecież para i elektryczność to ledwie drobniutkie wskazówki, jak człowiek odkryć może siły pomocnicze o wiele dlań ważniejsze, o wiele potężniejsze i nie na zewnątrz niego leżące, lecz wewnętrzne — niewidzialne czynniki, które mnie i ciebie, czytelniku, tworzą.

Niepokój, złe samopoczucie, niezadowolenie, owo „Na miłość boską! niech się co odmieni” i owo „Tak przecież dłużej trwać nie może!”, wypowiadane dzisiaj z krzykiem przez miliony ludzi, jako ich modlitwa i klątwa zarazem, te głosy, te pragnienia — one to wydzierają gwałtem gatunek ludzki spod panowania złego albo — co to samo znaczy — z niższych, bardziej głuchych i tępych form istnienia.

Wstrząsające nami głębokie wzruszenia, które powodują, że człowiek wychodzi poza samego siebie i ponad siebie wzwyż się dźwiga, dwojakiego są rodzaju i dwiema drogami do doskonałości nas prowadzą: drogą udręki i drogą radości. Droga radości otwiera się przed nami z chwilą, gdy tylko zaczynamy stosować się do czystych, instynktownie poznanych praw Nieskończonej Świadomości i gdy czynimy to nie ze strachu przed dobrze nam znanym cierpieniem, które jest następstwem każdego najmniejszego przeciw nim sprzeciwu, ale z najgłębszego wewnętrznego o ich słuszności przekonania.

Schiller określa cnotę jako „skłonność do spełniania obowiązku”. Gdy „obowiązek” pojmować dość szeroko, w sensie harmonii z nieskończonością, to cnota będzie właśnie tą drogą radości, o której mówimy. Innymi słowy, ludzkość wejdzie na tę drogę wtedy, gdy da się nakłonić do większej mądrości w swoich poczynaniach, powodowana pragnieniem zachwytów, które mądrości stanowią nagrodę, oraz uciechą wynalazcy, odkrywcy na widok odsłaniających się przed jego wzrokiem nowych sił i mocy. Subtelne smakołyki je się z umiarkowaniem, gdyż doświadczenie uczy, jak bardzo ten umiar pobudza zmysł smaku, a więc i zwiększa rozkosz. Smak zaś i zapach wyzwalają w nas też instynkty lecznicze, które dobrowolnie zatracił organizm, stępiony użyciem krwi zwierzęcej, alkoholu i nikotyny.

Mili i delikatni będziemy dla przyjaciół nie z egoistycznej obawy, aby ich nie utracić, lecz dlatego, że uprzejme i delikatne zachowanie stanie się dla nas źródłem tak przyjemnych wzruszeń, jak oddychanie czystym i świeżym powietrzem. Wszystko zawisło od wyczulenia i uduchowienia i wszystko ku takiemu wysubtelnieniu zmierza, że przegrody, wznoszone pomiędzy ludźmi przez materię, staną się nieuchwytne, a każde drgnienie jednakowo przenikać będzie wszystkich w myśl „ tat twam as i”: tym ty jesteś. Strach był od wieków podstawą wszelkich praw, ale na przyszłość ma nią być tylko radość. Cały kompleks obaw, zgrupowanych dokoła wyobrażenia „grzechu”, ma być wymazany ze świadomości ludzkiej. „Kusiciel” będzie występował na przyszłość w zgoła odmiennej roli — będzie „uwodził” do dobroci, mądrości i wysubtelnienia, a posługiwać będzie się przynętą potęgującej się w duszach radości.

Cierpienie, jako znak ostrzegający, miało cel dopóty, dopóki ludzkość była w stanie barbarzyństwa — bicz na nią był potrzebny. Jej ślepota duchowa sprawiała, że tylko bolesnymi środkami można ją było chociaż w przybliżeniu kierować na właściwą drogę. Lecz gdy przejrzy na oczy — a jej subtelniejsi przedstawiciele i bystrzejsi już się nauczyli patrzeć — wówczas cierpienie stanie się zbyteczne. Albowiem czyż na ucztę potrzeba zapędzać kogo pałką?

Prawo powodzenia

We wszelkich przedsięwzięciach, natury praktycznej zarówno jak idealnej, powodzenie nie bywa nigdy dziełem ślepego przypadku, ale przychodzi zawsze jako wynik prawa: przypadek bowiem byłby przejawem dowolności, na którą nie ma miejsca w prawidłowym biegu zjawisk przyrodzenia. Wszystko w nieubłagany sposób wiąże się ze sobą w jeden łańcuch przyczynowy; inaczej niż jako przyczyna lub skutek, nic w ogóle na świecie pomyśleć się nie da: gdy małym palcem od ręki poruszę, musi to spowodować zmianę konfiguracji całego wszechświata, jakkolwiek oczywiście gdzieś tam na Syriuszu albo na Drodze Mlecznej niesłychanie nikłą.

Ponieważ prawa natury nie mogą przestawać działać tam, gdzie się zaczyna kora wielkiego mózgu, przeto i nasze losy wewnętrzne, duchowe równie mało pod wpływem przypadku się kształtują jak — dajmy na to — rozwój rośliny z ziarna. Los nasz jest produktem działania praw bytu, a w miarę tego, jak wzrasta nasze tych praw poznanie, uczymy się posługiwać nimi, jak siłą wodospadu, parą lub elektrycznością.

Naszą istotną jaźnią jest nie ciało, lecz całkowity zespół myśli, chceń i uczuć.

Substancja duchowa, z nich złożona, wypływa z nas i tworzy koło nas atmosferę — od człowieka do człowieka krąży, porusza, oddziaływa. A jak mówi poeta:

Co tak odróżnia bogów od ludzi?
To, że sprzed bogów biją wielkie fale;
Nas fala wznosi, nas fala dźwiga —
My w niej toniemy.

W tym oto sensie z ludzi czynić bogów — tego te drobne szkice nauczyć pragną.

Wszelka moc prawdziwa polega na sile fal, które od nas i do nas, ku nam i w nas idą. W miarę tego, jak będziemy uczyli się wzbudzać je, potęgować i kierować nimi, będziemy stawali się zdolni w godzinę dokonać więcej rzeczy niż obecnie w tydzień. A moc ta dzięki wprawie będzie w nas dalej jeszcze wzrastać.

W tym i tylko w tym opanowaniu fal duchowych jest źródło wszelkich cudów, magii i sił tajemniczych, o których wspomnienie zachowała nam starożytność. Cud bowiem nie stoi w sprzeczności z naturą, ale z tym jedynie, co my dotąd o naturze wiemy. A ponadzmysłowość nie musi jeszcze bynajmniej oznaczać nadnaturalności.

Powodzenie lub niepowodzenie każdego naszego przedsięwzięcia więcej zależy od przeważającego w nas nastroju niż od czego bądź innego — więcej nawet niż od sił do pracy, od inteligencji, bystrości i pilności. Każdy duch jest zbiorem substancji psychicznej, pochodzącej z nieskończonej otchłani wszech czasów, a na którą składa się doświadczenie i wspomnienia bardzo wielu ciał. Ta substancja psychiczna działa na kształt magnesu. Posiada ona zdolność przyciągania myśli i ze swej strony promieniowania ich z siebie, a na podobieństwo magnesu przez samo swe działanie staje się silniejszą.

Podobnie jak kawałek zwykłego żelaza magnetyzuje się przez zetknięcie z magnesem, tak i zwyczajny człowiek, pozornie żadnymi nie obdarzony zdolnościami, władny jest przyciągać do siebie siły duchowe i stawać się przez to twórczym z ducha. Jakie zaś prądy będą miały do niego dostęp, to znowu zależy od tego, jakie w nim samym tkwią pierwiastki. Jeśli zeń promieniują nadzieja, radosność i zdecydowanie, siła, sprawiedliwość, dokładność i porządek, to z biegiem czasu musi on coraz więcej tych właśnie czynników wbierać w siebie z otoczenia, a te czynniki są już same przez się częściami składowymi powodzenia w życiu. Wytwarza się wówczas wokół danej jednostki wir magnetyczny w Niewidzialnym, który coraz szybciej doprowadza do centrum siły, zmierzające w tym samym kierunku, gdyż własne pierwiastki składowe danej duszy znajdują się wówczas na zewnątrz niej w przestrzeni i ściągają ku niej tego samego rodzaju pierwiastki z ciał, których nigdy nawet nie widzieliśmy. Ludzie, z którymi mamy w przyszłości się spotkać i którym przeznaczone jest wspomagać nas lub zwalczać, są to ci właśnie, z którymi już od dawna fluidy nasze zmieszały się z dala od naszego ciała.

Gdy myśl stanowcza na swej drodze równie stanowczą myśl napotka i gdy takie dwie myśli zawrą ze sobą przymierze dla wspólnego celu, to w połączeniu muszą osiągnąć dwa razy tak wielkie powodzenie, niezależnie od tego, czy ciała, przez które działają, pod jednym przebywają dachem, czy też dzielą je morza i dalekie lądy. Lecz kto hoduje w duszy, jako dominujący nastrój, gniew, zniechęcenie lub jakąś inną formę złego samopoczucia, ten na tysiące mil dokoła siebie rozsyła, jako cząstki realne swej istoty, coś w rodzaju magnesów do przyciągania beznadziejności, małoduszności i zniecierpliwienia, i te jego nieszczęsne własności duchowe zlewają się wówczas z podobnymi do siebie własnościami innych ludzi, a rosnąc przez to i nabierając mocy, sprowadzają wreszcie i stykają ze sobą in persona tych nieszczęśników, co to muszą tutaj szkodzić sobie wzajemnie na zdrowiu i szczęściu.

Jeżeli jesteś w stanie wyraźnie i stanowczo w pogodzie ducha dążyć do określonego celu, na uczciwych zasadach opartego (brzmi ci to może jak kazanko, traktacik umoralniający?…  chwileczkę cierpliwości, to tylko pozory) w takim razie wprawiłeś w ruch największą siłę milczącą, jaka tylko w ogóle istnieje wśród tych, które są zdolne ustanowić łączność pomiędzy tobą a okolicznościami, ludźmi i stosunkami, potrzebnymi ci do urzeczywistnienia twego celu. Jeśli jednak oparłeś plan swój na czym innym niż na uczciwości, owa siła duchowa, raz w ruch wprawiona, sama przez się dalej działać będzie, tylko że jej rezultat ostateczny mniej się korzystny dla ciebie okaże, niż gdyby cel twój pozostawał w zgodzie z najwyższymi twymi ideałami etycznymi.

Zamierzasz cel swój osiągnąć oszustwem i podejściem? Zapewne — i tak można. Będziesz w takim razie, na mocy tego samego prawa i na tej samej drodze, przyciągał do siebie myśli oszukańcze i podstępne, jako wysłanniczki innych ciał — ciał przyszłych towarzyszy twoich i współwinnych; albowiem, wskutek naturalnego prawa przyciągania, i nieczyste myśli również gromadzą się w skupiska, ułatwiające ich działanie i…  wykrycie. Dlatego to w ostatecznym rezultacie oszuści i nicponie zawsze jakoś szkodzą sobie wzajem. Sporo ludzi na świecie jest gotowa aby kiedyś, czasem uciec się w interesach do metod wątpliwej wartości moralnej, skoro tylko im one rokują powodzenie; wszelako w ściśle prywatnych swoich, osobistych sprawach stanowczo wolą mieć do czynienia z ludźmi szlachetnego ducha — po prostu dlatego, że tacy ludzie zawsze są tymi, co dają, co innych pobudzają naprawdę do czynu i obdarzają szczęściem, no i…  dlatego także, że się z nimi nic nie ryzykuje.

To przyjemne i pocieszające odróżnianie pomiędzy stosunkami w interesach a osobistymi nie da się jednak à la longue utrzymać ze względu na powyżej sformułowane prawo obcowania psychicznego. Prądy myślowe nie trzymają się godzin biurowych, a stosunki prywatne muszą w tych warunkach w końcu też znicponieć.

Oszustwo popełniane jedynie z przyjemności oszukiwania jest niewątpliwie rzeczą stosunkowo rzadką. Najczęściej służy ono tylko za środek do celu. Gdyby się przeto stało dla wszystkich oczywiste, że właściwe zużytkowanie wirów woli, prądów energii w wolnym oceanie myśli prowadzi do powodzenia równie szybko, jak oszukiwanie, a przy tym daje wszystkie korzyści promiennej, radosnej twórczości, wówczas doprawdy nie wiadomo, dlaczego by ludzie nie mieli dać pierwszeństwa metodzie uczciwej. Tak jak dziś sprawy stoją, mają oni istotnie do wyboru tylko albo tępą, bezbronną i bierną przyzwoitość, albo też chytre, ruchliwe oszustwo. Nie ośmielają się po prostu wierzyć samym sobie, aby byli zdolni postępować przyzwoicie, a jednocześnie twórczo w dziedzinie wartości, promiennie, genialnie. Większość postępuje źle po prostu i wyłącznie z fałszywej skromności. A przecież ta promienna i wartościotwórcza, genialna porządność (jak o tym tutaj właśnie chcemy przekonać wszystkich) nie jest bynajmniej jakimś darem dobrej wróżki zsyłanym dla uprzywilejowanych od samej kolebki; jest ona, przeciwnie, czymś jednakowo dla wszystkich dostępnym — czymś, co osiągnąć można najzwyczajniej w świecie, dzięki białej magii spragnionej tęsknoty.

Zdarza się, że czasami ludzie zupełnie młodzi w oszałamiająco krótkim czasie, na pozór wręcz z dnia na dzień, osiągają w życiu zdumiewające powodzenie. Pochodzi to stąd, że młoda wyobraźnia, zmierzająca wprost do celu, działa w świecie duchowym w sposób o wiele wyrazistszy, nie ulega bowiem żadnym załamaniom; mniej bruździ jej jeszcze kłamliwe późniejsze pseudodoświadczenie i stąd jest ona w stanie ze świata złud różanych przenieść niezmącone do rzeczywistości, jak brzoskwinia, puszkiem dziewiczym okryte, marzenie dni dziecięcych, od dawna wyśnione, a nikomu nieznane, tak że nie zdołał jeszcze porysować go i splugawić pazur żadnego „wychowawcy”. Wszystko bowiem, co w jasnym, słonecznym marzeniu, w zwycięskiej i promiennej mocy postanawiamy sobie niechybnie osiągnąć, staje się przez to natychmiast delikatnym myślowym zarysem przyszłej budowli urzeczywistnienia, mglisto majaczącej w dalach niewiadomego życia, i na gwałt zaczyna przyciągać do siebie wszelakie siły twórcze — lubych pomocników swoich. Eter wkoło nas roi się od takich subtelnych konstrukcji, od połyskujących marzennych zarysów nie zbudowanych jeszcze gmachów rzeczywistości. Lecz jakże z nich niewiele wznosimy do końca — my, ludzie słabi i niekonsekwentni, którzy jednakże uważalibyśmy za niemożliwe i jawne szaleństwo, za marnotrawienie naszych kapitałów, gdybyśmy mieli zostawić niedokończoną budowę choćby jedynego tylko drapacza niebios. A jednak na te dzielne i żywe minutki, co z taką wesołą i beztroską radością krzątają się dokoła nieocenionego dla nas skarbu, wysyłamy, niczym na wrogów, wciąż od nowa niszczące zastępy zgryźliwości i zwątpień, i kwaśnych humorów, aż wszystko znowu z ziemią „szczęśliwie” zrównamy. A wtedy znów gdzie indziej wszystko zaczynamy budować od początku, klnąc i złorzecząc głośno na nasz „brak szczęścia”.

Gdybyż ludzie nareszcie zechcieli raz zrozumieć, że wznoszenie zamków na lodzie aż do końca jest najsolidniejszym, realnym zajęciem, a grunt pod tę budowę dostaje się na domiar zupełnie za darmo!

Ten, kto dostęp do siebie daje nastrojowi (a to znaczy myśli), że jakieś przedsięwzięcie nie może się powieść, ten przez ów nastrój, który go tak otacza, jak mglista powłoka jądro komety twarde, będzie przyciągał ku sobie z przestworzy inne podobnie tchórzliwe, małoduszne, niewolnicze myśli z rodzaju „ja nie mogę” i będzie przez to zbliżał się do słabych, niewolniczych ciał, przed którymi zazwyczaj myśli podobne rojnie chadzają przodem; będzie działał na szkodę słonecznych swych przyjaciół, będzie niszczył sobie zdrowie, umniejszał talent przedsiębiorczy, aż wreszcie ograniczy swoje stosunki osobiste tylko do tych ludzi, którzy się wzajemnie o zgubę przyprawiają. Albowiem siłą myśli posługiwać się można zupełnie tak samo jak lokomotywą: dać się jej zawieźć w cudowne okolice albo kark na niej skręcić — jak komu się podoba.

Kto w cichości serca niezachwianie żywi jakieś pragnienie stałe, kto zdecydował w duszy, że zwyciężyć musi, ten z niewidocznie przed nim falującego Oceanu Ducha ściąga ku sobie siły pomocnicze z równą niezawodnością wzmacniające jego początkowy zmysł, jak zarodek z krwi matki bezwiednie, a przecież planowo wysysa te wszystkie pierwiastki, których mu właśnie w każdym danym stadium rozwoju potrzeba.

Chcącemu cały wszechświat jest, że tak powiem, placentą, macierzystym łonem jego czynu.

Przez „siły pomocnicze” rozumiemy przede wszystkim duchową płodność, czyli wciąż wzrastającą zdolność wynajdywania nowych dróg, nowych środków: „coś” nam przychodzi na myśl…  „coś” „się” urzeczywistnia…  Mowa nasza fakt ten zna już od bardzo dawna i gramatycznie wszyscy zupełnie prawidłowo tych „coś” i tych „się” używamy — gramatycznie, powiadam, ale nie praktycznie, w czynie.

„Siły pomocnicze” będą z kolei polegały dalej na wciąż potęgującej się umiejętności napotykania zawsze najodpowiedniejszego człowieka do poparcia i urzeczywistnienia naszych celów.

Nie trać nigdy czasu na wyszukiwanie tych sił i osób pomocniczych za pośrednictwem swych cielesnych zmysłów. Pozwól, niech to za ciebie załatwi podświadomość, a ty staraj się tylko podtrzymywać w sobie odpowiedni nastrój. Przyszła matka również zostawia zarodkowi w łonie swym możliwie niekrępowaną wolność, aby mógł się rozwijać według tajemniczych, przyrodzonych praw swych, które nareszcie sprawią, że ujrzy światło dzienne. Ona sama nic, tylko ma być „przy nadziei” — „dobrej” lub jeszcze lepiej „radosnej nadziei”. Tak też i duch, gdy mocnym ciężarny jest zamiarem.

Myśl nieustannie, że „postanowione!”, żeś zdecydowany; myśl nieustannie: „Naprzód!” — nic, tylko wciąż myśl o tym i to nie tylko mózgiem, lecz sercem, komórką każdą twego ciała, każdym twoim ruchem; a myśl ta zrodzi siłę, musi ją zrodzić w tobie taką, że równie pewnie jak żuraw okrętowy podnosi swój ładunek, wydźwignie ona wreszcie mocne twe zamiary z głębin Niewidzialnego ku rzeczywistości.

Moce, pochodzące z tego Niewidzialnego, a duchowi naszemu przyrodzone, będą też nieustannie działały i wtedy, kiedy ciało uśpione bez pamięci leży: „swoich Pan obdarza we śnie” — budzą się i widzą drzwi wszystkie przed sobą otworem stojące; widzą, jak nowe plany, sposoby i metody ku umiłowanemu przez nich celowi zgodnie wiodą. I dopiero widok tych nowych dróg–sposobów ciało nasze w ruch wprawia, nikt bowiem nie może usiedzieć w bezczynności, gdy widzi przed sobą ziszczone w żywym kształcie wszystkie swe pragnienia; nastaje dlań niechybny czas działania, czas wzięcia się do pracy szybką i pewną dłonią.

Lecz z drugiej strony, przez nieumiejętne zachowanie się, można już, zanim do takiego dojrzało się czynu, być tak znużonym i tak na ciele wyczerpanym przez bezmyślne uganianie się za „sprzyjającymi okolicznościami”, że zabraknie nam siły i świeżości ducha, aby godnie przyjąć ową ideę zbawczą, kiedy naprawdę przyjdzie. Wszelkie zaś powodzenie w interesach opiera się, jak wiadomo, na ciągłym przypływie nowych planów, pomysłów, kombinacji.

Nasze niewidzialne „ja” używa naszego ciała do spełniania czynności materialnych zupełnie tak samo, jak dajmy na to, przy ścinaniu drzewa drwal posługuje się siekierą: gdy mianowicie skończy, odkłada ją na bok i idzie na przechadzkę — korzysta z wolnej chwili.

Nasze „ja” duchowe — ten wolny zespół myśli, dążności i uczuć — przechadza się podobnież swobodnie i bez troski po przestworzach bytu, gdy ciało leży we śnie; to „ja” zdolne jest wówczas osiągnąć całkowity rozwój swej istoty, będąc przyciągane i odpychane przez inne jaźnie, stanowiące, jak i ono, ośrodki zgęszczonego ducha w nieskończoności eteru psychicznego.

Wprawdzie myśl nasza i na jawie również działa na naszą korzyść lub niekorzyść, czy to z dala, czy z bliska, u tych, ku którym ciąży; jednakże jej siła wtedy, kiedy ciało leży bezwładnie pogrążone we śnie, jest o wiele większa, gdyż mniej ją wówczas krępują te drobne codzienne przeszkody, konwenanse i przesądy, od których nie jest zdolna oswobodzić się całkowicie nawet najtęższa i najdzielniejsza wola.

Stąd też, jak się zdaje, o wiele jest lepiej nie przywiązywać na jawie zbyt wielkiego znaczenia do tych, a nie innych osób i nie upierać się przy ich wyłącznym współdziałaniu, nie wplatać ich zanadto do naszych snów za dnia, ponieważ „ja” nasze, wyzwolone we śnie, posiada zakres działania o wiele większy i, że tak powiem, większe „koło znajomych” niż wtedy, gdy czuwamy. Pochłonięci maniacko kilkoma osobami, cały nasz fluid ku nim skierowujemy i może nie dajemy mu przez to łączyć się z innymi, o wiele potężniejszymi, a jeszcze nam nieznanymi pomocnikami albo przynajmniej od nich go odciągamy: szarpie się go w dwie strony zamiast pozwolić, aby podążał prosto jak strzała do celu.

I jeszcze jedna sprawa jest tu nie mniej istotna: duch owych nam nieznanych pomocników jest we śnie również wolniejszy i silniejszy; zaleca się przeto, o ile możności, przeznaczać te same godziny na spoczynek; kto z nocy dzień sobie robi, tego omijają najważniejsze rendez–vous w Nieświadomym.

Sympatia jest siłą. Istnieje przysłuchiwanie się czynne temu, co ktoś mówi, które na mówiącego działa zapładniająco; a życzliwość jednego jedynego człowieka bez cienia szyderstwa ni zazdrości jest prądem, niepowstrzymanie naprzód popychającym naszą sprawę, a którego wartości na pieniądze określić się nie da. Z tej samej racji nieżyczliwość jest wrogim żywiołem oporu, który na kształt niewidzialnego muru przeciwstawia wszystkim dążeniom twoim ten, kto ją ku tobie choćby tylko w skrytości ducha żywi, a nigdy żadnym słówkiem ani spojrzeniem nawet przeciwko tobie nie wystąpił. I tylko nieprzerwany prąd uprzejmej życzliwości, z ciebie wypływający, zdolny będzie szczęśliwie odwrócić od ciebie złe tego oporu skutki. Dlatego to jest tak niebezpieczną rzeczą robić sobie wrogów, choćby z powodów najsłuszniejszych.

Każde burzliwe zgromadzenie, każda kłótnia w rodzinie, każde wystąpienie człowieka przeciw człowiekowi przepełnia Niewidzialne substancją niszczącą. A kto sam przypadkowo jest podrażniony jakimś bodajby drobiazgiem, automatycznie podstawia sam siebie, jak pod kierunek wiatru, pod działanie tej właśnie niszczącej substancji; każdy najmniejszy zły humor zostaje natychmiast ze wszech stron obficie podsycony, tak że o wiele łatwiej jest weń wpaść, niż wyjść zeń. Rada jest na to tylko jedna: osiągnąć wprawę w odwracaniu myśli. W takich złych chwilach należy natychmiast zmienić kierunek ducha, pozwalając sobie co najwyżej na drobną przyjemność obejrzenia się za siebie przez ramię, jak to też wygląda ta wszystka złość ludzka, która miała chętkę podchwycić nasz zły humor, podsycić, podtrzymać go z hałasem, a teraz oto stoi razem z nim za drzwiami, jak wodą zlany pudel.

Gdy uprzejmość, sympatia i dobra wola spotkają się ze sobą, aby przyjacielsko pogawędzić godzinkę na określony temat w określonym celu, promieniuje wówczas od takiej oazy wyższego życia fluid, który w każdym umyśle, blisko będącym czy daleko, budzi i wprawia w drżenie pokrewne struny, nowe zainteresowania do życia powołuje albo odświeża dawne i, stosownie do tego, jak kto jest zdolny wyczuwać i przyjmować myśli, zachęca do powzięcia podobnych zamiarów. Albowiem żadna myśl na świecie nie jest całkowicie i bezwzględnie oryginalna, żadna nie jest odkryciem jednego człowieka. Ta sama idea w ciągu jednej godziny w tysiącu mózgów — więc w tysiącu odcieni, lecz w gruncie jednakowa — pojawić się może. Jej odkrywcą zaś zwie się tę antenę ludzką, która jest już właśnie dość czule nastrojona na pewien specjalny rodzaj dotąd jeszcze nie pochwyconych fal duchowych. Harmonijna wspólnota ludzi jednakowo myślących działa tu jak szczególnie potężny nadawca, wysyłający górą ponad wszystkim fale nie do odparcia, nie do pokrzyżowania.

Kiedy w tej harmonijnej wspólnocie duchowej omawia się zgodnie jakieś ulepszenie w tej czy innej maszynie, jakiś postęp techniczny, słowem coś, co pożytek ludziom przynieść może, wówczas drgania nad tym debatujących myśli, falami kulistymi rozchodząc się dokoła, w niezliczonych istotach budzą wkrótce sympatię, zainteresowanie i tęsknotę ku dojrzewającej tej idei. Ludzie zaś, w których ta sama, co w nas, zapala się idea, stanowią zastęp naszych pomocników, odbiorców, nabywców, interesantów — a może i rywali; jest bowiem rzeczą zupełnie możliwą i nawet zapewne nie do uniknięcia, iż wszystkie te niczym nieskrępowane prądy myśli w przestworzach świata, trafiając na mózgi ludzi obcych, mogą być i przez nich również zużytkowywane. Powietrze jest pełne rzekomych sekretów. Przed prawem tym nie ujdzie największy nawet sknera duchowy i odludek, i tylko przez samotnictwo swoje pozbawi się poparcia sił współbraci, które by w razie cichej, ale świadomej wspólnoty z nimi mogły o wiele prędzej zamierzony przezeń czyn zrealizować. Kto więc chce dokonać jakiegoś wynalazku, urzeczywistnić jakiś plan, zrobić interes lub coś podobnego, ten niechaj bez wytchnienia przywołuje w sercu swym na pomoc przyjazne współdziałanie najlepszych spośród nieznanych mu ludzi, a w mocy przyciągającego oddziaływania pragnień przybędą do niego, wraz z nimi zaś zstąpi nań i ten stan duchowy, to zamiłowanie do danego dzieła, którego potrzeba, by je urzeczywistnić. Ubóstwo pochodzi przeważnie z dwóch przyczyn: z lęku przed ludźmi i z obawy odpowiedzialności.

Na powodzenie zaś składają się dwie rzeczy różne i odrębne: co innego jest stworzyć jakąś nową wartość artystyczną albo dokonać jakiegoś wynalazku technicznego, a co innego — znaleźć dla nich uznanie u ludzi. Kto chce mieć powodzenie, ten obie te umiejętności posiadać powinien. Sztuki pozyskiwania uznania ludzkiego można się nauczyć, trzeba tylko zająć w wyobraźni własnej należne sobie miejsce odważnie, uczciwie i z nieugiętością wobec zakusów ludzkich, nie kłócąc się z nikim, nie sprzeczając i nie prowadząc wojny na argumenty. Tak postępując, nawet człowiek niepewny siebie i przygnębiony już po niedługim czasie zauważy, iż tego rodzaju ćwiczenie duchowe dodaje mu męstwa i sił nerwowych, a i kształci jego takt w postępowaniu oraz potęguje skłonność do nawiązywania stosunków z najrozmaitszymi ludźmi, do brania się po prostu za bary ze światem i do zdobywania na nim tego, co nam się należy. W świecie jest bowiem zawsze popyt na lepszy towar, na trafniejszy pogląd, na większą umiejętność; kto więc jest przekonany, że z tym czymś lepszym do ludzi przychodzi, ten ma zarazem obowiązek uznanie sobie u nich zdobyć.

Znosić pokornie krzywdę — to może jeszcze bardziej godne jest potępienia i pogardy, niż krzywdę wyrządzać.

Pozwolić sobie ukraść zasługę jakąś, wynalazek czy udoskonalenie, toż to znaczy przeszkodzić temu, co je nam kradnie, aby i on ze swej strony także tworzył nowe, swoje wartości dla świata; a przecież wszelka istota po to żyje, aby wzbogacała świat, a przez to i siebie.

Każdy staje się takim, jakim siebie samego zwykł najczęściej widzieć. Nikt nie powinien pozwalać, aby go kształtowali inni według tego obrazu jego, który oni mają, a więc tak, jak im się to najdogodniejsze zdaje. Że jednak takie urabianie bliźnich według naszego własnego o nich zdania jest na porządku dziennym, tego najlepiej dowodzi istnienie ideału tzw. „grzecznego” dziecka albo „cnotliwej” kobiety. Co jest prawdziwą „kobiecością”, tego dopiero wtedy się dowiemy, gdy kobiety zaczną być wreszcie same sobą; świat stanie się wówczas nagle dwa razy bogatszy, niż jest dzisiaj, kiedy to mężczyzna — ten mężczyzna, który miałby przecież co najwyżej prawo określać tylko własny ideał „męskości” — według swojego widzimisię rozstrzyga również bezapelacyjnie o tym, co jest prawdziwą „kobiecością” i ten swój kiepski ideał kobiety narzuca kobietom samym.

Ludzie ostrożni, wszystko przewidujący i lękający się wszystkiego, narażeni są ciągle na niepowodzenia, gdyż ten, kto się wiecznie liczy z trudnościami, ten sam je sobie stwarza. Jest to jednak przyzwyczajenie tak w ludziach zakorzenione, że wydaje się bodaj nie do przezwyciężenia.

W przeciwnościach losu nie masz nic do zrobienia, jak tylko skierować ducha na kształt magnesu ku tej stronie, skąd przyjść powinny siły, sposoby i plany wybrnięcia z trudności. Gdy nadasz ciału swemu równowagę i spokój skupienia, wychyną na powierzchnię twojej świadomości natchnienia, z tak otchłannej głębiny pochodzące i tak wyraziste, że dadzą się one całkowicie w czyn wprowadzić. Jeśli zaś brak ci czasu do tych duchowych ćwiczeń i skupienia, to pożądaj ich tylko spokojnie, uporczywie. Okazja wreszcie przyjdzie, że będziesz mógł zarabiać na życie bez tylu godzin harowania i mozołu na dzień. Przyjdzie ona na mocy tego tajemniczego przyciągania się wzajemnego ludzi i rzeczy, które obdarza każdego wedle siły jego pragnień i wytrwałości w pożądaniu.

W ten oto sposób przychodzi na nas wszystko, co nas spotyka w życiu, zarówno złe jak dobre; albowiem to właśnie, czegośmy zrazu płomiennie pożądali, może się dla nas złym okazać. Dlatego też pesymiści są zdania, że bezpowrotnie stracone jest to tylko, co już zostało osiągnięte. Kto jednak nie żywi w sobie pragnień na chybił trafił, ale pożąda przede wszystkim mądrości oraz poznania tego, w czym spoczywa dla niego szczęście istotnie długotrwałe, tego ominą rozczarowane „dni jutrzejsze” jego ziszczonych pragnień — les lendemains du bonheur .

Kiedy nadejdzie wreszcie ten czas upragniony, że będziesz miał dla siebie cztery, pięć godzin dziennie, nie poświęcaj ich zaraz na zajęcia uboczne, aby zarobić kilka dolarów dodatkowo, bo może ten czas wolny stanie się dla ciebie pierwszym stopniem do wyższego życia wewnętrznego. Czas wolny jest twórczy. Nie lękaj się rozrywek. Obecna przyjemność nosi w swoim łonie przyszłe powodzenie. Zamiary, z głębi Nieświadomego zrodzone z wesołości, same przez się ciało za sobą pociągają, aby je w czyn wcieliło. Dobra posada z prawem do emerytury w tej czy innej gałęzi pracy nie jest to droga do trwałego i rosnącego z czasem powodzenia. Tylko stanowisko wolne i odpowiedzialne, gdzie jest się samemu czynnikiem kierującym i decydującym, może nam zapewnić istotne powodzenie. Tylko odpowiedzialność pozwala na rozwinięcie wszystkich sił, a z nimi — na pełnię szczęścia.

Jak wyrabiać w sobie odwagę

Odwaga i przytomność umysłu są tym samym. Podobnież — tchórzostwo i niepanowanie nad sobą.

Źródłem tchórzostwa jest podrażnienie, pewien wewnętrzny niepokój i płynący zeń zbytni, nieopatrzny pośpiech. Wszystkie zaś rodzaje i stopnie powodzenia polegają na odwadze fizycznej i duchowej. A znów niepowodzenie jest identyczne z zastraszoną nieśmiałością.

Odwagę można ćwiczyć w sobie o każdej godzinie, tak że co godzinę będzie się w nas wzmagała, przy czym osiągać będziemy podwójne zadowolenie z siebie: bo nie tylko z tego, żeśmy oto czegoś dokonali, ale i z tego, że przez sam sposób, w jaki to zrobiliśmy, dorzuciliśmy znowu do skarbca swego ducha atom substancji odwagi. W tym celu należy tylko kultywować w sobie to, co zwie się rozwagą (a czego nie trzeba, broń Boże, utożsamiać z powolnością i wygodnictwem).

Gdzie pośpiech, tam zawsze też i lęk, obawa. Kto śpieszy się na pociąg, czyni to z obawy, że nie pojedzie; a ten lęk pociąga za sobą strach przed wszystkimi następstwami pozostania. Kto pędzi na rendez–vous lub na przyjęcie, śpieszy przed szkodliwymi skutkami spóźnienia. Zdumiewająca to rzecz, ile porcyjek lęku i obawy codziennie nam wychodzi, ile kapitału duchowego dzień w dzień wydajemy pod postacią „drobnych” strachu. Te maleńkie psychozy, nieświadomie a ciągle przez nas podsycane, mogą do tego stopnia człowieka opanować, że po prostu nie może on bez przerwy nie lękać się czegoś, co wcale mu nie grozi. Pędzi na przykład za tramwajem, z przystanku ruszającym, jak za czymś na wieki utraconym, co nigdy już nie wróci — zdyszany, z zawziętości oblany zimnym potem i tak rozgoryczony, jakby pochował właśnie kogoś najdroższego, gdy tymczasem następny tramwaj nadjedzie za chwilę, za jakieś najdalej pięć, dziesięć minut. Ale obawa, że trzeba będzie oto te pięć minut czekać, urasta do rozmiarów potwornej góry, jak te stosy poduszek duszących nas w gorączce. Możliwość czekania straszy nas jak zmora.

Taki katastrofalny nastrój, gdy raz się w kimś zagnieździ, dzięki przyzwyczajeniu zaczyna nieodstępnie zawsze mu towarzyszyć — podczas jedzenia, na spacerze, przy zajęciu, podczas wypoczynku — i ogarniętemu nim coraz bardziej uniemożliwia zachowanie jasnej i przytomnej myśli. Uczucie zaś leżące u podłoża całego tego zgonionego, udręczonego nastroju i niespokojnych, zbyt pośpiesznych myśli — to najzwyklejszy w świecie strach. Strach bowiem jest tylko inną nazwą dla niezdolności do panowania nad procesem rodzenia się w nas myśli. Z naszego bezradnego, rozklekotanego „ja”, niczym z błotnego gejzeru, wytryskuje — potrzebnie czy niepotrzebnie — cała jego zawartość, obryzgując dni nasze i pokrywając je szarą skorupą.

Tego rodzaju bezwiedne, podświadome ćwiczenie się w obawie rodzi w nas taki właśnie chroniczny stan duchowy, w którym bezbronni stajemy się ofiarą panicznego strachu przy lada okazji i sami sobie stwarzamy dobrowolnie rozczarowania i zawody nawet tam, gdzie zupełnie mogłoby ich nie być. Kto bowiem hoduje w sobie bojaźń w jakiejkolwiek formie, toruje w duszy drogę, którą następnie w ciężkich momentach losowych wdziera się do niej przerażona zgroza. Kto dopuszcza do tego, że przez pół godziny siedzi i czeka z lękiem w sercu, czy też aby auto, mające odwieźć go na stację, przyjedzie na czas, ten staje się przez to nie tylko o wiele mniej odporny na pospolite trudności i przeszkody, które go może w tej podróży czekają, ale — i co ważniejsze — na wszelkie istotne niebezpieczeństwo, jak podczas katastrofy kolejowej czy okrętowej, które zastanie go pozbawionego potrzebnej w takich chwilach całkowitej przytomności umysłu.

Albo na przykład taka scenka: Pisze się, pracuje, myśli o czymś niesłychanie przykuwającym uwagę, chce się, by nam nie przeszkadzano; nagle spada nam na ziemię bestia cyrkiel, pióro czy jakiś inny nieodzowny drobiazg. Wściekli, schylamy się po niego ruchem nieudolnym i niezręcznym, bo niezadowolonym, jako że duch nasz bawi zupełnie gdzie indziej. Dla jakiegoś tam głupiego cyrkla czy ołówka nie chcielibyśmy się odrywać od zajmującego nas tematu, staramy się przeto podnieść przedmiot, kontynuując poprzednie zajęcie. Oczywiście, że przez to nasz ruch schylenia staje się niezdarny, bo niechętny, bo nie opłaca nam się na tę krótką chwilę przenosić do niego tej ilości energii zajętego czym innym ducha, którą by nim właściwie zaprzątnąć należało.

A każda nasza czynność — i właśnie najzwyklejsza więcej od innych nawet, ponieważ jest najczęstsza i stanowi dla nas po prostu treść dnia powszedniego — powinna być radością i może nią być zawsze, byle ją wykonywać z wdziękiem, bystrością i precyzją każdego ruchu wszystkich potrzebnych do niej mięśni.

Kto myśli te wyśmieje twierdząc, że są dziecinne, kto nie zechce na serio traktować tego szkicu o podnoszeniu cyrkla, który spadł ze stołu, ten niechże raz to sobie wyraźnie uświadomi, jakie świadectwo ubóstwa duchowego wystawia sobie człowiek, który nie chce zaryzykować przestawienia swego aparatu myślowego dla dokonania jednominutowej pracy! Po pierwsze, składa on przez to dowód, że myśli jego trzymają się tak słabo jedna drugiej i tak płyciutko są w nim ugruntowane, iż z minuty na minutę nie może być pewny, czy jest jeszcze geniuszem, czy już kapuścianą głową; po drugie zaś, pozwala wyciągać nader opłakane wnioski co do jego tzw. równania osobistego. To wyrażenie fachowe psychofizjologów oznacza miarę bystrości umysłowej albo, krótko mówiąc, to, co Anglik nazywa „bright”, berlińczyk „Helle” [a łobuz warszawski — dodajmy od siebie — „kapą” lub „pomyślunkiem”; przypisek tłumacza]. Jest to czas, którego potrzebuje wrażenie, aby idąc od obwodów zmysłów, uświadomić się ostatecznie w mózgu. Do mierzenia tego czasu psycholog posługuje się częstokroć zdarzeniami astronomicznymi, na przykład przejściem jednej gwiazdy przez dany punkt. Przejście to, którego moment obliczono z góry na podstawie formuł matematycznych, jest automatycznie rejestrowane przez odpowiednio nastawione przyrządy; jednocześnie zaś każe się komuś obserwować gwiazdę i zaznaczyć moment jej przejścia przez ten sam punkt za pomocą naciśnięcia na guziczek specjalnego aparatu. Różnica w czasie między automatyczną rejestracją a spostrzeżeniem danej osoby nazywa się jej równaniem osobistym i tym jest mniejsza, im szybciej ktoś spostrzega, iż moment naciśnięcia guzika już nastąpił. U ludzi wysoko stojących pod względem umysłowym wynosi zaledwie nieznaczny ułamek sekundy; u cymbałów — 20 sekund (mierzone innymi sposobami), a u niejednego fachowca — nawet 22 sekundy. Wybredny czytelnik, którego równanie osobiste każe mu uważać, że nie opłaci mu się ruchem wykonanym jak należy podnosić nożyczek, niechże teraz sam sobie zechce wyciągnąć wnioski ze swych drwin z tych myśli.

Zdolność błyskawicznie szybkiego przerzucania swych sił duchowych z jednego ośrodka do drugiego rośnie — jak zresztą wszystko, do czego raz się uważnie zabierzemy — przez odpowiednie ćwiczenie i wprawę.

Kto pośpiesznie i niedbale podnosi z ziemi szpilkę lub zawiązuje sznurowadła, robi to nie tylko dlatego, że sama czynność jest dla niego przykra, ale również z obawy, że przez te właśnie momenty straci jakąś cząstkę przyjemności, której skądinąd wówczas doznaje. A więc już znów oto rozwarł drzwi swego serca na prądy lękliwości, już przejął się obawą, że go coś ominie.

Hodowanie w sobie odwagi zaczyna się od dbania o roztropność w tych najpospolitszych codziennych drobnostkach. Odwaga i roztropność tak samo ściśle są związane, jak lęk i pośpiech. Kto nie ćwiczy się w panowaniu nad swymi siłami i w zręczności ruchów na rzeczach najdrobniejszych, nie będzie umiał władać sobą i w rzeczach większej wagi.

Gdy poddać analizie poważniejsze formy strachu, staje się widoczne, że człowiek przelękniony zawsze pragnie zmierzyć się naraz ze zbyt wielu rzeczami, których się obawia. Rozłożyć przedmiot strachu na względnie niewielkie cząstki i przezwyciężać każdą po kolei oddzielnie, nie wydatkując na to więcej siły, niż za każdym razem niezbędnie potrzeba — oto właściwa droga. Wraz z wyrabiającym się w nas przyzwyczajeniem do postępowania w ten sposób, czyli stopniowo, w każdym niebezpieczeństwie, wzrasta też i zdolność błyskawicznego zwracania wszystkich skoncentrowanych sił naszego ducha w kierunku pożądanym. A siły te ćwiczyć należy w sobie właśnie na najpospolitszych sprawach, aż panowanie nad sobą stanie się naszą drugą — nie, pierwszą naturą.

Kto udaje się na rozmowę, której się bardzo lęka, z osobą wyniosłą, szorstką i nieubłaganą, przeżywa zazwyczaj już naprzód w wyobraźni całą scenę, stawiając się z góry w położeniu dla siebie ciężkim i kłopotliwym. Przypuśćmy, że już z rana, kiedy się ubierał, wyobrażał sobie tę nieprzyjemność, która go oto czeka…  Ale przecież wtedy miał przed sobą inne, ściśle określone zadanie: miał się ubrać, i to w dodatku dobrze, właśnie ze względu na ową rozmowę. A może zajmowała ona jego myśli i podczas jedzenia; ale wszak wówczas właśnie jedzenie zadaniem jego było, a nawet jeść powinien był specjalnie mądrze, specjalnie uważnie, aby jak najwięcej pożytku z posiłku dla siebie wyciągnąć. Im spokojniej bowiem, z im większym smakiem i zadowoleniem spożywa się potrawy, tym gruntowniej przyswaja je sobie organizm, czyniąc krew naszą tym zasobniejszą w siły. To więc powinno być jego troską. A może po drodze, idąc na tę rozmowę, już naprzód nią się dręczył; tymczasem wówczas zadaniem jego było raczej postarać się o to, aby ta droga jak najwięcej przyjemności mu sprawiła. I tak oto, jak najkorzystniej wyglądając, najedzony, wolny od wszelkich dolegliwości natury fizycznej, po ożywczej przechadzce zdrowiem tryskający — w takiej postaci powinien był stanąć przed owym zadaniem, którego się lękał.

Przyjemność jest wynikiem odpowiedniego unerwienia; z każdej czynności zrobić można małe arcydzieło przez właściwe zastosowanie podniet i hamulców, przeplatających się ze sobą, jak w czarodziejskiej tkaninie, w duchu ludzkim. Tymczasem, gdy wysyłamy siłę życiową tam, gdzie nie ma ona nic do wykonania, ściągamy na siebie z konieczności — prędzej czy później, wskutek zubożenia danego momentu, w którym będzie nam ona najbardziej potrzebna — niezadowolenie i udrękę.

Kto jedząc, ubierając się, spacerując, jest myślą gdzie indziej, ten robi z tych czynności coś, co go krępuje i jest mu nieprzyjemne — ba! w końcu nieprzyjemnością musi się stać dla niego wszystko, gdy tak się będzie dłużej ćwiczył i trenował w stawianiu woli swojej w poprzek rzeczywistości. Do czego dążą wszyscy? Do szczęścia. A szczęście — to znaczy, że zawsze i wszędzie jest się niezależnym od nikogo i niczego, panem swoich myśli i przez to ma się możność stwarzania nastrojów. Lecz do tego dojść można tylko przez trening w drobnostkach. Aby armia mogła odbyć z całą ścisłością i punktualnością ogromne manewry, trzeba na to, aby każdy żołnierz pilnował swego miejsca w szeregu i dotrzymywał innym kroku. Tylko wiedza, na zawołanie będąca do rozporządzenia, jest istotną wiedzą: tylko umiejętność działania w każdej chwili — istotną umiejętnością. Gdy jakaś myśl przychodzi mi do głowy zawsze tylko w środę wieczorem, a mnie raz kiedyś potrzeba jej będzie niespodzianie we wtorek rano, to na jedno wychodzi, jak gdybym był w tej sprawie zupełnie bezmyślnym. A życie przecież ciągle składa się z samych takich rzeczy najmniej spodziewanych i właśnie tym więcej taki nosi charakter, im bardziej jest żywe; kto chce ni z tego, ni z owego mieć jakieś popołudnie zagwarantowane przed powszechną zmiennością, ten w ogóle nie wie, czym jest szczęście. Czuć, że się żyje — oto istota szczęścia! że się żyje całą swą wytężoną jaźnią, w każdym momencie i na każdym miejscu, kiedykolwiek, gdziekolwiek byśmy się znaleźli. Stąd będzie rzeczą zupełnie niewłaściwą zawiązywać sznurowadło i myśleć o czymś o milę odległym — temperować ołówek i grzebać się myślą w jutrzejszych swych kłopotach. Zastarzałe przyzwyczajenie do myślowego włóczęgostwa, błąkanie się myślami wiecznie z dala od tego, co się właśnie robi, sprawia, że jest nam coraz trudniej przywołać z powrotem energię myślową i skupiać ją we właściwym punkcie; bo nawet gdy na wezwanie nasze raczy się ona pofatygować, nie jest już wtedy zdolna funkcjonować jak należy.

Ale i odwrotnie, wszelką dowolną sumę energii można tak długo i tak intensywnie skupiać na danej sprawie, jak komu się podoba; a wtedy jest się panem wszelkiej myśli, wszelkiego nastroju, władcą snu i marzeń. Zresztą to wszystko jest zaledwie niesłychanie drobną cząstką tego, co duchowi ludzkiemu osiągnąć przeznaczono. Osiągalne jest bowiem wszystko, co tylko wymyśli wyobraźnia. Władza nasza jest tutaj bez końca i granic. Kroki zaś, które ku tej potędze prowadzą, są tak drobne, tak proste i tak względnie łatwe, że stąd zapewne poszło, iż można je było zlekceważyć.

Nie ulega wątpliwości, że ćwiczenia koncentracji i unerwiania mięśni, o których tu mówimy, oraz ich wyniki były już od wieków znane niektórym, nielicznym, tylko mówili oni o tych sprawach prawie zawsze przenośniami, posługując się wyrażeniami wciąż zmiennymi i tajemniczymi; przy tym drogi mistycyzmu różnych ras są różne. Ludzkość rasy białej właśnie w tej dziedzinie nie posiada dotąd słowa „budzącego śpiące”, a zrozumiałego tylko dla niej. Indianie i Azjaci, jak tego dowodzą tysiące sprawdzonych faktów, umieli i dotąd umieją dowolnie przerzucać swą świadomość i na czym chcą ją skupiać i ześrodkować, by doszczętnie zatracać wrażliwość na ból i obawę.

Człowiekowi białemu upraszcza te sprawy jego wybitna próżność: oznajmia on po prostu, że niewrażliwość jest cechą niższego poziomu duchowego; lecz zapomina przy tym, że rasy, które w ten sposób postponuje, gdy chcą, potrafią reagować na wrażenia z taką ostrością i czułością zmysłów, które nam się nieomal cudowne wydają. Tylko bowiem jeden jedyny człowiek biały przykładem swym dowodzi, jak można być zarazem tępym i boleściwym — on kształcił i ulepszył wszystko z wyjątkiem…  siebie.

Czerwonoskóry Ameryki Północnej wzięty do niewoli znosi cierpliwie wszelkie męki i na torturach, w ogniu, głosem donośnym intonuje pieśń o własnej śmierci; a są to męczarnie tak wielkie, że słów dla nich braknie — przyprawiłyby one o obłęd każdego Europejczyka. Indianinowi siłę do ich znoszenia daje właśnie owa zdolność do wprawiania się dowolnie w ten lub inny stan duchowy.

Indianie są w ruchach o wiele spokojniejsi, ale przy tym o wiele żywsi niż większość białych ludzi. Z daleka już można poznać Indianina po jego cudownie swobodnym chodzie, sprawiającym jak gdyby jemu samemu rozkosz. Indianin bowiem, żyjąc życiem naturalnym, bezwiednie wykształcił w sobie geniusz zwierzęcości i opanował wolę, a możność tłumienia cierpień z tego jedynie opanowania wynika.

Niezręczność, niezdarność, nietakt pochodzą zawsze z tej po prostu hodowanej w sobie samym niezdolności do robienia czegokolwiek we właściwym czasie.

Człowiek chronicznie paniką ogarnięty, w razie nagłego niebezpieczeństwa, na przykład na okręcie, biega po pokładzie to tu, to tam, bezładnie, i to jego „zachowanie się” odbija najdokładniej stan ducha, w którym znajduje się stale, przez całe swe życie, gdyż człowiek taki pozwala ciągle na to, aby myśli jego, jak psy źle ułożone, szwendały się bez celu, to tu, to ówdzie, wszystko obwąchując, wszystko obgryzając i zanieczyszczając. Natomiast człowiek o duchu skupionym, który wie, jak niesłychanie długo trwa dziesięć sekund, gdy są właściwie użyte, ile w ciągu nich można po kolei zdziałać, znajdzie i podczas katastrofy czas, aby rozejrzeć się systematycznie, jak by się tu ratować. Lecz ci tak różni ludzie i szpilkę z ziemi również podniosą w różny sposób.

Spokój w niebezpieczeństwie polega właśnie na tym, aby z błyskawiczną szybkością zobaczyć dwadzieścia rzeczy po kolei i z dokładnością maszyny po kolei je wykonać. Tchórz widzi nie tylko fakt niebezpieczeństwa, ale i różne jego możliwe następstwa, widzi wszystko, co go może i nie może spotkać — ogarnia umysłem naraz całą bezdeń rzeczy przerażających. Tymczasem nie ma zalety ważniejszej i potrzebniejszej, gdy chce się osiągnąć powodzenie, jak odwaga, odwaga i jeszcze raz odwaga.

Człowiek niewyćwiczony w panowaniu nad sobą, w momencie decydującym zupełnie tak samo pozwoli, aby myśl zbawienna wypadła mu z mózgu jak kiedy indziej cyrkiel z ręki. Odwaga bowiem jest w myśleniu równie istotną cechą, jak w działaniu; nową myśl trzeba umieć zachować w swej mocy tak długo, aż przejdzie pierwszy moment strachu na widok jej nowości, i zamiast dać jej przeminąć bez pożytku, należy się raczej przez ten czas zastanowić, czyby nie opłaciło się poszukać dróg do jej realizacji właśnie dlatego, iż jest aż tak śmiała, aż tak nowa i niezwykła.

Tu jednak ostrzec muszę przed nieporozumieniem: nie cała siła ducha winna się skupiać na każdej bagatelce z codziennego życia, na zamknięciu drzwi, nawleczeniu igły, otwarciu szuflady itp. — nie, bynajmniej! tylko tyle siły właśnie, ile jej dana czynność naprawdę wymaga. A umieć to od razu i trafnie określić, resztę sił zostawiając na nieprzewidziane wypadki w rezerwie — nazywa się cielesną doskonałością. Kto ma podźwignąć ciężar, będzie się inaczej zabierał do rzeczy, gdy o pięć funtów chodzi, a zupełnie inaczej, gdy o pięćdziesiąt funtów. Kto by jednakże myślał przy tym o czym innym, ten zawsze źle obliczy potrzebną ilość siły. Lecz jakżeby wyglądał kupiec, gdyby w podobnie nielogiczny sposób obchodził się ze swym składem? Tu — prawda — trwoni się jedynie życie, jednorazowe, niepowrotne życie… o takiej bagatelce nie warto nawet myśleć!

Tymczasem przesycenie ciepłą krwią uwagi, ożywienie i opanowanie choćby jednego jedynego dnia w jego tysięcznych tak zmiennych momentach mogłoby w znacznej mierze zastąpić człowiekowi, pędzącemu życie miejskie i siedzące, ten sport, który przecież nie jest niczym innym, jak tylko wyjątkowym stosowaniem naszej recepty na życie.

Przypomnijmy też sobie, jak wiele sił marnotrawimy na to, że wiele rzeczy robimy podwójnie: raz umysłowo, w duchu, drugi raz fizycznie, w czynie. Oto co rano leżą ludzie w łóżku i dreszcz ich przechodzi na myśl, że trzeba będzie wstać, śniadanie zrobić, mieszkanie sprzątnąć, iść do miasta po sprawunki albo do zajęcia…  Leżą — i myślą — i dręczą się tym wszystkim, co później w rzeczywistości po raz drugi przeżywać będą, podwójnie siły tracąc.

Umieć każdej czynności wyznaczyć odpowiednią dla niej ilość siły jest tajemnicą żywotności. Tym, co ją posiadają, zazdrościć należy — zdają się oni czerpać pokarm czarodziejski z zapasów spiżarni nieprzebranej. Żadna „witamina”, żaden flakon namiastki ambrozji „Speiofix”, ze świadectwami wszystkich fakultetów świata na opakowaniu, mieniącym się jak tęcza, nie zdoła nigdy osiągnąć skuteczności bezpłatnej tej metody.

Oznaką żywotności jest zresztą nie tylko odwaga, lecz w nie mniejszej mierze takt i zręczność. One to pozwoliły temu amerykańskiemu oficerowi z czasów wojen o niepodległość, kiedy w wirze bitwy znalazł się nagle sam jeden jak palec wobec wojsk angielskich, zapytać spokojnie: „A co to jest za pułk?” — „Szkoci królewscy”, brzmiała odpowiedź nieprzyjaciół. „No to, Szkoci królewscy, stój!” — rzucił nonszalancko rozkaz, który wykonano, i cofnął się spokojnie do własnych szeregów.

Fechtmistrze, tancerze, dyrygenci odznaczają się często tą trafną pewnością unerwienia, ale i oni w rzeczach wychodzących poza granice ich zawodu są często tak samo kapryśni, niedbali i niepewni siebie, jak większość innych ludzi.

Należy wychowywać w sobie całkowitego ( all round ) człowieka, a nie tylko ćwiczyć bicepsy, słuch lub lędźwie, jak by tego chciał podział pracy, będący właściwie tylko podziałem ludzi. Może nie dla gospodarki i produkcji, ale dla ludzi jest z pewością lepiej rozwijać się wszechstronnie i symetrycznie, niż przekształcać w potwory nadmiernie rozwinięte pod jakimś jednym względem, jakkolwiek podobne monstrum jednostronności częstokroć nazywają fałszywie…  geniuszem.

Setki, ale to setki takich drobnych ruchów, z których się składa życie, jako to: ubieranie się i czesanie, zamykanie czegoś i otwieranie, branie i podawanie, podnoszenie i odkładanie itd., wykonujemy niezręcznie, nieuważnie, więc też bez przyjemności, zwłaszcza gdy czeka na nas albo nam zagraża coś poważniejszego. A takie obijanie się pomiędzy przedmiotami przyprawia nas o zmęczenie, czyni nas brzydkimi, a w końcu i  tchórzami, gdyż nastrój paniczny powstaje w nas najczęściej z przyczyn początkowo całkiem drobnych.

Długotrwałego przyzwyczajenia nie sposób oczywiście zmóc w sobie w ciągu jednego dnia ani nawet roku, a umysłowych i ogólnoduchowych jego skutków niepodobna uleczyć tak od razu — może być tutaj mowa jedynie o powolnym i stopniowym ze złego „wyrastaniu” — o nie się starać trzeba.

Kto, czytając szkic ten, będzie miał uczucie, że „może coś w tym jest”, że bodaj jakiś jeden ustęp stąd stosuje się do niego, ten już przez to samo zacznie sam siebie leczyć. Przekonanie, żywe przeświadczenie może przyjść tylko z wewnątrz, ale gdy przyjdzie, to już nie przestanie wzrastać.

Nikt nie wynajduje, nie wymyśla prawdy i nie potrzebuje jej wymyślać, bo prawda — jakkolwiek trudno ludziom dzisiaj w to uwierzyć — jest najbardziej rozpowszechnioną z rzeczy tego świata, jest „dobrem niczyim”, jak woda, powietrze albo dzienne światło. Ten, kto pomaga innym, pomaga im tylko odnaleźć samych siebie, podobnie jak zapalacz latarni ulicznych nie stwarza ognia ani jasności, gdy przytyka swój świetlik do mechanizmu lampy.

Narodziny myśli

Nowe myśli stanowią źródło nowego życia. Gdy pomysł wynalazku jakiegoś lub odkrycia zaświta w głowie twórcy, radością go napełnia, rozkoszą i zachwytem; krew w jego żyłach w nowym krąży rytmie i każda komórka zda się odrodzona. Pisarza lub artystę nowa koncepcja unosi na zawrotne wyżyny ekstazy.

Mam tu na myśli oczywiście tylko duchy istotnie twórcze, rzadko spotykane, a nie tych licznych „twórców” w cudzysłowie, którzy zapalają swoją latarenkę od cudzego ognia i tylko szkło w niej nieco inaczej zabarwiają.

Dobra wiadomość, otrzymana w okresie smutku i przygnębienia, uśmiechające się nam ziszczenie nadziei, zażegnanie grożącego nam niebezpieczeństwa — to wszystko ostatecznie jest też tylko rzeczą duchową, daną nam w myśli, obrazem, do którego tęsknimy z upragnieniem, nie zaś samym przedmiotem naszego pożądania; a przecież jakże ciału naszemu sił dodaje! Przykuwające nasz wzrok widowisko, spotkanie z kimś, kto bardzo silny ma dla nas urok; dążenie, czyn, dzieła, które nas zachwycają i bodźca nam dodają — wszystko to jest dla ciała żywym pokarmem i podnietą. W podnieceniu i kontemplacji znika poczucie potrzeb ziemskich — znika naprawdę, a nie tylko zostaje zagłuszone.

Albowiem nie samym chlebem człowiek żyje — istota nasza domaga się wciąż od nowa strawy duchowej coraz świeższej. Dzieło sztuki, jakkolwiek ponętne i pełne czaru wtedy, kiedy je widzimy albo słyszymy po raz pierwszy, urok swój z czasem traci, a tęsknota do zmiany, do różnorodności opanowuje każdego człowieka uczciwego, nawet gdyby miał przez to oderwać się od duszy najbardziej wartościowej, od osoby najmilszej, od której doznaje wyłącznie dobrego.

Tęsknota to może tylko przemijająca, do zmiany chwilowej. Albowiem sztuka, dramat, opera, artysta, podobnie jak człowiek kochany, mogą po pewnej przerwie w obcowaniu z nimi dostarczyć nam znowu wrażeń tym silniejszych, zwłaszcza jeśli tymczasem zmieni się i rozrośnie własna istota nasza lub ich (gdy o artystę chodzi).

W tym sensie krzepiące nas na duchu wzruszenie można nazwać pokarmem lub strawą i od rodzaju tej strawy duchowej zależy w ludzkości więcej, nawet gdy chodzi o drogę do cielesnej jej doskonałości, niż od zjadanych przez nią śniadań i obiadów. Dopiero bowiem to jest prawdziwy „chleb żywota”. Podobnie, jak zawsze ma człowiek chęć na świeże i smaczne potrawy, tak też i myśli potrzeba mu ciągle w treści i formie świeżych — albo przynajmniej powinien ich pragnąć.

Tej podstawowej i zdrowej potrzebie ludzkiej zawdzięcza też swój niesłychany rozkwit i prasa codzienna; a temu rozkwitowi ludzkość ma z kolei do zawdzięczenia cząstkę upadku swego, gdyż w tym wciąż jednakowym korowodzie zabójstw, kłamstw, oszczerstw, tandety, partactwa i marności nową jest co dzień tylko data, a biedny znarowiony tłum wiecznie oszukiwanych czytelników kupuje czarną farbę drukarską zamiast żywego słowa życia, nie zauważając, że zabójstwo przy ulicy X tym tylko się różni od zabójstwa przy ulicy Y, iż jedno było w środę, a drugie we czwartek. W ten sposób prasa wyrzuca codziennie miliony egzemplarzy swoich dosłownie jednodniówek w błoto, z którego pełznie zawsze to samo robactwo.

Wieczne bowiem powtarzanie tej samej starej myśli upadek w sobie kryje, sprowadza rozkład gnilny ciała i rozkład ducha.

Czy nie byłoby to możliwe, abyśmy co dzień rano budzili się z pewnością, że i ten dzień, i wszelki, który przyjdzie po nim, przyniesie nam w darze spotęgowanie życia? Jakąś radość odkrywcy: coś pożytecznego i darzącego szczęściem — nas i bliźnich naszych — coś, co posiada trwałość — albo ten fakt, że jakieś gotowe poznanie, które wczoraj jeszcze sprawiało wrażenie czegoś bez reszty skostniałego, nagle znów ku podziwowi naszemu rozkwita i zupełnie gdzie indziej, niżeśmy przypuszczać kiedykolwiek mogli; to zaś poznanie wskazuje nam drogę do całego mnóstwa niewinnych i silnych, a trwałych radości…  Oto źródła szczęścia. Jakieś prawo natury, wielkie zarazem i proste, odsłania się przed nami po raz pierwszy — delikatne, miłe a nieskończone — i przy tym objawia nam się ono w jakiejś „drobnostce”, jak dotąd zwykliśmy byli mówić: w oblatywaniu liści z drzew, w zmianie zabarwienia jakiegoś żyjątka…

Wszystkiemu, co żyje, natura bez przerwy czyni miliardy propozycji i stosownie do tego, czy zostaną one przyjęte czy odrzucone, powstaje z nich słoń, skrzeczek, orzeł, palma, baobab albo jakiś święty.

Meduza (że bliżej wchodzić tu w jej życie i ustrój nie będziemy) ma jeszcze stosunkowo niewiele organów, a z nimi dość też skromną możliwość wyboru pomiędzy miriadami owych propozycji — a jednak i jej jakoś życie się udaje. My o ileż większym rozporządzamy polem do odczuć, prób i myśli! Jak wypełniony treścią, jak bogaty być mógłby każdy nasz poranek, gdybyśmy tylko mieli do rozporządzenia dosyć wielką i czułą membranę duchową, aby swobodnie i wrażliwie reagowała na te oferty przyrody. I gdybyśmy miast tego od dziecka nie woleli pozwalać zabazgrywać ją zabobonami, przesądami, dogmatami, zdaniami martwymi. Cóż za szaleństwo — dopuszczać do tego, aby nam w ten sposób żywe nasze wnętrze na głucho zamurowywano! Wiecznie jakiś rytuał, jakieś obłąkanie głupstewkiem bombastycznym, jakieś twory fałszywe, sztuczne i niezdarne przekładamy nad siebie samych i jasną, czystą, wyraźną jaźń własną!

Nie, jeszcześmy się nie zbudzili do tej pełni świadomości, by stać się odbiorcami myśli, z nieskończoności do nas spływających, i wraz z myślami tymi osiągnąć istoty rzeczy zrozumienie, a wraz ze zrozumieniem posiąść potęgę bez granic; bo przecież nieskończoność na tym właśnie polega, że jest jak bank, który wypłaca i wypłaca, a nawet najbardziej wytrwały gracz nigdy rozbić go nie zdoła. Kiedyż nareszcie przestaniemy podpatrywać się wzajemnie, zazdrościć sobie swoich wynalazków, dóbr, stanu posiadania, polować na siebie, by je sobie wydrzeć; my — śmieszni i godni litości, jak ci głupcy, którzy by, nad brzegiem Missisipi stojąc, bić się chcieli o marną szklankę brudnej wody, zamiast zanurzyć dłonie w wiekuisty strumień.

Kto chce w ten sposób twórczo czerpać, ten musi przede wszystkim uwolnić sobie ręce i pozbyć się skurczu w nich, wywołanego dźwiganiem brzemienia przeszłości.

W każdym, chociażby najszczęśliwszym życiu są tysiące rzeczy, tysiące scen, wydarzeń, o których lepiej byłoby zapomnieć; należą do nich również i może przede wszystkim, nawet te tzw. szczęśliwe wspomnienia; albowiem i szczęście starzeje się, jełczeje. Poziom radości również powinien móc się z roku na rok wznosić, by ponętniejsze dla nas było każde jutro od każdego wczoraj. Ten, kto zapomina, robi sobie miejsce dla nowych myśli w duszy, więc dla nowego życia. Lecz kto się hermetycznie zasklepia w szczęściu własnym, minionym czy obecnym, ten się też z nim razem starzeje, szarzeje.

„Zapominanie” nie jest jednoznaczne z zupełnym wygasaniem, które by zresztą nawet niepodobieństwem było, bo wszak jesteśmy wszyscy sumą swych doświadczeń. Każde słowo, zapach, sceneria, pocałunek są organicznymi częściami nas samych, zrosły się z naszą jaźnią, jakkolwiek niewidoczne są może w tej chwili, zatarte i w odległej przeszłości pogrzebane, zawsze jednak gotowe wyłonić się, mocą jakichś praw kojarzenia, nad próg świadomości. Przestrzegać należy jedynie przed upartym, maniackim odświeżaniem i odgrzebywaniem jakiejś określonej jednej grupy wspomnień, bo to wytwarza skłonność do ich przeceniania. Istotnym doświadczeniem jest to, co zapomniane, co tkwi w niepamięci. Kto chce w tempie zwycięskim prosto jak strzała zmierzać do doskonałości, temu nie wolno wlec za sobą wozu nierównomiernie, źle obciążonego.

Są ludzie, co od nowa wciąż przeżywają w myśli dawno przebrzmiałe walki ze starymi swymi przeciwnikami, a te trwające całymi latami homerowskie boje „duchów” za każdym razem kończą się z zasady druzgoczącą porażką ich nieobecnych wrogów. Sami ze sobą i dla siebie nawiązują oni wciąż od nowa tę samą nieskończenie bogatą w przyjemne dla nich warianty historię, której punktem kulminacyjnym jest rozkoszne zakończenie: oto stoi przed nimi pobity przeciwnik, jak pies pokorny z podkulonym ogonem, trzęsący się z żalu, doszczętnie zdruzgotany i unicestwiony postawieniem mu przed oczy wszystkich jego nieprawości. Kto by zaś przypuszczał, że tego rodzaju taniutkie szukanie sobie solipsystycznego samozadośćuczynienia za coś, co już się stało i odstać się nie może, jest rzeczą niewinną, zabawką bez znaczenia, ogromnie by się mylił. Przeciwnie, jest to bodaj największy zbytek, na jaki tutaj pozwolić sobie można: okupuje się go kosztem własnego życia. Kto w ten nałóg popadnie, chodzi jak gdyby w chmurze trupiej trucizny psychicznej; ten pogrąża sam siebie w autohipnotyczny stan życia pozornego, życia w czasie przeszłym, od dawna zbutwiałym; ten dla urojonych triumfów w przeszłości poświęca możliwe do odniesienia, rzeczywiste swe zwycięstwa przyszłe. Mścić się w ten sposób — to działać w imię rzeczy przebrzmiałych, czyli fałszywie nastawiać energię o całe 180 stopni.

Nikt też nie zdoła zachować ciała swego rześkim, zdrowym i pięknym, kto nakarmi je myślami wyjałowionymi — wydzielinami swych przestarzałych jaźni. Nowy przypływ ducha, rodząca się przyszłość zastaje komórki duszy jego zaklajstrowane. Mięśnie, krew, kości, szpik w nich zmieniły się oto w zdrętwiałą otoczkę na pół martwego ducha; a tak wciąż na nim narastająca kora musi ciężarem swoim sprowadzić w końcu słabość i udrękę. Tylko kto zrzuca z siebie zużyte swe skorupy, prąc naprzód w świat nowości, na tego spływa życie młode z młodymi myślami, a te z kolei stwarzają w nim sobie nowe, dla siebie odpowiednie ciało. „Móc każdego dnia umrzeć” — znaczy, że jakaś nasza wczorajsza myśl już dzisiaj na pewno należy do rzędu umarłych. Zdrowo rosnący duch musi pod koniec każdego dnia na zawsze zakończyć rachunki z jakąś cząstką samego siebie, która się przeżyła; chcieć z niej dalszy robić użytek — to tylko rzeczą szkodliwą być może. Substancja psychiczna raz po raz musi być odnawiana, podobnie jak naskórek, który codziennie zrzuca z siebie zużyte komórki, bo w przeciwnym razie cierpiałoby na tym oddychanie skórne, obieg krwi, odżywianie i cały organizm.

Kto potrafi spotęgować w sobie odnawianie myśli, ten w ciągu dni niewielu przeżywa całe światy. Dla takiego człowieka szczęście stanie się niemal niezależnym od miejsca, czasu i okoliczności; może on je zmusić, by mu towarzyszyło nawet do więzienia, gdy tymczasem inni więdną po pałacach, zamknięci w więzieniu dawnych swych wyobrażeń. Jest to droga do osiągnięcia prawie całkowitej niezależności ducha od materii — a niezależność to potęga. Dopóki nie umiemy obchodzić się zupełnie bez jakiegoś człowieka, potrawy, lekarstwa czy środka podniecającego, dopóty jesteśmy ich niewolnikami. Z kazamat podobnego ubóstwa cielesnego tudzież duchowego wydostanie się jest możliwe tylko na skrzydłach nowych myśli i to takich, nad których rodzeniem się w nas panujemy. Nikt nie może długo pozostawać ubogim w zwykłym znaczeniu tego słowa, kto w naszym znaczeniu bogaty jest na duchu. Ale duchowy bogacz nie pożąda nigdy więcej, niż mu potrzeba po to, aby z każdej godziny dnia każdego wypić całą zawartą w niej rozkosz. Nie troszczy się o starość, bo poznał, że samo zabieganie o nią zapobiegliwego już postarza, jako że ten wtedy na całe dziesiątki lat naprzód z konieczności wyobraża sobie siebie jako zwiędłego, zniedołężniałego, niesamodzielnego. Przeciwko tym właśnie nieszczęściom starości tytułem rekompensaty ma on gromadzić pieniądze, więc coś materialnego; tymczasem te nieszczęścia już teraz, pod postacią maniackiej troski i niepokoju, opanowują całkowicie myśl tego zapobiegliwca. Typowy to przykład złego stosowania siły myśli — wręcz podstawowy, klasyczny — arcyprzykład!

Tylko wzrost — rozwój — irradiacja, czyli promieniowanie siły ducha na sferę materialną mogą zatriumfować nad tego typu złymi przyzwyczajeniami i ciało podtrzymać, odmłodzić je, odmienić. Nie w tym leży nadzieja ocalenia od hańby starości i śmierci, że się marnuje młodość w niewoli u myśli o starości, ale w tym jedynie, że to „ja” swoje, dziś jeszcze małostkowe, politowania godne, ciska się w olbrzymi odradzający prąd stających się cudów i nadchodzącej wiedzy.

Taką moc ducha zaczynamy hodować w sobie i rozwijać, gdy tylko przeniknie nas wiara w jej przewagę nad światem materii — gdy zdobędziemy przekonanie, że cokolwiek, jako cząstka tej mocy, wytrwale marzymy, myślimy i pod postacią woli z siebie wypromieniowujemy, to wszystko przez ten proces myśli i woli naprawdę realnie stwarzamy. Marzenia i myśli, a więc i twórczość ludzka, wskutek niewiedzy naszej, szły dotychczas zawsze w fałszywym kierunku. Głowy jak u chrabąszczy mamy i wrzynamy się nimi coraz głębiej i głębiej w zbutwiałość gleby ziemskiej.

Przytoczę jeden przykład. Pierwsze zdanie, którego uczy się dziecko europejskie na lekcjach logiki, brzmi: „Wszyscy ludzie są śmiertelni, Caius jest człowiekiem, więc Caius umrzeć musi”. Wszelako „wszyscy” ludzie jeszcze się dotychczas nawet nie urodzili, a cóż dopiero mówić o tym, że umarli, że są śmiertelni; jakże więc można ludzi dotąd nieistniejących, co do których nie ma dotychczas żadnych danych, podciągać fałszywie, ukrytą kontrabandą, pod pojęcie „wszystkich”! I to w ten sposób dzieci logiki się uczy!…

Jednakże wiele osób tkwi dotychczas w pierwotnych, błędnych wyobrażeniach szóstego dziesiątka lat zeszłego wieku, kiedy to ducha dobrze, jeśli co najwyżej raczono tolerować, a i to niechętnie, jako że uważano za zjawisko uboczne i za rodzaj przeszkody w mechanice świata; wiele osób nie nauczyło się dotąd widzieć cudu niepojętego już w tym, że tlen i wodór wzajem się przyciągają, że między pewnymi pierwiastkami chemicznymi zachodzi powinowactwo, a między innymi nie zachodzi: Empedokles nazywał to „miłością i nienawiścią”, które przekształcają świat chaosu w uporządkowany kosmos. Lecz zbyt wielu jest jeszcze na świecie płaskogłowców i ćwierćwykształconych (a to znaczy gorzej niż niewykształconych); ci kamienieją w swojej dogmatycznej filozofii kieszonkowej dla ubogich duchem, jak gdyby miała ona wartość po wieki wieczne. Wszyscy oni, w miarę swoich sił drobniutkich, mogą opóźnić przyjście cudownej epoki — wstrzymać jej nikt nie zdoła.

Jej przyjście jest już bliskie i nie dlatego bliskie, że ja albo kto inny coś na ten temat twierdzi, mówi albo pisze, lecz dlatego, że istnieje cała moc duchów ludzkich, burzliwie wzrastających i rwących się naprzód — miliardy mózgów, stojących dziś u progu każdego pragnienia, życzenia i tęsknoty, w przeciwieństwie do poprzednich, słabo zaludnionych epok. Szóste stulecie przed Chrystusem było z całą pewnością bogatsze w ludzi nader wybitnych niż jakiekolwiek inne (Konfucjusz, Budda, Pitagoras, Heraklit, eleaci), lecz były to jednostki, a narody, które ich wydały, choć na bardzo wysokim poziomie stojące, były jednak wówczas zbyt rzadko rozsiane po powierzchni globu, by móc wywierać trwałe działanie materialne. To, co dziś jeden człowiek, bodajby przeciętny, wypromieniowuje z siebie, jako swoją wolę, znajduje dokoła o wiele więcej czynników, życzenie jego podtrzymujących i rozpowszechniających, bo wskutek przeludnienia ziemi eter duchowy zgęstniał.

Jeszcze nigdy świat otaczający nas oraz świat działający na nas i przez nas nie były tak jak dzisiaj gotowe do poczęcia.

Wystarczy, aby nieliczni, jako straż przednia, parli naprzód i niestrudzenie zwiastowali: „Przecież tak sprawa stoi, że oto tutaj — tuż, tylko ręką sięgnąć — leży niewyzyskana najpotężniejsza z wszystkich sił przeistaczających: chcąca myśl — realność, coś rzeczywistego i działającego; wzbiera ona, pęcznieje i wytryskuje, skrzy się poprzez przestrzeń — budująca i burząca, uzdrawiająca i zabijająca, mnożąca bogactwa i niwecząca je — czynna i w złym, i w dobrym o wszelkiej godzinie dnia i nocy — we śnie i w czas czuwania — rzeźbiąca oblicza ludzkie i ciała, barwiąca je i kształtująca na trwałą doskonałość lub chwilowy rozkład”.

Drogi mój bliźni, zanim się poświęcisz całkowicie interpelacjom w parlamencie, rozdawaniu zupy między inteligencję podupadłą, dostarczaniu wełnianych pończoch Murzyniątkom, zbieraniu znaczków pocztowych lub szczoteczek do zębów z epoki Karolingów albo uganianiu się za nowym rodzajem plamki pod ogonem u dzikiego słonia, spytaj samego siebie, czybyś też nie poświęcił cząstki swego życia na to, aby na własnym ciele wypróbować proponowane tu metody chcenia i myślenia. Próba ta nie wymaga żadnego specjalnego wykształcenia, żadnego zdawania egzaminów, żadnych wydatków pieniężnych — ba! nie potrzeba po temu nawet wiary, aby ją przedsięwziąć.

Nie głosimy też żadnych dogmatów, mówimy ci tylko: spróbuj sam. Gdyby jednakże, jako rezultat tej próby, zaczęły występować u ciebie jakieś bodajby zaczątkowe objawy w oczekiwanym sensie, czyż byłoby rozsądne chcieć zakreślać granicę dalszym ich możliwościom, mówiąc: dotąd, lecz nie dalej? Wiara i zaufanie zrodzą się w twej duszy jako elementarny wynik, prosty ciąg dalszy uczynionego doświadczenia.

Jakiż czyn lub cel inny mógłby się pod względem znaczenia dla ludzkości równać z perspektywami, które się tutaj otwierają! A że celu tego dotąd nikt jeszcze nie osiągnął, to właśnie ty bądź pierwszym! Pokaż, jak można siebie samego przeistoczyć w żywą wszechpotęgę — jak w spólnictwie z innymi, do tego samego zmierzającymi celu, można na własnym ciele udowodnić, że siła i zdrowie zdolne są skutecznie opierać się starości — że chorobę można usunąć raz na zawsze — że bogactwo i geniusz wypływają, jako naturalne skutki, z metod i praw dotychczas stosowanych tylko w sposób niedoskonały albo nieświadomy. Życie zaś nie jest rzeczą przelotną, beznadziejną, za jaką dotychczas uchodziło nawet w wypadkach najszczęśliwszych, najrzadszych, wyjątkowych. Dopóki bowiem człowiek musi umierać wtedy, kiedy ledwie zaczyna coś z życia rozumieć, dopóty wszyscy ci geniusze, uczeni, filozofowie, artyści i wieszcze — są tylko czymś chybionym, czymś poronionym — to wyspy zapomnienia po drodze ku śmierci.

A ludzkość pragnie przecież wciąż czegoś lepszego. To jej pragnienie, ten jej krzyk wzbiera stale poprzez ciąg stuleci — i własne ziszczenie swe kształtuje z Rzeczy Niewidocznych. Doskonałość stanie się zrazu udziałem niewielu — potem wielu — w końcu wszystkich. Ludzkość podąża ku nowemu światłu, nowej wiedzy, nowym, żywym rezultatom.

Czas ma tylko jeden wymiar, jeden kierunek: naprzód! Że zaś i my z nim razem naprzód się posuwamy, tedy lepiej też będzie spoglądać przed siebie. Wiekuista, potężna, tajemnicza siła popycha nas gościńcem czasu wprost ku rzeczom dotąd nieprzeżytym.

Przeistoczeniu w czasie nie zdołają się oprzeć nawet najbierniejsi i najbezwładniejsi, najbardziej nieokrzesani lub skostniali. Wielu jednak podąża wraz z czasem, obróconych plecami do przyszłości, z wzrokiem utkwionym w przeszłość. Przez tę fałszywą swą postawę wzmagają oni tylko zło, chorobę, cierpienie i upadek.

Brzmi to bardzo niezwykle, kiedy powiadamy, że cały los nasz w życiu, i szczęście, i nieszczęście, zależą, jak mówimy, od tak prostych zwyczajów: od kierunku ducha. Ale tzw. rzeczy „proste” przy dokładniejszym w nie wniknięciu okazywały się dotąd zawsze jako najgłębsze — rdzeń i prazjawiska.

Nie żadna spekulacja nad atrybutami „praprzyczyny” ma nas zajmować przede wszystkim — chodzi o to, by odkryć w przyrodzie takie środki, które prowadzą w określonym kierunku do określonych rezultatów. Gdy tylko wyrobimy w sobie żywo tętniącą pewność, że co się tyczy zdrowia, wdzięku, bogactwa, umysłu, stanowiska, zdolni jesteśmy przetwarzać w rzeczywistość myśli nasze i pragnienia, w takim razie pierwszy naczelny cel nasz zostanie osiągnięty — posiądziemy „perłę wysokiej wartości”; na dowód zaś, żeśmy się stali przez to naprawdę mądrzejsi i żeśmy dojrzeli do następnego kroku, pośpieszymy z pomocą naszemu sąsiadowi, aby i on odszukał w sobie ową „wysokiej wartości perłę”, gdyż każdy tylko to tutaj znajduje, co jemu jednemu znaleźć jest przeznaczone; i nic nikt nikomu w ten sposób nie odbiera, a wszyscy się bogacą, gdyż wraz z liczbą wiedzących i wtajemniczonych wzrasta ogólna siła: każdy, któremu pomożono, automatycznie staje się pomocnikiem innych.

Codzienny napływ nowych idei przynosi z sobą nową moc i władzę. Jej milcząca w nas siła zachęca, pobudza do czynu i doskonalenia się inne jestestwa, które w ten sposób świadomie czy bezwiednie współpracują z nami.

Na wyższych szczeblach uduchowienia wszyscy są radośni, żywotni, pogodni i pewni zwycięstwa. Wznieśli się oni w swym rozwoju do pojęcia prawa i dowiedli samym sobie jego słuszności. Wiedzą, że pewne przywiązania duchowe, rodzące pragnienia, tudzież z nich powstające opanowanie myśli wywołują trwały przypływ szczęścia, władzy i potęgi — bo szczęście i potęga muszą iść ze sobą w parze. Potęga nie jako niewolenie innych, lecz jako możność wolnego działania, jako swoboda i przestwór dla życia.

Wiedzą oni, że wszelkie przedsięwzięcie, zgodne z kierunkiem Nieskończonego Prawa, musi mieć powodzenie. Życie stanowi dla nich jedno pasmo zwycięstw, a serca ich tak są pełne pewności siebie, jak pewnikiem jest dla nas to, że ogień płonie, a woda go gasi. Z tą oazą wyższego życia w styczność wejść możemy przez głębokie, trwałe uporczywe pożądanie (nie przez żebraninę ani nieokreślone parcie naprzód) — i z tej oazy czerpać możemy nowy, życiodajny fluid. Drogę do tego tak wartościowego obcowania z umysłami najczystszymi toruje nam wysiłek zmierzający do pozbycia się wszystkiego tego z istoty naszej, co mętne, zazdrosne i kłótliwe. Myśl, która nam szkodzi, jest zawsze nieczysta. Złe przyzwyczajenia całego dotychczasowego życia naszego sprawiają, że w początkach trudne nam się wydaje władcze opanowanie samych siebie, lecz wytrwałe dążenie, wyższe aspiracje z czasem coraz łatwiej będą niweczyły wszelkie skłonności przeciwne. Nieczyste myśli są jak wysypka eteryczna na źle pielęgnowanej duszy — zamykają nam wstęp do „dobrego towarzystwa”. Na wyższe instynkty, na delikatniejszych pomocników aura danego człowieka oddziałać może jak powietrze kloaki albo też przeciwnie, jak gaj kwitnących krzewów.

Ten i ów wielki pisarz, artysta, wódz — w ogóle przewodnik ludzkości w jakiejkolwiek dziedzinie życia — wielkość swą osiągnął, być może, w znacznej części na drodze mediumicznej, jako tuba, przez którą przemawiały takie właśnie wyższe inteligencje, tacy niewidzialni pomocnicy nasi. Może dusza jego pozostała skądinąd małą, próżną, pospolitą i trywialną, lecz w jakiś sposób, bliżej nam nieznany, miał on w wielkości udział. W pewnych wybranych chwilach coś się w nim rozwierało, zstępowało na niego bezgraniczne oddanie się duchom i stawał się medium, wybranym nosicielem cudzych uduchowień. W tych momentach odbiorczych wystawiał on czułą membranę swej duszy całą jej powierzchnią na działanie promieni i wirów o wiele potężniejszych i delikatniejszych, niż było to dane jego dniom powszednim. Obładowany darami astralnymi, wracał potem do siebie. Albowiem:

Niedaleko doprawdy zaszedł ten w sztuce swojej,
kto w dziele dał nie więcej, niż napisane stoi.

Były to podpowiedzi, sugestie, podszepty, na które miał podatne i wrażliwe ucho.

Dla istot duchowych, a więc pławiących się w bogactwie, jest nieodzowną koniecznością z innymi podzielić się swoimi wizjami słodyczy i siły, uczynić bliźnich wizji tych uczestnikami. Bogacze ducha gotowi są w tym celu uciec się do wszelkiego rodzaju pośrednika, do wszelkiego środka, który im jako tako skutecznym się wyda. Szukają oni drogi najmniejszego oporu — takie jest prawo natury. Wszystkie umysły wyższe są jak ocembrowane źródła: woda z nich bije, tryska i tryska bez ustanku. Dla umysłów tych dawanie nie jest obowiązkiem, ale uwolnieniem się od nadmiaru, ulgą. Gdy myśli osiągną odpowiedni stopień dojrzałości, muszą się oderwać od macierzystego łona ducha, jak zbyt ciężkie owoce od zwisającej pod ich brzemieniem gałęzi.

Te siły, dusza, „duchy” — nazwa jest obojętna — pochodzące ze sfer wyższych, znajdują sobie tedy na tej ziemskiej glebie wrażliwy organizm, działają na niego w pojedynkę lub, w krąg go otoczywszy, tworzą dokoła niego właściwą sobie atmosferę, w której on, wywyższony ponad swą codzienność i szczupłe swe siły, na jakiś czas potrafi unosić się i bujać „swobodnie”, jak ów magnes, pomiędzy potężnymi szpulami zawieszony, które go swym działaniem na odległość w doskonałej utrzymują równowadze. Taki krąg duchowej atmosfery działa jak podnieta na wszelki wrażliwszy, podatny organizm. Wznosi go, dźwiga i podtrzymuje, wywyższa nie na miarę drobnych jego sił własnych. Przez chwilę widzi on rzeczy i sprawy tego świata w świetle wyższego życia, a więc czystszymi niż w tym życiu, które go zazwyczaj otacza.

Staje się upojony, natchniony, rozświetlony również i z tego względu, że subtelna i mocna substancja myślowa „pomocników” jest rozpłomieniającym narkotykiem, który działa proporcjonalnie do delikatności i ognistości osobnika działaniu poddanego. Podnietę taką nazywa się zazwyczaj „magnetyzmem osobowym”. W nim leży tajemnica tego zagadkowego, nie dającego się niczym wytłumaczyć pociągu, jaki niekiedy czują do siebie ludzie. Są wprost pijani sobą, upojeni fluidem, który wzajemnie jeden z drugiego wchłaniają.

Dwóch chorych oto miłość wspaniała
Jednego drugiemu na lekarstwo dała.

Na każdym stopniu i w każdej dziedzinie, w dążeniu do celów wielkich, czy to wzniosłych, czy niskich, działa któryś z rodzajów narkotyku „ducha”. Ani jedno zdarzenie na większą miarę, ani jeden czyn, wynalazek czy dzieło sztuki nie powstaje nigdy całkowicie dzięki tylko jakiejś istocie pojedynczej, poza obrębem zapładniającego eteru środowiska. Jesteśmy wszyscy częściami całości: co powstaje bez jej pomocnej rady, bywa „bezradne”, niedołężne. Komu się zdaje, że w istocie jest inaczej, ten ulega złudzeniu przez zarozumiałość.

Natchniony poeta, uczony, wynalazca czy mąż stanu może chadzać w glorii wielkiego imienia, chociaż nie całkowicie zasłużył na swą sławę. Jego dzieła i czyny były częściowo wynikiem skoncentrowanych na nim sił współdziałających z nim umysłów, rodem z niewidzialnego świata. Wyładowały się one na niego, który był chętnym, życzliwym ich odbiorcą i przeszkód im nie stawiał; a potem, ulgi w ten sposób doznawszy, uniosły się wzwyż, w sfery, gdzie eter duchowy jest już zapewne zbyt subtelny, aby móc się udzielać ziemskiemu środowisku.

W świecie ducha im szybciej, im szczodrzej się daje i udziela innym, tym rychlej napływają ku nam z powrotem nowe prądy. Kto drży o swą duchową własność, ten osłabia przez to i zubaża swą zdolność odbiorczą. Kto jest pośrednikiem, który przekazuje innym siły, przezeń przepływające, ten musi też dbać o to, aby w nim nic nie hamowało wolnego tych sił przepływu. Z chwilą gdy tylko zmagazynuje w sobie jakąś ideę, prawdę, wynalazek, postanawiając je zachować wyłącznie dla siebie, zagważdża się i zatarasowuje w sobie drogę przewodnictwu. Tego rodzaju skąpstwo i nieużytość zubażają człowieka pod wszelkim względem. Kto hojnie obdarza, hojnie odbierać będzie i z tego nadmiaru łacno w każdej chwili będzie mógł dość dla siebie zatrzymać na pokrycie swych materialnych potrzeb.

Idee, pomysłowość są u niektórych ludzi rzeczą po prostu przyrodzoną. Twórcami i wraz wchłaniaczami są oni z natury. Idee, w nich żyjące, starają się wzlecieć ku najwyższej formie istoty świata i zmuszają ich, swych twórców, do jak największej wielostronności i ducha, i czynu. Radosna konieczność, której podlega taki człowiek, ów twórczy w nim pierwiastek, który go zmusza do rozwinięcia całkowitej jego osobowości, przynosi mu też co najlepsze cząstki z całego świata, aby je sobie przyswoił i na wzniesienie gmachu własnego „ja” zużył. A ponieważ jest on nie tylko pośrednikiem, medium, a więc czymś przepuszczalnym, biernie dostosowanym i wrażliwym na pewne określone wpływy, ale zarazem stanowi sam w sobie mały, lecz całkowity kosmos, zdolny jest przeto, na zasadzie prawa o odpowiednikach, przyciągać ku sobie i wchłaniać z wszystkiego jakąś każdej rzeczy cząstkę — uczestniczy we wszystkim, albowiem sam jest wszystkim, i nawet wchłaniając w siebie pierwiastki obce pozostaje twórczym i oryginalnym. Myśli innych istot z jego myślami w nowe związki „chemiczne” wstępują; wszystko, cokolwiek z nim się zetknie, zostaje przezeń przerodzone i w nowym ukazane świetle — zyskuje młodość, świeżość i zarazem godność. Im czystsze i naiwniejsze jest czyjeś spojrzenie na świat, im bardziej bezinteresowne jego stanowisko duchowe w stosunku do zapładniających go i uzupełniających rzeczy, tym szybciej powstają w nim nowe połączenia myśli, tym oryginalniejsze jest wszystko, czegokolwiek się dotknie. Jest to fakt, niedający się co prawda niczym dotychczas wytłumaczyć, lecz niemniej fakt niezbity, że prawość i niewinność stanowią samodzielne pierwiastki oraz czynniki działające w takich właśnie duchowo–chemicznych procesach.

Medium–pośrednik, przez słabość lub egoizm, zadowala się rolą strony wyłącznie odbiorczej. Posługuje się cudzymi myślami, nie troszcząc się zgoła o ich prawowitego właściciela albo twórcę, a nawet nie zdając sobie w ogóle sprawy, jakiego pochodzenia są owe skądś mu zesłane idee. Ale nie zawsze są pod ręką duchy, u których tak łatwo można się zapożyczać, przychodząc, że tak powiem, wprost do gotowego i nie poddając nawet zapożyczonego materiału własnej „przeróbce uszlachetniającej”. Dla każdego kiedyś, w tym czy innym życiu, musi nastąpić taki okres, gdy duch, zdany zupełnie na samego siebie, ocknie się nagle bez wszelkich środków do istnienia, kaleki, zubożały przez tę jednostronność, którą wytwarza zawsze trudnienie się wyłącznie i tylko pośrednictwem. I gorzko odczuje wówczas brak zdolności do przetapiania surowca duchowego we własnym swoim centralnym ognisku.

Nasza rada głosi: starać się usilnie o moc twórczą w rzeczach ducha, otoczyć troskliwą opieką najniklejsze jej zaczątki, a zrzec się jak najwcześniej wszelkich, nawet najoczywistszych korzyści płynących z pośrednictwa.

Tak — odpowiedzą na to — ale po czym to poznać, że jest się pośrednikiem?

Po jednostronności myśli, idei, pomysłów — odpowiemy. U pośrednika zdają się one zawsze, jak rój gwiazd spadających, wychodzić wszystkie tylko z jakiegoś jednego określonego punktu, jakkolwiek wielką przestrzeń na niebie zajmują. Probierzem istotnej siły twórczej będzie zawsze to, że występuje ona we wszystkich dziedzinach życia i w jakimkolwiek jego punkcie się znajdujemy, wszędzie jest w gotowości. Przebiega serce nasze jak goniec z pochodnią, we wszelkich kierunkach. Pośrednik zaś przeciwnie, musi utknąć w jakiejś jednej strefie ducha, pod jednym określonym kątem pomysłowości na wszystko reagować — i to stanowi jego zasadniczą cechę.

Dopisek. Pozwolimy sobie zwrócić tutaj uwagę na zachwycającą książkę Aleksandra Moszkowskiego Der Sprung über den Schatten. Z niej wzięte zostało spostrzeżenie o nieudowodnionej przesłance w cytowanym powyżej przykładzie z logiki szkolnej o nieśmiertelnym „śmiertelnym Caiusie” [S.M.].

O wielkiej sztuce zapominania

Chemia przyszłości będzie zapewne równie świadomie i celowo wytwarzała nowe połączenia myśli, jak dzisiejsza wytwarza po laboratoriach związki tlenu, azotu, węgla i wodoru. Możliwe nawet, że będziemy znali chemiczne wartości połączeniowe myśli i ujmiemy je w nowy jakiś układ Mendelejewa; a w ten sposób ze znanych nam pierwiastków — z banalnych komunałów — będziemy umieli tworzyć idee genialne.

Nie ma przedziału między tym, co zwykliśmy nazywać materialnym, a niematerialnym: jedno przechodzi nieznacznie w drugie. Materia jest w istocie tylko widzialną postacią pierwiastków subtelniejszych, które zwiemy duchem. Nasza myśl niewidzialna i nie wypowiedziana wypływa z nas jako substancja równie rzeczywista jak widzialny prąd wodny lub niewidzialny, niedostrzegalny — elektryczny. Myśl ta łączy się z myślą jakiegoś człowieka; ze stopu tych dwóch myśli tworzy się pewna nowa odmienna idea, podobnie jak z pierwiastków chemicznych nowe ciało.

Gdy pod postacią myśli promieniujemy z siebie i rozsyłamy pierwiastki nienawiści, troski i zgryzoty, uruchamiamy przez to i wprowadzamy w czyn siły szkodliwe dla ciała i duszy.

Zdolność zapominania zawiera w sobie jednocześnie zdolność odpędzania od siebie myśli albo pierwiastków niepożądanych i szkodliwych i powoływania na ich miejsce pożytecznych, które miast niszczyć niosą odrodzenie. Rodzaj wysyłanych przez nas myśli wpływa dodatnio lub ujemnie na nasze sprawy i interesy: usposabia innych na naszą korzyść lub niekorzyść, napełnia ich zaufaniem w stosunku do nas lub podejrzliwością.

Przeważający w nas stan duchowy, jego dominujące zabarwienie uczuciowe nadaje kształt ciału naszemu i członkom. Ono nas czyni brzydkimi lub ładnymi, pociągającymi lub odpychającymi dla innych, a co ważniejsze — dla nas samych; wyrabia w nas ruchy, sposób chodzenia, maniery i wzięcie. Najmniejsze drgnięcie jakiegokolwiek w nas muskułu zależy zawsze od takiego lub innego naszego nastroju, takiej lub innej myśli. Człowiek stanowczy ma chód pewny siebie; przeciwnie, wątpiący, niezdecydowany, lawirujący, zmienny chodzi chyłkiem, chwiejnie, powłóczy nogami, sprawia wrażenie „źle na pniu osadzonego”. Stanowczość napina każdy mięsień i napełnia go w cudowny sposób ożywczym fluidem, zwłaszcza gdy zdecydowanie nasze zmierza do celu, który przez swe wypromieniowanie może wyjść na dobre nie tylko nam samym, lecz i innym. Mądry to egoizm, który do spraw własnych wplata cudze dobro; bo przecież w Duchu wszystkie sprawy tworzą jedną całość gdy pragniemy wspomóc coś takiego, co posiada wartość dla wielu osób, wówczas napływają ku nam zupełnie inne ożywiające, twórcze promienie pomocnicze. A na ich rzeźwiącym i budującym prądzie, który idzie ku nam z niewidzialnego „wszędzie”, płynie też i drobne czółenko naszej jaźni ku osobistym swym ziszczeniom. Wszyscy bowiem jesteśmy członkami jednego Ciała. Niewidzialne nerwy łączą poprzez przestrzeń jedną istotę z drugą: jedna zła myśl czyjaś bije, jak puls dręczący, w całych miliardach stworzeń.

Aby ułatwić te procesy płodnego łączenia się ze sobą myśli cudzych i naszych, musimy te ostatnie utrzymywać zawsze w stanie możliwie czystym i — jeśli tak można się wyrazić — chemicznie czynnym. To zaś osiągnąć można jedynie za pomocą sztuki zapominania, która nie jest niczym innym, jak tylko wydalaniem we właściwym czasie zużytej lub zepsutej substancji psychicznej.

Nauka zapominania jest sztuką równie ważną jak nauka zapamiętywania.

Na innym miejscu zwróciliśmy już kiedyś uwagę na niesłychane korzyści, które płyną ze sztuki zapominania choćby przez to samo, że pozwala nam ona usuwać dowolnie z pola świadomości rzeczy przykre, posępne i niepokojące, zwłaszcza tuż przed zaśnięciem, tak aby duch nasz nie kołatał się we śnie godzinami po ciemnych dziedzinach Bytu, lecz przepojony światłem i swobodny, powracał rankiem z miejsc jaśniejszych niż wszystkie, które zna dzienna pora.

Zdarza się jednak czasem, że i żywa, radosna i płodna idea powinna całkowicie zniknąć na pewien czas z pamięci. Chcąc z możliwie najlepszym skutkiem prowadzić jakieś przedsiębiorstwo, uprawiać jakąś sztukę albo oddawać się studiom naukowym, trzeba, abyśmy codziennie na pewien określony czas całkowicie o tych rzeczach zapominali. W przeciwnym razie wydepczemy sobie jakąś jedyną utorowaną raz na zawsze ścieżkę i wówczas zaczniemy za cel brać drogę do niego wiodącą, co przecież nigdy nam się zdarzać nie powinno, jeśli nie chcemy się zrutynizować. A zresztą, może milczący orszak naszych niewidzialnych pomocników sięga wzrokiem dalej od nas i dostrzega jakiś krok nieodzowny, jakiś czyn konieczny, abyśmy mogli tutaj osiągnąć najwyższe i trwałe powodzenie; my zaś jesteśmy ślepi na te zgoła niezwykłe i nieoczekiwane dla nas rzeczy i nie umiemy sami przez się wstąpić na obcą nam drogę, ponieważ jak maniacy wiecznie to samo myśląc, wpędziliśmy się w wąską uliczkę bez wyjścia.

A czasami znowu wszystko na pozór idzie jak po grudzie i nie chce ruszyć z miejsca, gdy tymczasem wypadki tylko czekają na to, abyśmy nareszcie przejrzeli na oczy. Ktoś, przedsięwziąwszy na przykład coś istotnie wartościowego i w dążeniu do swego chwalebnego celu uczyniwszy wszystko, co w jego leży mocy, mimo to napotyka ciągle niepojęte jakieś przeszkody i przykrości. W takim razie niechże natychmiast porzuci niewdzięczną swą działalność, podtrzymując z niej tylko najkonieczniejsze rzeczy — te, bez których całe przedsięwzięcie musiałoby od razu wniwecz się obrócić. Niech zaniecha stanowczo projektów, namysłów, ślęczenia, dochodzenia i przemyśliwania, niech zaufa wyłącznie tajemniczej sile, tkwiącej we wszystkim, co szczere i rzetelne. Niechaj sypia, jada, rozrywek nie unika…  Jeśli ma przekonanie, że uczynił wszystko, co było w jego mocy, niechaj się usunie od sprawy całkowicie, niech przestanie chcieć w niej zrobić coś sam z siebie.

Oszczędzi mu to olbrzymiego wydatku sił, które w takich chwilach stagnacji przymusowej przez niezdecydowanie zwykle na próżno się trwoni.

Jeżeli uda mu się „wycofać myślowo” ze sprawy, wówczas pewnego pięknego poranku, pośród błogiego zapomnienia, gdy zajmować się będzie zupełnie czym innym, zdarzy się coś takiego, co doda mu bodźca do działania i pozwoli mu wznieść się nagle o szczebel wyżej i w tamtej pozornie zaniedbanej sprawie. A stanie się to w formie jakiejś niespodziewanie nadarzającej się sposobności, jakiejś propozycji, czegoś, czego nie mógł nikt tutaj przewidzieć. Wtedy niech się na nowo weźmie z zapałem do pracy, niechaj okazję uchwyci za włosy, niech jej z rąk nie wypuszcza i niech czyni wszystko, co będzie mógł i umiał.

Ale ciągle to samo od nowa wałkować, rozpamiętywać, co trzeba było zrobić, a czego zaniechać, znaczy to właściwie powtarzać wciąż to samo, ustawiać w szereg wiecznie te same stany myśli, z tej samej zużytej materii psychicznej wznosić te same konstrukcje myślowe, a nie być zdolnym do jedynej rzeczy, do której w danym wypadku dążyć trzeba — do zmiany kierunku i nastawienia ducha.

Gdy raz przywykniemy przemawiać na ten sam znany temat, nigdy o nim nie zapominać i stawiać go wiecznie przy każdej okazji na porządku dziennym, staniemy się niezdolni — i to bardzo prędko — do brania udziału w toczącej się dokoła nas rozmowie. Kto się nie nauczył zapominać o sobie samym i dzięki temu interesować się naprawdę tym, co mówią inni dokoła niego, a zdecydowany jest natomiast rozprawiać tylko o tym, co wyłącznie jego dotyczy i obchodzi, ten naraża się na istotne niebezpieczeństwo, że ludzie mieć go będą za sobkowatego dziwaka i cudaka.

Każdy monoman sam sobie jest winien, jest to bowiem człowiek, który oduczył się zapominania. Jakaś jedna idea, do której nadmierną przywiązuje wagę, tamuje w nim swobodne krążenie i wymianę materii psychicznej, na podobieństwo obrzęku czy przerostu tkanek. Otoczenie odczuwa tę jego jednostronność, tę cichą w nim manię, pod postacią nieokreślonego przykrego uczucia, które taki maniak wokół siebie szerzy, i to niezależnie od tego, czy hoduje swoje dziwactwa w ciszy i w ukryciu, czy też je rozgłasza; każdy z nas bowiem zarabia na miłość lub nienawiść ludzką, nawet gdy nie wychodzi z samotni swojego pokoju.

Dziwak staje się często męczennikiem lub przynajmniej wydaje mu się, że nim jest. Lecz do męczeństwa nie ma tutaj nigdy powodu, którego by się uniknąć nie dało, chyba że ten powód stanowi niewiedza. W gruncie rzeczy w męczeństwie jest zawsze brak taktu. Kryje się za nim zawsze zanik delikatniejszego poczucia formy, w której coś niezwykłego powinno być obwieszczane światu. Analizując głębiej męczeństwo, znajduje się zazwyczaj w męczenniku uparte, zawzięte i gwałtowne, nie cofające się nawet przed przemocą dążenie do narzucenia innym jakiejś idei w sposób dla nich wrogi i obrażający.

I Chrystus nie stanowił w tym względzie wyjątku. Przypomnijmy sobie, jakie przekleństwa i pogróżki miotał on na przykład przeciwko tym, którzy nie chcieli przyjmować u siebie jego uczniów — i nie bez racji zresztą ich towarzystwa unikali, jako że uczniowie Chrystusa nie mieli w zwyczaju mycia sobie rąk przed jedzeniem, jak to czynili inni Żydzi. „Będzie tam płacz i zgrzytanie zębów” — czytamy — „dla takich lepiej byłoby zaiste”…  itd. Chrystus powiedział również: „Nie przynoszę spokoju, ale miecz”.

Lecz oto dziś nareszcie nastał w dziejach ludzkości okres, kiedy miecz już w pochwie spoczywać powinien. Niektórzy poczciwcy nieświadomie dla samych siebie używają mieczy, gdy chcą przekonać innych o czymś według ich zdania dobrym. Postępują tak zelanci i reformatorzy, mieczem odrazy grożący każdemu, kto nie zechce słuchać tego, czego ich zdaniem słuchać bezwzględnie powinien — mieczem przesądów wygrażający światu i całym arsenałem barbarzyńskiego oręża przeszłości.

Nadchodzące państwo pokoju i tolerancji powstanie z głębokiej dla ludzi życzliwości — lub nie powstanie wcale. Ludziom mówić należy o dobru, które w głębi ich dusz się kryje; jako pierwszą zasadę wpajać w ich dzieci przekonanie, że „każdy jest szlachetny”, a nie, że „wszyscy tutaj niegodnymi jesteśmy grzesznikami”.

Przyciągająca siła ducha

Człowiek może osiągnąć taki stan duchowy, który — byle go umiał utrzymać na stałe — musi mu dać majątek, zdolności, zdrowie, szczęście.

Jest to stan łagodności, ale zarazem i zdecydowania, pewności siebie, panowania nad sobą, lecz i pogody ducha — przy tym stan wytrwałości w zdążaniu do celu, mającego bezwzględnie wyjść na dobre przede wszystkim innym, a następnie i nam samym.

A jest też i inny stan umysłu, który, gdy w nas się na dłużej utrwali, musi pozbawiać nas zdrowia i szczęścia, musi czynić złudzeniem wszystko, co nam wywalczą zapał nasz i talent.

Tylko minimalna cząstka wszystkiego istniejącego we wszechświecie może być widziana, słyszana, dotykana — słowem, ujęta za pomocą pięciu prostackich naszych zmysłów. Bytują poza tymi rzeczami zmysłowymi delikatniejsze emanacje istnień: aura minerałów, roślin, zwierząt, ludzi; obecność tych emanacji odczuwamy instynktownie jako działanie zbawienne, czyli sympatię, lub jako awersję, czyli bezwiedną odrazę.

O wiele wyżej nad emanacjami tymi i odczuciami stoją funkcje takie jak inteligencja, jak czyny duchowe; i te funkcje tworzą niejako continuum eteryczne, posiadające ośrodki skupienia, miejsca wysokiego lub niższego ciśnienia duchowego, strefy błogiej ciszy i orgiastycznych huraganów — albowiem wszystko pomyślane lub odczute JEST, istnieje realnie.

Chemia i fizyka nasza nie znają dotychczas tak subtelnych odczynników i narzędzi, aby zdołały przetransponować albo lepiej powiedzieć: zredukować do poziomu pięciu zmysłów wszystkie zdarzenia z eteru duchowego i zresztą nie jest to bodaj potrzebne ani pożądane, bo przecież my sami tym wszystkim jesteśmy. Gnothi seauton : poznaj samego siebie: zamiast ulepszać delikatne, lecz martwe instrumenty, ulepszaj i oczyszczaj swe zmysły wewnętrzne, aby świat, dostępny twojemu poznaniu, wrósł całkowicie w świat twego działania.

Stan dziś istniejący jest dziwny i przykry: działania, których ani się nie zna, ani się ich wywierać nie zamierza, ani się nad nimi zgoła nie panuje, jest się jednak zmuszonym wysyłać nieustannie, jak plemniki, w wielkie i nieznane łono eteru, skąd one następnie, dojrzawszy i wyrósłszy na Bóg wie jakie twory, mogą znów znienacka wpaść w pierwszej lepszej chwili do świata dostępnego naszemu poznaniu.

Gdybyśmy nie byli tak nierównomiernie rozwinięci, jak jeszcze dziś jesteśmy, mielibyśmy wolny dostęp do wszystkiego, co realne w świecie działań; moglibyśmy wówczas przepowiadać przyszłość i nie byłoby w tym nic dziwnego, podobnie jak jest rzeczą zupełnie naturalną, że człowiek, który wygląda przez okno przy zbiegu kilku ulic, „przepowiada” zderzenie się dwu pojazdów, którego nie przewidują ani pędzący na siebie woźnice, ani osoby w pokojach wewnętrznych, przez okna niepatrzące.

W miarę jak przez dążenia, poszukiwania i pragnienia nasze potęguje się w nas intuicja (otwiera sobie okna), objawia nam się coraz więcej tego rodzaju realności. Stwarzamy zawsze wszystko, cokolwiek myślimy. Wiedz, że myśląc, wytwarzasz bez przerwy rzeczywistość. Co przez sekundę myślisz, to przez tę sekundę posiada realność. A to, co myślisz przez dni, godziny, lata, będzie musiało zjawić się w końcu w świecie materialnym, jako że mocne się stało i ciężkie od twego fluidu.

Wszystko, cokolwiek myślisz, przyciąga ku sobie zawsze z niewidzialnego świata do siebie podobne rzeczy. Wystarczy, abyś skupił myśl na jakiejś zbrodni, a różne zbrodnicze formy rzeczywistości ściągniesz ku sobie przez to z ciemnych regionów bytu. I dopiero one — dopiero te ukryte, niewidzialne siły stworzą dla ciebie — po jasnej, widzialnej stronie egzystencji — materialne warunki zbrodni.

Jeśli co rano z chciwością czytujesz w codziennej gazetce opisy zabójstw, włamań, skandali i w ogóle wszelakich okropności na lądzie i morzu, przyciągasz ku sobie tego samego rodzaju rzeczy niewidzialne; wchodzisz przez to w stosunki ze zdarzeniami duchowymi niższego rzędu i nimi przepojony, nastawiony w tym samym co one kierunku, stajesz się też dostępniejszy dla ich oddziaływania w świecie materialnym. Zwiększa się przez to prawdopodobieństwo, że i ciebie coś spotka z tej sfery okropności, zwłaszcza jeśli rokrocznie, czy zimą, czy latem, podczas jedzenia (i to już od razu przy pierwszym śniadaniu) — a więc w stanie odbiorczej bierności — poddajesz się tym wpływom. Może bowiem nie jest to aż takim znów przeżytkiem, jak przypuszcza na cztery nogi kuty biały barbarzyńca, że „dziecinne”, jego zdaniem, a tak pełne uczucia ludy Wschodu rozpoczynają dzień od porannego hymnu do Słońca lub poświęcają ranek na modlitewne Om mani padme hum — zamiast się zaczytywać „Błotnikiem codziennym”.

Wszystko jest prądem rzeczywistości w świecie Niewidzialnego. W potok rzeczy okropnych i ordynarnych — rzeczy niższego rzędu — dostaje się każdy, kto się w nie zagłębia chociażby tylko myślą, chociażby jedynie jako słuchacz, zainteresowany i przyjemnie, leciutko podniecony w tym błędnym przekonaniu, że przecież on jest z dala, „poza niebezpieczeństwem”. A tymczasem już sama myśl jego wystarczyła, aby nawiązać z tymi zjawiskami kontakt, i przez otwartą śluzę płyną do jego duszy pierwiastki zła i zbrodni.

Kto lubi czytywać o kradzieżach, włamaniach i napadach, tego mieszkanie prędzej od innych zostanie okradzione, a on napadnięty. On i złoczyńca zejdą się, bo obydwaj płyną w tym samym prądzie myśli, jakkolwiek żaden z nich nie uświadamia sobie, jaka to jest siła, co ich ku sobie sprowadza. A wiadomo, że nie ma siły potężniejszej i bardziej nieodpartej niż właśnie ta, o której działaniu — ba! o której istnieniu nawet — nic nie wiemy; bo wtedy po prostu nie może przyjść nam na myśl, że powinni byśmy jej się przeciwstawić.

Kto przez dziesięć sekund wyobraża sobie coś okropnego i odrażającego — coś, co komu innemu ma sprawić ból albo napełnić go rozpaczą, ten wprawił w ruch siłę, która te okropności, bodajby w drobnej cząstce, i na niego samego również ściągnąć musi.

Kto przez dziesięć sekund wyobraża sobie coś przyjemnego, miłego i słodkiego, co komu innemu radość bez cienia goryczy ma sprawić, ten wprowadził w ruch siłę, która te przyjemności, bodajby w drobnej cząstce, i ku niemu ściągnie.

Im dłużej kto skierowuje ducha ku jakiemuś — dobremu czy złemu — przedmiotowi, tym bardziej wzmaga on i potęguje niewidzialną tego przedmiotu rzeczywistość. W końcu przedmiot, zrazu jedynie myślany, przez to, że ciągle podsyca się go nową substancją duchową, musi dojrzeć do tego, że stanie się czynnikiem smutku lub radości również i w świecie widzialnym, jako że świat „widzialny” to tylko najwyższy stopień zgęszczenia „niewidzialnego” świata.

Niezbyt to częsty w naszych czasach objaw, aby kto potrafił świadomie, z własnej woli kierować niezmiennie ducha ku jakiemuś jednemu celowi, aby umiał przez czas dowolnie długi utrzymać w sobie jakiś jeden świadomie obrany nastrój, na przykład pogodnej stanowczości. O czymże to na ogół myśli olbrzymia większość ludzi dokoła? O tym, by pensję dostać większą, albo gdzie lepsze piwo, gdzie mile spędzić wieczór. A kobiety wiecznie tylko polują na coś: na nowy dziennik mód lub krawcową, na partyjkę brydża albo na wycieczkę…  Zawsze są czymś zajęte „w braku czegoś lepszego” — wciąż faute de mieux coś robią…  Tak przynajmniej wygląda u nich pierwszy plan życia — główny; a na drugim, w głębi, snują się w nich niejasne jakieś, nieokreślone dążenia erotyczne — nigdy nie dość silne, aby zmusić kobietę do stanowczego kroku w życiu…  Ot, byle dni przewlekać — ranki i poobiedzia, które jakoś powoli udaje im się zepchnąć, spędzić bez zbytniej nudy.

A są też i takie — i tacy, dodajmy — których by się chciało porównać do małp w klatce: skacze to nagle z wariacką chciwością na jakiś odpadek, licho wie po co, na co — szarpie — kawałek tu — rzuca — kawałek tam znowu — i znów rzuca!…  Tygrysim skokiem dopada nagle kąta, gdzie nic zgoła nie ma — zaczyna gonić w kółko, namiętnie, własny ogon — niespodziewanie ukąsi w kark któregoś ze swych towarzyszy, na stronie siedzącego…  A wszystko to z rozpędem, z rozmachem, z zapałem — tylko bez żadnego, zgoła żadnego rezultatu.

Wyższe, górne prądy niewidzialnego świata pełne są rzeczy jasnych, miłych i łagodnych, będących odpowiednikami wszystkich wartości i dóbr ziemskich, a ponadto takich, których nie oglądało jeszcze żadne ziemskie oko. Gdy ludzie raz nareszcie nauczą się ufać tym wyższym formom rzeczywistości i wchodzić z nimi w styczność za pomocą środka tak prostego, jakim jest nastrój, wówczas nie będą już więcej ani chętni, ani nawet zdolni do odwracania myśli od jasnej strony życia.

Zrozumieją wówczas, jak coraz łatwiejszym staje się i coraz mniej wymaga trudu utrzymanie właściwego kierunku w dobroczynnym prądzie, skoro się raz już stanie na jego poziomie, skoro odbiorcy ludzkiemu uda się nastawić na tę potrzebną tutaj długość fali, której nie zdoła mu już pokrzyżować żadna gmatwanina prądów niższego rzędu; gdy wzniesie się wysoko tak, że dostępny będzie dla oddziaływań tylko istot sobie równych!

Ten, dla kogo drugą stało się naturą albo, lepiej będzie rzec, „pierwszą naturą” — życie w tej wyższej dziedzinie istnienia, życie rozpłomienione całe wewnętrzną słonecznością, ten sam przez się zdobędzie też zdrowie i dobrobyt. O tym nie będzie można mówić, że jest wesoły, radosny i pogodny, bo mu się dobrze dzieje, ale przeciwnie, dzieje mu się dobrze właśnie dlatego, że jest pogodny i radosny.

O wszelkim złym tak tylko długo pamiętać trzeba, póki jest to konieczne, aby je wyplenić; któż by tu zresztą zechciał dłużej przebywać w lochu kanałów piwnicznych, niż wystarczy, aby dokładnie oczyścić biegnące tamtędy przewody elektryczne? Ostatni katar, ostatnie stłuczenie, ostatnia krzywda, którejśmy doznali, powinny jak najprędzej znikać z pamięci naszej, a nie — żebyśmy mieli wciąż je od nowa galwanizować i powoływać do pozornego życia przez ciągłe myślenie o nich, przeżuwanie ich i skargi na nie przy każdej sposobności. Piękne zaimki dzierżawcze przed niedomaganiami w rodzaju: mój katar, moje łamanie w kościach, mój artretyzm, powinny zniknąć nie tylko z języka, z mowy, lecz i ze świadomości.

Ta ciągła gadanina i przemyśliwanie o nędzy, ułomnościach i przestępstwach umniejsza w nas tylko zdolność przyciągania ku sobie rzeczy dobrych — jest to bezwzględnie niezawodny sposób na wykradanie pieniędzy z własnej kieszeni i zdrowia z własnego organizmu.

Dobre samopoczucie może potęgować się niemal nieograniczenie w człowieku, który się otacza — jeśli nie w rzeczywistości, to chociaż w wyobraźni — rzeczami zdrowymi i silnymi, wolnymi, młodymi zwierzętami, lasem, łąkami, morzem. Jeśli kto nie jest w tym szczęśliwym położeniu, aby móc mieć dokoła za przyjaciół psy, sarny, piękne ptaki, to niechże chociaż w myślach przebywa między nimi. Kto przygnębionym i słabym się czuje, a miasta opuścić nie może, ten niech chociaż myślą pogrąży się w burzy potężnej i wichrze — lub niech do cyrku idzie, niechaj się rozkoszuje widokiem tego, do czego są zdolni akrobaci, klowni, żonglerzy, pięknie tresowane konie; niech obserwuje, jak w tej atmosferze rozkwitu fizycznego troski znikają mimo woli z twarzy zaciekawionych widzów.

To, co nazywają tutaj „siłą przyciągającą ducha”, nie jest bynajmniej tęsknotą ku czemuś, bo w tęsknocie mieści się zawsze niecierpliwość, tęsknota to cierpienie, niecierpliwość zaś albo odpędza od nas to, czego pragniemy, albo co najmniej opóźnia jego przyjście. Gdy myśl twa biegnie mniej więcej takim torem: „Chcę to mieć tutaj, zaraz, w tej chwili, natychmiast!…  Ach, to wieczne czekanie, jak ono mi obrzydło…  Mam go już dość — stanowczo!…  Teraz albo nigdy!…”  — o, to wtedy jesteś w nastroju niewłaściwym. Wtedy trwonisz siły na sprzeczki i kłótnie z losem, wyrzucając mu, że pragnienia twoje nie ziszczają się, i nadajesz siłom twoim w sobie kierunek zgoła nieodpowiedni: wzmacniasz nie pragnienia swoje, jak to być powinno, lecz myśli o nieistnieniu tego, czego pragniesz, a wskutek tego nieistnienie owo tylko tym mocniej utwierdzasz.

Nigdy się nie roztęskniać — nigdy nie trawić serca w sobie niecierpliwym wyczekiwaniem na coś! Błędne i szkodliwe te nastroje są zupełnie tym samym, co z wściekłości rozbijanie swojego pojazdu za to, że ugrzązł w błocie; czyż nie lepiej tę siłę, na wściekłość marnowaną, obrócić na wyciągnięcie wozu?

Kto uniknął szczęśliwie tęsknoty–niszczycielki, niechże nie wpada w inny błąd bardzo naturalny: niechaj oczyma ducha nie ogląda siebie u wymarzonego celu i w upragnionej sytuacji, że tak powiem, jedynie zewnętrznie, płasko, jako obraz i nic, tylko obraz, bodajby idealny.

Przypuśćmy, że ktoś życzy sobie posiadać na własność piękny dom i mieszkać w nim z istotą ukochaną; nic mu to nie pomoże, jeśli będzie oglądał siebie w tym domu i swe życie, przeciągające, jak na filmie, przed wzrokiem jego duszy. Nie wolno mu patrzeć na siebie samego tylko z zewnątrz, widzieć siebie na kształt odbicia w zwierciadle — musi się znaleźć wewnątrz, niejako w samym rdzeniu swego spodziewanego „ja”; w przeciwnym razie pozostanie zawsze tylko swym własnym widzem. Istotna, wewnętrzna siła ducha, ujęta w słowa, tak by mniej więcej brzmieć powinna: „Moje radosne i czyste istnienie ma się uzupełnić jeszcze i tymi rzeczami. Takiego domu, takiej drogiej duszy ludzkiej trzeba mi koło mnie, i mieć je będę, muszę! jeżeli tylko wola, mędrsza od mojej, uzna, że tak być powinno”.

Aby cel osiągnąć, konieczny jest po temu taki oto stan serca: na wskroś pozytywny, ale zarazem łagodny i spokojny — słoneczny, lecz przy tym i stanowczy. Nigdy zaś — wątpiący, niecierpliwy, spazmatyczny ani roztęskniony. Chcąc podtrzymać w sobie ten właściwy nastrój, przyciągający dobre wpływy ducha, nie jest wcale konieczne ni nawet pożądane — mieć wciąż na myśli to, czego się pragnie. Powodzenie, piękno i radość spływają na nas, przyciągane jedynie przez ogólne nastawienie ducha, ciągłe zaś i nieustanne myślenie o upragnionej rzeczy bynajmniej im nie sprzyja.

Jeżeli tylko zdołasz ugruntować w sercu swoim ten właściwy nastrój i jeśli przy tym umiesz zupełnie spokojnie powiedzieć sobie od wewnątrz, dajmy na to: „Odbędę tę podróż — zobaczę te cudowne podzwrotnikowe kraje” lub coś podobnego, to możesz śmiało zapomnieć na jakiś czas o tym swoim celu, możesz zajmować się czymś innym i w innych dziedzinach dodatnie osiągać wyniki, a nie opóźnisz przez to ani trochę działania tej siły, która cię wyprawi w twą upragnioną podróż dookoła świata. Tylko za każdym razem, gdy znowu się odezwie w tobie to pragnienie widzenia obcych krain, łącz je zawsze od nowa z nastrojem niewzruszonej pewności postanowienia swego.

Zawieszaj za każdym razem twe pragnienia, jak na szkarłatnym sznurze, na zasadniczo pogodnym nastroju twego serca.

Nie należy natomiast nigdy tak postępować, aby co kwadrans albo co godzina, albo choćby raz na dzień podrywać się nagle, jak człowiek znienacka przez żmiję ukąszony, i oczy uporczywie wybałuszywszy w próżnię, wrzeszczeć rozkazująco swe życzenia do Nieskończonej Świadomości, jak polecenie na giełdę przez telefon — aby za chwilę znowu podjąć przerwane na moment certowanie się z kucharką, stróżem lub z dostawcą węgla.

Przez drażliwość umniejszasz w sobie siłę przyciągającą dobro; umniejszasz ją również, jeśli pozwalasz sobie czuć się przygnębionym lub mieć poczucie zależności. Siła ta działa wówczas w kierunku odwrotnym, ku złej zwraca się stronie. Również źle działa na nią wszelki niepokój i dygotanie nerwów.

Nie należy też nigdy nikomu zazdrościć ani pożądać cudzej własności — nabijać sobie głowy podstępnymi zamiarami wyłudzenia spadku — hodować w duszy troski lub — broń Boże! — zawiść i nienawiść ku tym, o których w testamencie więcej pamiętano — spoglądać z zachłanną chciwością na cudze dobro — czepiać się poły ludzi bogatych, w nadziei, że coś nam z tego przyjdzie. Wszystko to tylko wzmacnia w nas te stany ducha, które przeszkadzają naszemu łączeniu się z największą przyciągającą siłą. Spychają nas one w łożysko myśli ciasnych, gminnych i przyziemnych.

Ze stratą dla ciebie będzie również, gdy dasz się wciągnąć w kłótliwe uprzedzenia i waśnie między ludźmi, gdy choć w głębi duszy będziesz brał, jako strona, udział w głupich sprzeczkach „Vielzuvielów”.

Ubywa ci na wadze duchowej, na mocy, jeśli się wdajesz w jakieś rozmowy z osobami stojącymi na niższym od ciebie poziomie, choćby nawet przewaga twoja pozwoliła ci przy tym na łatwe triumfy. Tracisz tę siłę również, wdając się — choćby w najdowcipniejszy sposób — w obgadywanie cudzych spraw lub charakterów, ponieważ wówczas wydajesz i wysyłasz z siebie siły mentalne, które ci przeszkadzają, a nawet wręcz przeciwstawiają się powstawaniu w tobie owego innego, o wiele potężniejszego stanowiska wobec bliźnich: nie dają ci wyłonić z siebie emanacji, zmierzającej wprost do najlepszych pierwiastków w ich duszach, pozostawiając poza sobą hen! w dole wszystko inne…  Wszak chodzi zawsze tylko o styczność rdzenia naszej duszy z rdzeniem duszy innych. Gdy to się osiągnie, ignoruje się wtedy, o ile tylko można, myśli „kochanych bliźnich”, mówi się jak najmniej i z nimi, i o nich — odgradza się od nich i zastawia przed nimi tarczą dobrej woli — zwalcza się w sobie najlżejszy nawet cień pogardy, oburzenia albo nienawiści, który by mógł służyć za pośrednika między nami a ogółem ludzi takich, jakimi są dzisiaj. Albowiem pośrednik ten mógłby nam przynosić jedynie ich zawistną niechęć, ich zaciętą i fanatyczną złość przeciw człowiekowi wytworniejszemu, delikatniejszemu, którego i tak „kochani bliźni” zwietrzą z dala, nawet w jego kryjówce i odosobnieniu.

Wystarczy, aby ten człowiek lepszy przerzucił tylko linę swej nienawiści na brzeg bliźnich swoich, a wnet zgubiony będzie. Jedynie mur z czynnej dla ludzi życzliwości zdolny jest izolować od nich w dostatecznej mierze jego czystą duszę.

Sił ci potrzeba, abyś mógł osiągnąć i zdrowie najtęższe, i największe powodzenie materialne — byś zdołał wrosnąć w bezkres duchowych możliwości! A nic tak pod wszelkimi względami nie osłabia jak zniżanie się do małostkowości i nieżyczliwości. Wchodzi się przez nie do sfery złej krwi, niepowodzeń, chybionych zamierzeń i po prostu porasta się słabością na podobieństwo wielu dzisiejszych ludzi, którzy skłonni są przypisywać swój nędzny stan zdrowia i wieczne swe niepowodzenie raczej wszystkiemu innemu, tylko nie istotnej ich przyczynie. Trzymaj się przeto, jak możesz najdalej od osób, które łatwo poddają się wpływom, które nie znają miary, od osób niepewnych swego celu, a utrzymasz swą siłę przyciągającą w doskonałej formie, niezmąconą i nierozcieńczoną przez żadne niespokojne, zbłąkane fluidy.

A gdy zetknięcia się z takimi osobami niepożądanymi żadną miarą uniknąć nie możesz, to z góry się przedtem nastrój pozytywnie, czyli wysyłająco, nie pochłaniająco w stosunku do promieni eteru myślowego — z góry postanów sobie w duszy, że nic ze złego otoczenia do wnętrza swojego nie wpuścisz; bo gdy tylko za swoje w jakikolwiek sposób uznasz te ich małpie troski, twa siła przyciągająca zmieni się na wprost przeciwną, jako że będziesz zbierał do siebie ich defekty, mieszał swą ufność z ich niewiarą. I wahaniami ich zarazisz swą stanowczość.

Nie bądź nigdy niewolnikiem motłochu pod żadną postacią: ani motłochu ulicznego, ani eleganckiego, ani umysłowego, ani rządzącego motłochu władców.

Zwierzaj się ze swych myśli tylko prawdziwym przyjaciołom — czyli może jednej osobie na świecie, a prawdopodobnie żadnej…  tylko ten, kto nie żywiąc ku tobie zazdrości, twojego dobra pragnie, a nie swych własnych o twym pożytku wyobrażeń (błąd wielu rodziców), jest ci istotnie pomocnym, ale też za to wówczas w bardzo wysokim stopniu.

Jeśli kto umie zachować tajemnicę, powiększa przez to ogromnie jej moc przyciągającą. Bo ściany mają uszy — i to nawet bardzo długie. Twe tajemnice, wymykając ci się, idą do eteru — uzewnętrzniają się — mówi „się” o nich wokół, nawet jeżeli nie ma w pobliżu nikogo. Jeśli chcesz całkowicie dochować tajemnicy, to zapomnij o niej — pozwól, by jak najbardziej zbladła w twej świadomości — przypominaj sobie o niej tylko w razie potrzeby absolutnie nie do uniknięcia — nie igraj nią w myślach. Wszystko bowiem, co myślisz, to zarazem czynisz i niejako stawiasz chwilowo na zewnątrz siebie, w substancji dla wszystkich dostępnej. A wtedy, kto wie, myśl twoja popłynie może z prądem eteru do cudzego mózgu, wyłoni się w nim jako przelotne przeczucie, jako podejrzenie i może nawet stać się pewnością w cudzej głowie, gdy swoim wiecznym powtarzaniem jej będziesz jej dopomagał do osiągnięcia stanu dojrzałości.

Ta okoliczność tłumaczy nam nawet, dlaczego to częstokroć już na długo przedtem, nim dwoje ludzi zakochanych zacznie żyć ze sobą de facto , ludzie, niekiedy całkowicie obcy, uporczywie już to utrzymują; tego częstego faktu nie da się sprowadzić całkowicie do pospolitego plotkarstwa — wszak rdzeń duchowy dwojga ludzi, jeszcze płciowo nie połączonych, lecz już zakochanych w sobie, niczym nie zajmuje się w myślach częściej, jak właśnie pragnieniem tego połączenia; a czyni to świadomie albo nieświadomie, na jawie i we śnie, chociażby nawet tacy zakochani żyli od siebie z dala i, powierzchownie biorąc rzeczy, zwaśnieni ze sobą byli i jedno wobec drugiego usposobieni wrogo.

Warunkiem wszelkiego wielkiego powodzenia jest dochowanie sekretu; gdy bowiem rzecz się wyda, przeciwko siłom przyciągającym zaczyna działać natychmiast świadoma czy bezwiedna niechęć, która na to tylko czeka, by spenetrować, w jakim ma się zwrócić kierunku. Tysiące ludzi zmarnowało szczęście przez tego rodzaju przedwczesną otwartość.

Dalej, aby wyrobić w sobie ten najpotężniejszy stan ducha, potrzebne jest też umiarkowanie w przejawach doznawanych wzruszeń. Należy unikać wszelkiego rodzaju ascezy, nie wyrzekać się niczego, wyrzeczenie bowiem podtrzymuje w nas wieczną tęsknotę ku temu, czego sobie odmawiamy; a ta tęsknota odciąga oczywiście siły nasze od pierwotnego celu, dla którego osiągnięcia właśnie podjęliśmy ascezę.

Gdy nagabuje cię coś dręczącego, postanów sobie, że dręczyć się nie pozwolisz — uczyń swą duszę pustą, niech dolegająca ci myśl tak przez nią przeleci jak przez mgłę ciężki kamień; niezauważona, niech przemknie i zniknie. Już samo postanowienie z twojej strony, że tak właśnie będzie, zwiększy siłę przyciągającą w tobie. Kto posiada skłonność do poddawania się biernie udrękom, ten tylko potęguje ich siłę dręczącą i formalnie sam je na siebie sprowadza. Wyższego typu człowieka rasy białej po prostu po tym się dzisiaj poznaje, że coś mu wciąż dolega. I właśnie dolega mu słusznie. Wobec rozpaczliwie niskiego poziomu rzeczywistości wzrokowej i w ogóle zmysłowej, na którym stoi Zachód, już każdy przeciętny nasz pokój mieszkalny musi budzić tysiące dreszczy obrzydzenia w oku. Czy jednak jest to mądre, gdy sobie samemu dowodzi się swojej wyższości nad plebsem o duszach ociężałych i w mroku tonących wyłącznie przez wieczne swoje złe samopoczucie?

Człowieka wyższego cechować powinna właśnie umiejętność czynienia subtelnych spostrzeżeń, gdy potrzeba, ale gdy potrzeba, to i niedostrzegania.

Nie o to oczywiście chodzi, aby się stać nieczułym, lecz aby rozwinąć w sobie organ wewnętrznej odporności. Postępuj jak natura: ta się postarała, abyśmy mogli unikać najpospolitszych krzywd dla oczu przez zamykanie powiek; a ty ją uzupełniaj i, mówiąc obrazowo, zamykaj powieki twych uszu. Izoluj w miarę potrzeby zmysł smaku, zmysł dotyku! Wszystko to pójdzie ci o wiele łatwiej, niżby się zdawać mogło, byleby tylko przezwyciężyć rozkoszowanie się własnymi udręczeniami estetycznymi i próżność z nim związaną. Opieraj się ty diabłu, a i on będzie również przed tobą uciekał.

„Zły” gnieździ się częstokroć nader osobliwie! Siedzi w skrzypiących ramach okiennych, w rozeschniętych szufladach (jeden z jego patentowanych wynalazków), w smakowitym mlaskaniu wargami przez drogiego naszego bliźniego przy jedzeniu — a jest też i w pogodzie. Kto raz się przyzwyczaił, że jest mu to „za zimno”, a to znów „za gorąco”, to „za wietrzno”, a to „za wilgotno”, ten w końcu zawsze jakieś „zanadto” sobie znajdzie.

I właśnie człowiek wyższy bywa o wiele łatwiej od innych narażony na niebezpieczeństwo stania się z własnej winy jednym pęczkiem idiosynkrazji.

Jakaś odrażająca przywara bliźniego, jakaś impertynencja z jego strony lub grubiaństwo, głos zbyt prostacki albo skrzypiące buty — słowem, trywialność otoczenia, w którym nam żyć wypada, może stać się dla nas bezapelacyjnie tyranem–dręczycielem, jeśli się kiedykolwiek naprawdę zgodzimy uznać za słuszną — pretensję jej manii wielkości do tego, iż w rzeczy samej może nam ona dokuczyć. Co bowiem nam dokucza, to ma nad nami władzę. Któż by jednak pozwolił jakiemuś chamusiowi panoszyć się nad nami? A przecież to się zdarza, jeśli na przykład chamuś złymi manierami swymi zdoła wypędzić nas z pokoju, a ON w nim zostanie, albo gdy w jego obecności nie jesteśmy zdolni postępować z innymi uprzejmie jak zwykle; lub gdy ten cymbał zmusi nas do milczenia z irytacji albo, co gorsza, do nagadania mu głupstw.

Nie o to przecież chodzi, aby zatriumfować nad nim i jego brakiem wychowania, lecz aby przemóc w sobie samych nastrój odczuwania jego obecności jako czegoś dokuczliwego; i dopiero gdy go już psychicznie dla siebie unieszkodliwimy, możemy przystąpić, niejako w maskę gazową uzbrojeni, do dania mu chłodno słownej lub czynnej lekcji przyzwoitego zachowania się wobec nas.

Tylko w ten sposób można się uwolnić od natrętów, grubianów i ludzi uciążliwych. Nie żądamy od nikogo ani nie twierdzimy, by dało się z dnia na dzień wyzbyć obraźliwości, wrażliwości na impertynencję albo upodobania w opisach chorobliwych, zamiłowania do romansideł z życia detektywów, słowem, do wszystkiego, co zmniejsza przyciągające siły ducha. Niczego podobnego spodziewać się nie można po żadnej skłonności, której rozwój trwał lata albo może nawet całe uprzednie życie.

Jakiż jest przeto sposób, by taką skłonność zmienić?

Nie należy nigdy próbować działać gwałtem, kurczowo, spazmatycznie. I od swych przywar w myślach odchodzić trzeba z wolna i stopniowo; w przeciwnym razie tuczą się one uwagą, której im udzielamy. Ludzkość jeszcze nigdy nie zachowywała się tak grubiańsko, złośliwie, prostacko i nikczemnie, jak podczas głębokiego swojego „skruszenia” w epoce chrystianizmu. Nawet ludzie skądinąd zupełnie przyzwoici, wskutek wyłącznego zaabsorbowania kajaniem się i skruchą za swe rzekome „grzechy”, zmieniali się w kanalie.

Niecierpliwość — to siła marnowana na petardowe wybuchy gniewu. Niecierpliwienie się, iż pożądaną zmianę w sobie samym nie dość szybko udaje ci się przeprowadzić, oznacza zmniejszanie się w tej samej mierze twej siły przyciągającej. W ten sposób szkoda wypływa z pobudek zarówno złych, jak dobrych. Albowiem „dobra wola”, w której popełniliśmy błąd, następstw jego, niestety, bynajmniej nie usuwa.

Jeżeli pragnienie, wołające w nas o pomoc, pochodzi z wewnętrznej potrzeby naszej, „siły przyciągające” bardzo się wskutek tego w nas zwiększają. Istnieje przecież ogromna różnica pomiędzy „chcieć” a „potrzebować” czegoś. Są tacy, którzy chcą po prostu wszystkiego, co widzą, tymczasem zaledwie bardzo niewiele z tego, czego pragną, byłoby im potrzebne, a jeszcze mniej — niezbędne.

Tym, czego nam najpilniej potrzeba, nie zawsze są rzeczy bliskie i codzienne, jakkolwiek na przykład ciepłe ubranie w zimie jest niewątpliwie rzeczą najpierwszej potrzeby. Istnieje swego rodzaju bardzo głęboki nakaz śmiałych i fantastycznych pragnień! Dopiero bowiem wraz z ich ziszczeniem osobowość nasza może rozwinąć się aż do końca, a w ich pozornym egoizmie wyzwala się i objawia w nas właśnie pewien czyn, specjalnie nam właściwy, pewna jedyność natury naszej.

Kto więc z takiego najgłębszego nakazu duszy domaga się czegoś — pozornie najdalszego odeń, najniemożliwszego, ten ma za sobą niesłychaną siłę; mówimy to jednak zawsze w tym przypuszczeniu, że pragnącemu uda się przetrwać w nastroju słonecznej pewności siebie, pewność ta bowiem jest tu nieodzowna.

Są dwa rodzaje domagania się tego, co dla nas najlepsze. Jeśli nasze „pożądam” i „muszę mieć” wyrastają z podłoża despotyzmu i arogancji, mało posiadają one siły dźwigającej, mało duchowej siły pędnej. Ale oddziaływanie pożądań i domagań się naszych staje się nadzwyczaj skuteczne, gdy nastrój nasz przy tym da się mniej więcej w takie ująć słowa: „Żądam tej właśnie rzeczy, gdyż tej mi potrzeba; gdyż słusznym jest, by ona moją się właśnie stała; gdyż czuję, że dopiero przez nią i dzięki niej będę mógł rozwinąć całą moją zdolność do dobrego”.

W takim nastroju z miesiąca na miesiąc, z roku na rok trwać trzeba, aż nastrój ten bezwiednym w nas się stanie, aż w krew nam w końcu wejdzie.

Jeśli tylko odczuwasz, że w tym wszystkim, co tu powiedziałem, tkwi bodajby odrobinka prawdy, to już ci zapadło w duszę ziarenko przekonania. To ziarenko, nasionko — ta intuicja czy ta siła — będą teraz za ciebie dla ciebie pracowały — ty sam względnie niewiele masz tu do roboty: potrzebujesz tylko nie przeszkadzać i nie pozwolić, by ci przeszkadzali inni. Będziesz zrazu raczej przeczuwał, niż odczuwał tendencję do polepszenia się twojej sytuacji — będzie to coś w rodzaju ogólnego rozświetlenia się życia, pewne jak gdyby jasnowidztwo w stosunku do niebezpieczeństw; zacznie przemijać też w tobie strach, a i upodobanie do rzeczy posępnych i dreszczem przejmujących zmniejszać się będzie w miarę tego, jak uświadamiać sobie będziesz coraz wyraźniej przyjemność i pożytek, płynące z ciągłego podtrzymywania w sobie myśli pogodnych, jasnych i niewinnych.

Podaję tu naturalnie zaledwie schemat tego, co i w jaki sposób myśleć trzeba: ten schemat każdy sam za siebie i dla siebie wypełnić musi możliwie indywidualnie, możliwie całkowicie. Kto tę moc posiądzie, kto się nauczy zwracać przyciągającą siłę ducha w kierunku właściwym (bo w jakimś kierunku działa ona zawsze), ten po raz pierwszy w życiu może coś nazwać istotną swą własnością, której mu nikt już odjąć nie potrafi; nikt też prócz niego samego przeszkodzić nie zdoła, aby duch rozrastał się w nim odtąd stale i regularnie.

Jest to już jego własność, nie będąca kradzieżą nawet w znaczeniu Proudhonowskim.

A kiedy raz rozpoczniesz pracować nad sobą w kierunku właściwym, czyli tym, który prowadzi do powodzenia, zdrowia, szczęścia, to już na przyszłość od nikogo zależeć nie będziesz, jak tylko od siebie samego i Nieskończonej Świadomości. Żadnej już wówczas podpórki nie będziesz potrzebował — uczujesz w sobie siłę do doskonalenia wszystkiego, cokolwiek przedsięweźmiesz. Już się wówczas nie będziesz żenił dla pieniędzy ani oczekiwał na śmierć bogatych krewnych, ani się czepiał poły możnych tego świata. Bo i po co zresztą? Ciało twoje wówczas nabierze również wyglądu wdzięczniejszego i stanie się silniejsze, bo oto wstąpisz odtąd w prąd, który jest zdolny wynieść cię całkowicie poza sferę chorób.

Stale trwający spokój i pogoda ducha są dowodem, że siła, o której tu mówimy, podąża w kierunku właściwym. Cierpienie jest błędem.

Od czasu do czasu mogą w twym doskonaleniu się zachodzić przerwy, powstające z zakłóceń w eterze duchowym; siła próbuje wrócić w swe dawne łożysko, pomna bezwładu dziedzicznego i zastarzałych przyzwyczajeń — są to nawroty do umysłowości niższego rzędu; lecz z biegiem czasu stawać się one będą coraz rzadsze i trwać coraz krócej, przezwyciężane przez wpływy sfer wyższych i najwyższych, zawsze potężniejszych, byleby działaniu ich tutaj raz utorować drogę.

Adept wiedzy Wschodu, fakir indyjski, nie posługuje się również niczym innym, jeno przyciągającą siłą ducha, tylko że kieruje ją wyłącznie ku celom transcendentnym, zaświatowym, obcym ziemskiemu szczęściu. Niepodobny w tym do nas, ludzi z tego świata, którzy pragniemy ducha i jego rozkosz smakować cieleśnie, odczuwać szczęście jako obowiązek i hołd mu składać wdziękiem.

Fakiryzm polega całkowicie na gromadzeniu sił przez koncentrację, na docieraniu człowieka do najgłębszych w nim źródeł ducha, jednakże podsycanych z zewnątrz przez milczące potęgi spokoju, niewzruszoności, łagodności i dufności.

W jednej też jeszcze sprawie zbliżamy się wielce do poglądów Wschodu: i dla nas mianowicie, tak samo jak dla Hindusów, nieśmiertelność — w przeciwieństwie do jej pojmowania pospolitego na Zachodzie — oznacza „nie tyle niezniszczalność przez śmierć, ile raczej wyzwolenie od konieczności umierania wciąż od nowa”. Fakir stara się ujść od przekleństwa ciągłej reinkarnacji za pomocą refleksji, rozmyślania — cofa się w głąb siebie samego aż do bezkształtnej zasady wszystkiego, kształt posiadającego: do „atmana” — „tak aby, gdy ciało przeminie, on go, jak inni ludzie, nie opuścił, ale pozostał, gdzie jest, czym jest i czym był od wieków: prazasadą wszystkiego, dla której nie istnieją wielość i różnice, która wydaje z siebie, jak śniący widzenia senne, cały ten szeroko przed nią rozpostarty świat nazw i kształtów” ( Wedanta w przekładzie Deussena).

My ze swej strony również nauczamy wyzwolenia spod klątwy „konieczności ciągłego od nowa umierania”, lecz nie przez zgaszenie przed naszymi oczyma całego świata rzeczy, który nam się jeszcze nie wydaje bynajmniej godnym opuszczenia, przeżytym do końca, ale w którym raczej uczymy się hodować świadomie, za pomocą przyciągającej siły ducha regenerację, czyli odnawianie własnego ciała, zamiast reinkarnacji, czyli wstępowania w inne ciało; regeneracja bowiem stanowi krok niezbędny na drodze duchowo–cielesnego rozwoju świata organicznego. Już i dzisiaj życie, jeśli tylko zasługuje istotnie na tę nazwę swoją, jest szeregiem odnowień: co siedem lat wszystkie komórki naszego ciała odnawiają się, co siedem lat przywdziewamy na siebie, jeśli tak rzec można, zupełnie nowe ciało, w siedem lat wydzielamy z siebie całego jednego własnego trupa, a zachowujemy jednak przy tym świadomość i nic nawet nie zauważamy z tej całej „umieraniny” naszej — mówimy wciąż, jak dawniej, o tym samym naszym ciele, nie zastanawiając się zgoła, że to już jego jakiś trzeci, czwarty czy piąty egzemplarz, któregośmy sobie dostarczyli sami albo który nam raczej ukształtowała świadomość nasza, który ona zużywa i zużyty raz w raz z siebie zrzuca.

Z wiekiem, na starość te odnowy cielesne stają się coraz mniej doskonałe, nowe komórki powstają opornie, zdegenerowane; jest to następstwo ubocznych produktów przemiany materii — martwe jej odpadki dostają się mianowicie pomiędzy żywe komórki ciała i hamują funkcje tych szlachetnych nosicielek życia. To nie my umieramy — to ciała obce, że się tak wyrażę, „umierają w nas”. A te produkty uboczne stanowią tylko dowód, że nie doszliśmy jeszcze do stanu „całkowitego życia”, żeśmy nie umieli jeszcze w zupełności w sobie go „zorganizować”; wskazują one, że jeszcze błędnie w czymś postępujemy, że żyjąc, sami wbudowujemy błędy do świetlanego, bez reszty żywego naszego organizmu i dopiero te błędy umożliwiają owe nawroty do rzeczy w nas nieorganicznych (rola zabójczych odpadków), nawroty do tego martwego świata, z któregośmy wyszli. Świat zaś nieorganiczny, będący najniższym stopniem świadomości, nie jest jeszcze zdolny do regeneracji: skała wietrzeje, żelazo rdza zżera. Świat organiczny natomiast, wraz z zasadniczą swą własnością: przemianą materii, tworzywa — rozwinął też w sobie i zarodek do nieśmiertelności ciała.

Regeneracja zatem jest to droga do utrwalenia na wieki wieczne wciąż doskonalącego się materialnego ciała naszego, złożonego z komórek, a rosnącego w moc i trwałość wraz z potęgowaniem się i przejawianiem świadomości; reinkarnacja zaś, przeciwnie, oznacza całkowitą utratę ciała, jeszcze niedostatecznie zdolnego do przemian i stąd mogącego ulec zagładzie; a wraz z utratą ciała oznacza ona również utratę pamięci. Na co się jednak zdadzą nawet tysiące wcieleń (czyli inkarnacji), w których nam braknie ciągłości samowiedzy? Co mi po nieśmiertelności, o której nic nie wiem — która się przeto składa z samych poszczególnych „śmiertelności”? Co mi z tych inkarnacji przyjdzie, skoro moje „ja”, rzekomo w nich tożsame, nie rozpoznaje samo siebie?!

Im słabszy, im bardziej głuchy i stłumiony jest nasz duch żywotny, tym dłuższe okresy upłynąć musiały, zanim przez reinkarnację zdołał on utworzyć sobie cielesnego swego nosiciela, ożywić go i tchnieniem swym przeniknąć. W miarę jak duch zyskiwał na sile i na tętnie rytmu życiowego, okresy te skracały się i wynosiły już zaledwie lata, gdy przedtem trwały lat tych setki lub nawet tysiące. Gdy zaś duch dojdzie wreszcie do największego rozkwitu swej potęgi, zacznie się posługiwać już nie reinkarnacją, lecz regeneracją (jak to już obecnie robi w ciągu życia), aby ostatecznie udoskonalić i uwiecznić swe istnienie zmysłowe — ciało. Albowiem trzeba wiedzieć, że pewna siła wysubtelniająca i uduchowiająca od niepamiętnych czasów oddziaływała na naszą planetę i spowodowała na niej tak wielkie metamorfozy, iż wobec nich ogromnie traci na niepodobieństwie i fantastyczności ta ostatnia przemiana, która nas jeszcze, jak mówimy, czeka: trwała regeneracja komórek bez „atawistycznych nawrotów” do nieorganicznego odpadków wytwarzania, tzn. bez podlegania śmierci. Proszę pomyśleć, czym się już tutaj nie stał ten kawałek śluzu: orłem, gdy tak wypadło, a kiedy indziej słoniem albo znowu czymś takim, co IX symfonię stworzyło i  Tristana .

Ta wysubtelniająca, uduchowiająca, a nieznana siła — do której i biologia ostatnich dziesiątków lat, po załamaniu się darwinizmu, jako neowitalizm, powracać zaczyna — działa w człowieku zupełnie tak samo, jak w całej pozostałej naturze: przemienia go stopniowo z tworu materialnego w twór duchowy — dźwiga go w szeregu kolejnych jego istnień z jednego stopnia doskonałości na następny — trzyma dlań w pogotowiu nowe moce, nowe życie, nowe możliwości bytu…  Gdybyż tylko sam człowiek nie był tak uparty jak cap, tak zawzięty w umieraniu, taki z powołania wstecz–spoglądacz!…  Wielka nieznana siła dała mu już dotychczas potężne wynalazki; w odpowiedzi na jego palące potrzeby zewnętrzne oświeciła go, otworzyła mu oczy na możliwość zmechanizowania świata tak, że zdołał nagle dojrzeć źródła energii ruchu w parze, elektryczności i innych siłach świata fizycznego; a dojrzał je dlatego, że wydało mu się w pewnej chwili koniecznością, wydało mu się po prostu nieodpartym przymusem posiąść ruch i siłę do przezwyciężania odległości i nocy, i zimna. Dopiero uprzytomnienie sobie przezeń tych potrzeb swoich pozwoliło mu „odkryć” to, co przecież i przedtem zawsze istniało wokół niego. W ten sposób, za pomocą zmechanizowania świata, człowiek zdołał przemóc zewnętrznie czas i przestrzeń. Dziś pozostaje mu jeszcze tylko zbudzić się do poczucia najgłębszej swojej potrzeby wewnętrznej, aby z pomocą immanentnych prądów fal, z pomocą wibracji i potęg duchowych przezwyciężyć również i w sercu swoim czas, noc i chłód, i zimno.

A kiedy, dzięki przyciągającej sile ducha, już i to osiągnie, gdy znikną stal, para i prąd elektryczny, wówczas nie będzie potrzebował więcej żadnego wehikułu, żadnej mechanicznej projekcji cielesnych swych narządów, albowiem nowe siły, zrodzone z jego duchowego życia, uczynią dlań zbyteczną większą część jego dzisiejszych pomocy materialnych. Człowiek wówczas nie tylko, co zechce, robić będzie, ale i sam w sobie, czym zechce, zostanie, jakim chce, takim będzie.

To ciągłe przekształcanie się ciała pochodzić będzie z przemian ducha, z jego wciąż zmiennych stadiów, przy czym przeobrażenia cielesne występować będą tylko i wyłącznie wskutek przeobrażeń ducha, a nie pod wpływem lekarstw jakichś albo eliksirów lub w ogóle zabiegów natury materialnej. Zmieni się oblicze duchowe człowieka, nabierze on samorzutnie zgoła nowych przyzwyczajeń i na tym cielesna jego nieśmiertelność opierać się będzie — z zewnątrz i tylko z zewnątrz dać mu jej niepodobna. Wszystkie zewnętrzne sztuczki, kruczki i reformy będą w tym względzie bezskuteczne, dopóki wznoszący się poziom ducha w sposób naturalny nieśmiertelnymi nas nie zrobi. „Duchowe odrodzenie!” — oto, czego ludziom trzeba.

Wszystkie te szkice nie o czym innym przecież traktują i nic innego nie chcą, jak wskazać ludziom, czym życie naprawdę w przyszłości stać się może i jak pierwiastek myślowy na wyższym stopniu „uduchowienia” zdolny jest opanować w nas materię, kształtować ją i doskonalić.

Życie i śmierć takie jak dzisiaj kolejno w świecie organicznym po sobie następują, są również szeregiem pewnych regeneracji, tylko że dzisiejsza metoda, polegająca na „umieraniu”, jest bardzo jeszcze ciężka i niezręczna, nieekonomiczna; można by nawet rzec o niej, że stanowi zgoła nieeleganckie rozwiązanie problemu przemian. Wszak i jaźń nasza odradza się również, gdy stopniowo porzuca swoje stare ciało, to zużyte narzędzie, organ niezdolny ani odbierać wrażeń, ani im dawać wyrazu. Starzec ma tyleż „ducha”, co i człowiek młody, ale duch ten, że się tak wyrażę, odcięty od narządów zmysłów, wycofuje się coraz bardziej z ciała, które stało się niezdatne do użytku, zmurszałe i stępiałe, i które duch zamierza wkrótce opuścić całkowicie. A musi i chce to uczynić dlatego, że już nad ciałem panować nie potrafi, że pozwala, aby z roku na rok coraz niższe pierwiastki z ciała jego ku niemu płynęły, wrażenia wciąż te same, zatęchłe i zbutwiałe. Tak mszczą się na nim jego błędne usiłowania przebudowy ciała z własnych tegoż ekskrementów. To stanowi o procesie zwyrodnienia życia takiego, jak jest dzisiaj; to jest jedyną przyczyną butwienia w nas zmysłów i w rezultacie — śmierci.

Duch oświecony, mocniejszy i bardziej postępowy, znajdzie drogi i środki, aby ciało nowym przepoić fluidem, tak aby ono, jako idealny ducha tego nosiciel, tworzyło pośrednika pomiędzy widzialnym światem a niewidzialnym.

Z życiem rozstajemy się przecież nie przez zwykłą utratę fizycznej naszej formy egzystencji; to prawda — lecz jakiś rodzaj życia jednak istotnie tu tracimy, a jak powiada Emerson, „w tym rodzaju lepszego nic nie posiadamy” — we have nothing better in the same line.

Przez śmierć tracimy zmysły, które ziemskimi nazywamy. Tracimy zdolność do życia w bliskiej z rzeczami zmysłowymi styczności, a duch odcieleśniony prawdopodobnie pełen jest tęsknoty za nimi i usiłuje zachować kontakt z nimi albo na nowo go nawiązać za pośrednictwem ludzi, którzy jeszcze posiadają ciała, a którymi ma możność posługiwać się i oddziaływać na nich. Wszyscy jesteśmy tu zresztą narażeni na takie oddziaływania natury psychicznej — na takie próby gwałcenia nas ze strony niewidzialnego świata.

Odpowiednio do rodzaju naszych własnych dążeń przyciągamy tedy najrozmaitsze wolne psychiki bezcielesne. Kto się odgradza od wszystkiego śmiałego i subtelnego, a wszystko, co niezwykłe, odrzuca bez sprawdzenia, jako „śmieszne bzdury”, ten ściąga ku sobie i ośmiela do „opętania” go duchy tak samo jak i on prostackie, duchy „nieregenerowane”, które przez podobną jak jego ignorancję traciły i tracić musiały, i muszą jedno ciało za drugim, aż wreszcie i one wciągnięte zostaną w powszechnego udoskonalenia krąg nieunikniony! Dlaczegóżby żyjąca entelechia miała nagle być mądrzejsza poza obrębem ciała, niż kiedy w nim była? Czy złodziej, zdjąwszy palto, przestaje być złodziejem? Pozafiołkowy dudek jest tylko sobą i niczym więcej. Bezcielesnych idiotów nie brak również.

Jak wyłożyliśmy to szerzej w szkicu Tajemnica snu albo nasze podwójne istnienie , my, ludzie, dwie posiadamy grupy zmysłów: zmysły cielesne oraz „te subtelniejsze, duchowe, których zaledwie prostackim odbiciem są wzrok, słuch, dotyk, smak i powonienie takie, jakie znamy z ciała fizycznego”. Na jawie żyjemy zmysłami cielesnymi, we śnie — duchowymi. Dopiero wtedy, gdy te dwa rodzaje życia potrafią, jak należy, wzajemnie się przenikać i, że się tak wyrażę, odżywiać jedne drugie, powstaje owa idealna wymiana żywotności i uduchowienia, na której i może, i musi wyłącznie spoczywać doskonałość.

Tego rodzaju życie przyszłe polega na tym, aby móc się posługiwać obu grupami zmysłów jednakowo: zmysłami życiowymi tudzież psychicznymi — aby przebywać jednocześnie w obu światach.

„Zapłatą grzechu śmierć jest”, mówi Pismo Święte . Lecz nam się raczej zdaje, że śmierć jest rezultatem życia niedoskonałego. Organizmy ludzi słabych, pomarszczonych, drżących są ucieleśnioną ignorancją. Ich grzechem to było, że błędnie myśleli; dopiero bowiem z myśli, które do siebie przyciąga, duch buduje swe niematerialne ciało. A ciało ziemskie jest właśnie materialnym odpowiednikiem tego ciała duchowego. Gdy duch żyje w błędzie, to błąd ten wrabia, wbudowuje w ciało. Następstwem jest upadek, dekadencja.

Nie znaczy to jednak, abym zamierzał czynić choćby najmniejsze wyrzuty tym, którzy podobnie cierpią. I oni również żyli, wzwyż dążąc do jak największego światła i wiedzy, do jakich byli zdolni. A wraz z rozwojem i ta ich wiedza będzie również wzrastała w tej czy innej formie. Każda zmarszczka jest błędem, który się stał widomym. Wszyscy my jesteśmy portretami Doriana Graya.

Miłość bliźniego ma źródło swe w poznaniu, że wszyscy ludzie żyją, jak mogą najlepiej, i tylko Nieskończona Świadomość może coś w nich — i w nas — polepszyć. Zostawmy przeto w spokoju błędy innych, z głębi poczucia naszych własnych braków pożądajmy oświecenia i umiejętności dostrzegania naszych błędów, i poprawienia ich, bo tylko w ten sposób i sobie, i innym dopomóc możemy.

Z iluż to i jak różnorodnych substancji budujemy nasze ciała! Czyż więc duch nasz miałby trzymać się przy życiu tylko tak niewielką liczbą myśli? Czyż miałby wciąż od nowa przeżuwać kilka starych zmurszałych przesądów?…

Prawo wiekuistego życia nie chce podobnych przeżuwań, powtarzań bez końca. Prawo to powiada: nie po to cię stworzono, abyś jak wahadło poruszał się wiecznie w tę stronę i z powrotem po tej samej drodze wciąż jednakowych myśli. Nie jest twoim zadaniem, na kształt kamienia przydrożnego trwać po wieki wieczne bez zmiany i bez ruchu, jako ten oto jakiś John Smith, John Brown czy inny. Chciałbyś może wieczność całą wypełnić tą twoją John–Smithowością czy John–Brownowością? Nie, mój kochanku,to ci się nie uda! Masz na tym odcinku mieć nowego ducha, a na następnym — jeszcze doskonalszego, ze wzmocnionymi władzami percepcji. Za pośrednictwem przyciągającej siły ducha poprzez wciąż nowe indywidualności masz życiem swym wzwyż dążyć — móc być na „ja” z wszystkimi tymi wcieleniami — przez regenerację przeobrażać się w kolejne typy bytowania, coraz to subtelniejsze, coraz to świetlistsze. A gdybyś jeszcze może i potem zapragnął mówić „ja” do tego pana Johna Smitha czy pana Johna Browna tam hen daleko w tyle, wstecz się wczuwając, krok za krokiem, w kolejne ogniwa nieprzerwanego łańcucha świadomości — ha, to cóż, wolna wola…  De gustibus, jak mówią…

Zregenerowane życie w cielesności jest życiem świadomie spotęgowanym.

Regeneracja oznacza: z każdym nowym dniem budzić się z coraz świeższą zdolnością widzenia wszystkiego zawsze tak jak po raz pierwszy. Pielęgnować troskliwie i rozkoszować się cudem własnego oddechu. Móc siedzieć bez ruchu w ożywionym spokoju i nieustannie się radować. Szeroko otwartym sercem czuć, jak oto żyją dusze strumieni, zwierząt, drzew, kwiatów i wszystkich czystych kształtów Nieskończonej Świadomości. Czuć, jak talenty twoje rosną w tobie aż do genialności. Szaleć z radości, będąc niezachwianie pewnym, iż ma się jeszcze przed sobą wszelkie możliwości nieskończonego dalszego rozwoju, tak że w każdej chwili radość z tego, cośmy już osiągnęli, zlewa się z radością z tego, czego oczekujemy, w jedno wielkie południe bez kresu, bez końca.

Z jeszcze nieosiągniętego dotąd napięcia szczęścia powstanie w nas magia. Magia ta — to dziś jeszcze skryta w sercu ludzkim siła wydawania z siebie myśli tak potężnych, że to, czego pragniemy, musi dla nas i przez nas powstać, bo nie może nie wykrystalizować się materialnie z myśli naszych pod postacią gęstszej substancji duchowej, czyli przedmiotów fizycznych. Zachwyt jest czymś substancjalnym: coś nas zachwyca — to znaczy wydobywa się ono z nas jako promienista siła.

Wyciągać z wszystkiego przyjemność dla siebie to to samo, co z wszystkiego wyciągać życie. A umieć wydobyć życie z wszystkich rzeczy tego świata znaczy to rosnąć w potęgę. Potęga zaś to opanowanie warunków fizycznych, władza i zachowanie wiecznie odnawianego naszego materialnego ciała.

Nuda jest chorobą. Nudzić się to nie wiedzieć, co z sobą począć, to bezczynnie wdychać w siebie wciąż od nowa własne swoje ekskrementy myśli, aż wszystko nam się wyda zużyte i płaskie wskutek zatarcia jaźni. Kto stara się czas zabić, ten zabija życie; kto to naprawdę umie, ten zatracił na chwilę łączność z Wielkim Źródłem, styczność z Nieskończoną Świadomością.Ta ci jest zaiste najcięższa ze wszystkich istniejących chorób.

Stary Salomon nie był mędrcem — ani trochę nim nie był, gdy wyrzekł słynne swoje wszystko jest marnością . Nie pomoże harem, pełny młodych ciał dziewczęcych — trzeba umieć chłonąć w siebie duchowy fluid młodzieńczości, bo tylko to odmładza. Kogo modlitwa i korne oddanie się Nieskończonej Świadomości z Nią złączyły, na tego wszystko żywe będzie wciąż od nowa w odmładzający oddziaływało sposób.

Regeneracja ciała przychodzi też z odwagi! Ryzyko brać na siebie — los swój z ufnością składać całkowicie w ręce Nieskończonej Świadomości! Są tacy, co próbują robić to chwilami; lecz niech się sytuacja odrobinę pogorszy, a znów się uciekają do starych, oklepanych, materialnych sposobów odwracania złego.

Można jednak osiągnąć ufność bez zastrzeżeń, a wraz z nią świat przyczyn i skutków całkiem nowy, inny, nam nieznany. A to gdy się osiągnie, ludzie staną się wówczas czymś więcej niż zwykłymi tylko śmiertelnikami. Posiadający do końca odwagę zostanie odrodzony.

Ten i ów z czytelników myśli sobie może: Co mnie po tym wszystkim? Może to prawda, a może nieprawda. W każdym razie to rzeczy nazbyt odległe od nas i zbyt nieokreślone. A mnie potrzeba czegoś, co by mi dziś pomogło, natychmiast, w tej chwili; bo pojutrze, na przykład, trzeba komorne płacić, a ja tu mam oto usiąść sobie w skupieniu i zacząć się wprawiać w „zostanie nieśmiertelnym”!

A jednak mimo wszystko idea regeneracji jest właśnie już dzisiaj błogosławieństwem dla każdego, kto chce i może bodajby tylko tolerować ją w sobie, jako to żywe i urodzajne ziarno. Ona już sama przez się nigdy w nim nie zginie, lecz raczej działać będzie niezauważana, w jego podświadomości, miesiącami, latami, jak maleńki zarodek błogosławionej magii; i wciąż więcej miejsca będzie zajmowała i przetwarzała przy tym łagodnie, bez wstrząśnień, sam typ umysłowości jego i, że tak powiem, samą barwę myśli, aż oto one same przez się nabiorą kiedyś nagle do siebie zaufania i staną się różowe, i zabarwią w końcu na ten kolor zdarzenia otaczającego świata. Duch bez wysiłku znajdzie się na linii procesu odrodzenia. A już to samo jest dla człowieka czymś tak błogim i tak dobroczynnym, że posuwanie się po tej drodze staje się z każdym krokiem rosnącą rozkoszą, chociażby to jedno nasze krótkie życie miało nie wystarczyć, by dojrzeć jej koniec. Albowiem cokolwiek spotyka nas w tej drodze, stracone nic nie będzie.

Siła

Gdyby wynaleziono lekarstwo, które by zażywającym je zapewniało moc i stałość charakteru, silną wolę, dzielność oraz wpływ na innych — dopieroż by lekarstwo takie znalazło tu popyt!

Otóż zauważ: to wszystko — siłę, dzielność, charakter — osiągnąć i utrzymać możesz, bylebyś ducha swego zdołał zachować w pewnym określonym stanie!

Musisz stale w duchu mieć pragnienie siły!

Pragnienie czegoś jest już siłą, która to coś — ku pożytkowi czy szkodzie naszej — zdobywa dla nas.

Siła jest substancją wprawdzie niewidzialną, lecz równie rzeczywistą jak wszelka widzialna.

Im więcej chcesz jej osiągnąć, tym bardziej potęgujesz w sobie zdolność przyciągania substancji siły. Albowiem podobne przyciąga podobne: zdanie to jest prawdą o wszystkich widzialnych i niewidzialnych elementach.

Kulki żywego srebra łączą się i zlewają w jedną masę. Drzewa tego samego gatunku rosną razem. Owce garną się do owiec, a nie do krów lub koni; włóczęgi — do włóczęgów.

Słaby, małoduszny, zniechęcony do życia człowiek, niezdolny do żadnego śmiałego porywu, zrzesza się z podobnymi sobie, a mąż o zdecydowanej woli czynu znajdzie na pewno towarzyszy tego co on ducha.

Czym jest siła?

Jeżeli zdolny jesteś zachować energię, zaufanie do siebie i zapał dla swych planów wbrew wszelkim przestrogom i krzyworogim diabłom, które ci kłody pod nogi rzucają, to znaczy, że masz siłę.

Jeżeli zaś łatwo zniechęcasz się, opuszczasz i po kilku próbach dajesz za wygraną, to siły nie posiadasz.

Przekupień domokrążny, co od drzwi do drzwi idąc, choć go z niechęcią odprawiają, choć go ofukną nieraz, a czasami mu nawet zatrzasną drzwi przed nosem, mimo to niezrażony i w dobrym wciąż humorze towar swój precz zachwala i do kupowania go co chwila od nowa zachęca — taki przekupień ma naprawdę siłę; zostanie on z czasem kupcem na wielką skalę.

Uporczywa, żelazna siła Cyrusa West Fielda zdołała to osiągnąć, że kabel transatlantycki jednak w końcu założono, pomimo iż niepowodzenie zrazu szło za niepowodzeniem, zrywały się i plątały druty, łamały urządzenia, a zrozpaczeni udziałowcy wrzaskliwymi obelgami inicjatora obrzucali.

Zaletą Fielda była ta właśnie siła ducha, która to wszystko zmogła. Wszelka w ogóle siła, która przedsięwzięcie jakieś uplanowawszy i założywszy, do szczęśliwego je doprowadza końca, jest zawsze tylko siłą natury duchowej. A rdzeń, podstawa i źródło takiej siły leży w wytrwałym, pełnym spokoju postanowieniu: chcieć mieć siłę!

Albo, innymi słowy, leży ona w tym, że oto, człowiecze, wiesz, iż jesteś stale wzrastającą siłą, że czujesz, iż nią jesteś, i siebie samego, jako tę siłę, oczyma ducha swego widzisz.

Siła jest zdolnością do szybkiego otrząsania się ze zniechęcenia. Siła jest tą mocą, która po nocy spędzonej w łzach rozpaczy napełnia cię nową nadzieją i otuchą: która cię darzy nowymi pomysłami, nowymi planami, otwiera przed tobą nowe możliwości i nowe widoki. Siła — to zdolność, która sprawia, że się otrząsasz z bezpłodnego przeżuwania gorzkich refleksji o błędach swoich i rozczarowaniach, że znów nabierasz ducha i, prowadzony przez nią za rękę, pewnym krokiem na drogę powodzenia wchodzisz.

Siła to właśnie, a nie co innego, wzrok twój ku szczęściu kieruje, a zawody przed tobą przesłania. Tym najważniejszym z pierwiastków rozporządza każdy, komu się powodzi.

I zawsze będzie to siła duchowa — innej nie ma — ktokolwiek nią się posługuje, człowiek najlepszy czy najgorszy, samarytanin czy też faryzeusz, kółko plociuchów, kobiecych czy męskich, co obgaduje czyjś charakter tak, że zeń strzępy lecą, i w ten sposób posyła obgadywanemu prąd duchowy wielce dla niego szkodliwy (bo i to też jest siła), czy też grono szlachetnych przyjaciół, co w rozmowie dobra całego świata pragną.

Możesz, samotnym będąc, coraz więcej siły otrzymywać, jeśli jej pożądasz. Lecz kiedy błagasz o nią pospołu z innymi, w prawdę i prawo wierzącymi, wówczas otrzymasz jej o wiele więcej. A im was będzie więcej, tym bardziej zostanie wysłuchane wasze pospólne wołanie o siłę. Chrystus powiedział kiedyś: „Gdzie dwóch lub trzech zbierze się w imię moje, tam będę między nimi”.

Siła jest pierwiastkiem strach odpędzającym — pierwiastkiem, który nam daje zachowanie się pewne siebie. Gdy ją pomnożysz w sobie, możesz dać odpór wszystkim, którzy cię zastraszyli kiedyś i poniżyli, korzystając z przeważającej swojej a tyrańskiej woli. Albowiem wola tyranizowania zmobilizowana zostaje na tym świecie przeciwko każdemu, kto się wybić pragnie.

A jakkolwiek życzliwym i łagodnym dla innych będziesz, jeżeli brak ci siły, by im się opierać i mocno stawać w obronie praw swoich, jeżeli wytrąca cię z równowagi śmiech wzgardliwy i ofuknięcie lub groźne brwi zmarszczenie, wybić się tu nie zdołasz i nie uzyskasz nawet tego, co ci się słusznie i z prawa należy.

Siła jest pierwiastkiem, który ci pozwoli w razie nagłego, ciężkiego wypadku, nieszczęścia lub niepowodzenia, odzyskać równowagę, przyjść do siebie, zapomnieć o wszystkim złym, które cię spotkało, i z otuchą na nowo kroczyć dalej po drodze życia.

Siła — to element, przed którym musi w końcu ugiąć się materia.

Dlaczego siła zostaje nam dana, gdy się jej domagamy w duchu albo modlimy się o nią, jest to tajemnica i tajemnicą pewnie na wieki pozostanie. (A pamiętajmy, że nie jest to bynajmniej rzeczą pożądaną zajmować się wiecznie zgłębianiem tajemnic. Zagadka życia staje się z dniem każdym bardziej nieprzeniknioną; a ten, kto ją zbadać i przeniknąć pragnie, próbuje dotrzeć aż do granic bezgranicza!). Nam wystarczy, gdy wiedzieć będziemy, co jest dla nas dobre i potrzebne dzisiaj, w tym dniu i godzinie: jest pomiędzy nami zdumiewająco mało takich, którzy by choć okruch tej właśnie najbliższej wiedzy posiadali. Prawdą zaś jest, że przez prostą prośbę o siłę możemy siłę tę osiągnąć w rozmiarach coraz większych. A nawet więcej, bo do rzeczy osiągalnych dla ducha ludzkiego i to należy, że człowiek do tego stopnia może napełnić się siłą, iż zdoła całkowicie poddać świat materialny pod wpływ swojej woli i stać się świata tego niepodzielnym panem.

Najgłębsza prawda kryje się w słowach Pisma, że kto ma w sobie wiarę jak ziarnko gorczyczne, rzec może do góry, aby się przed nim usunęła, a usunie się — lub że moc posiadamy, by zdeptać skorpiony.

Widok potężnej maszyny parowej w ruchu budzi w nas entuzjazm — widok, jak całe tony żelaza, których setki ludzi unieść by nie zdołały, wznoszą się i opadają z prężnością kauczuku. Entuzjazm w nas budzi spadek wód Niagary…  Albowiem ukochanie siły i potęgi leży w naturze ludzkiej. Gdy pogrążamy się w kontemplacji takich potężnych widowisk, duch nasz jednoczy się niejako z elementem siły i coraz więcej z niego w siebie wchłania.

Nasz entuzjazm dla siły jest też zarazem naszym pożądaniem siły, naszą prośbą, naszą modlitwą o siłę — modlitwą, która w tym samym momencie zostaje wysłuchana. Pozornie bezcelowe przyglądanie się nad morzem, jak fale wzbierają, piętrzą się, nadpływają i tłuką o ściany skał nadbrzeżnych, z ogromną jest dla ducha naszego korzyścią. Uczucie odpoczynku, spokój i marzycielski nastrój, którym cię morze darzy, świadczą, że wchłaniasz w siebie pierwiastki jego siły. Właściwości jego ducha wstępują w ciebie; a kiedy odjedziesz, przekonasz się dopiero, że ono siłą cię obdarzyło, którą zużytkować możesz w niemającym pozornie z morzem nic wspólnego zawodzie twoim. A nocą, gdy choćby na chwilę wznosisz oczy ku sklepieniu nieba z jego morzem gwiazd bez liku i gdy usiłujesz uprzytomnić sobie, że są to wszystko słońca, około których krążą jakieś inne ziemie, gdy wyobrażasz sobie, jak to ta cała w jedno zebrana siła wszystkich Niagar, oceanów, prądów na naszej planetce, w porównaniu z siłą, która tam na górze działa w przestworzach nad nami, nie więcej stanowi niż znikoma energia brzęczenia skrzydeł muszych — wówczas przeżywasz również bogatą w skutki chwilę istotnego zstępowania na cię upragnionego elementu siły.

I to jest właśnie droga do jej osiągnięcia. O siłę błagasz wówczas we wszystkich tych momentach entuzjazmu dla niej. Albowiem wszelki podziw pełen jest oddania się temu, co podziwiamy, a tym samym adorację stanowi, modlitwę i jedynie skuteczne, istotne błaganie. Adoracja wszelka jest zawsze pożądaniem i domaganiem się dla siebie istoty tego, co w adorowanym przedmiocie podziwiamy.

A w ten sposób znasz drogę do siły.

Siła, duch i mądrość

Wszechświatem rządzą Siła i Mądrość Najwyższa. Duch niezmierzony przepływa przestrzeń nieskończoną. We wszystkim, co istnieje, od atomu do planety, objawia się największa Moc, Mądrość i Rozum.

Duch — ta największa siła i mądrość — jest jednak nie tylko we wszystkim — jest zarazem wszystkim, co istnieje. Duchem jest każdy pyłek góry, każda kropla morza, każdy liść na drzewie, każdy ptak, każde zwierzę, każdy mężczyzna i każda kobieta.

Najwyższa Mądrość – Duch Dobrego nie może być całkowicie zrozumiany przez człowieka ani nawet przez istotę od człowieka wyższą. Lecz człowiekowi danym jest moc i szczęście czerpać z Ducha i Mądrości Jego. I wolno człowiekowi stawać się przez to szczęśliwym; nie troszcząc się o zgłębienie aż do dna tajni Najwyższego Ducha i Jego Mądrości.

Moc nas w opiekę swoją wzięła tak, jak to uczyniła ze słońcami i niezliczonymi światami w przestworzach. I im bardziej rośniemy w poznanie najwyższej i niewyczerpanej Jej mądrości, tym więcej uczymy się i uczyć się będziemy Jej pożądać, Ją ku sobie przyciągać, częścią nas samych Ją czynić i w ten sposób stale się odnawiać. Ta zaś odnowa oznacza dla nas zdrowie coraz doskonalsze — siłę, którą wszystko stworzone cieszy się coraz żywiej — stopniową przemianę w wyższą formę bytu — i rozwój zdolności, których dzisiaj jeszcze wcale nie znamy w sobie.

Jesteśmy wprawdzie ograniczonymi, ale nieustannie rosnącymi cząstkami Najwyższej Wieczystej Całości. A taki jest los wszystkiego, co bytuje w czasie, a więc i przemija, że uświadamia ono sobie swój stosunek do tego, co wieczne, że poznaje, jak oto ta wąska, lecz prosta ścieżyna, która do coraz większej prowadzi szczęśliwości, jest dziełem doskonałego zaufania i oddania się temu, co Najwyższe — Nieskończonej Świadomości Ducha Dobra, i że tylko w ten sposób osiągnąć można harmonijną mądrość planowych zamiarów, którą dokoła siebie wszędzie spostrzegamy, ale której dać wyrazu sami z siebie nie jesteśmy zdolni.

A przeto pożądajmy i domagajmy się co dzień ufności. Ufność jest siłą wiary i siłą kontemplacji, które nam poznać dają, że wszystkie rzeczy tego świata Nieskończonej Świadomości są cząstkami, że wszystkie mają w sobie dobro, są więc natury boskiej, i że wszystkie tutaj, skoro tylko poznamy w nich te cząstki bóstwa, dobru naszemu wiernie służyć muszą.

Anioł z moczarów

I Alfa

Nosiłem się już od dawna z zamiarem wybudowania sobie własnymi rękoma domu pośród lasów, by w nim zamieszkać w samotności — cieśla i król zarazem.

Nie dlatego, broń Boże! bym miał być odludkiem jakimś czy ascetą albo abym się był poróżnił ze światem.

Nie! nie mam po temu najmniejszych powodów, aby na świat narzekać. Dał mi on moc rozrywek — w przerwach między bólami głowy, napadami skruchy i robieniem dobrych postanowień. Ostatnich najczęściej dlatego nie zdołałem urzeczywistniać w czynie, że mi tak jakoś prędko z rąk się wymykały, znikając jak kamfora.

Usiłowałem dobrze obchodzić się z życiem i ono ze swej strony tym samym odwzajemniło mi się. Życie bowiem uśmiechem na uśmiech odpowiada, szturchańcem na szturchaniec — to niezawodna prawda!

Jeżeli czytelniczka moja jest młodą dziewczyną, niechże pamięta, proszę, że piękność swą znacznie dłużej zachować zdoła, skoro miłą i wdzięczną będzie ot po prostu dlatego, że żyje, a nie dla towarzystwa; gdy nie w powierzchowny grymas uprzejmości twarz swoją przystroi, lecz gdy raczej wewnętrznie uśmiechać się będzie do swojej przyszłości, bo wtedy i przyszłość uśmiechnie się do niej.

W New Jersey znalazłem po dłuższym szukaniu kawałek lasu, źródło, bagienko, strumyk i dąb rozłożysty. Pod tym wspaniałym dębem zacząłem się budować.

Było to przed pięciu laty. Miałem wówczas lat czterdzieści dziewięć. Dziś nie czuję się starszy — raczej nieco młodszy. Jak inni o tym myślą i wiek mój oceniają, nie wiem — to pytanie zgoła odmiennej natury. Wszelako decydującym świadkiem pozostanie chyba własne odczucie nasze.

Gdy flaszka szampana krąży w czyichś żyłach, co go wtedy obchodzi, jak tam inni o nim i jego latach myślą! Takiego stanu z lekka podochoconej beztroski powinno się móc zawsze zaczerpnąć z czary życia.

Z tych czterdziestu dziewięciu lat mego życia dwa bezbarwne lata spędziłem jako marynarz na statku handlowym i na szkunerze do połowu wielorybów.

Na ostatnim byłem, ku utrapieniu całej załogi, kucharzem; cierpieli, bo cierpieli wszyscy, co się dostali w sferę wpływów moich przestępstw kulinarnych. Dopiero gdyśmy byli na pełnym morzu, odkryto, że nie miałem pojęcia ani wyobrażenia o tej szlachetnej i zwłaszcza pożytecznej sztuce gotowania. Ale cóż, wtedy było już za późno.

A znowu lat dwanaście spędziłem w Kalifornii, gdzie z trudem wygrzebałem odrobinę złota i całe góry śmiecia. Prowadziłem tam szkołę, miałem bar i sklepik, kruszyłem pod siodłem mięso dla przemywaczy złota nad rzeką Tuolamne, kandydowałem na posła, założyłem hodowlę świń, które wyzdychały, służyłem w policji, byłem poborcą podatkowym i listonoszem, szukałem srebra w górach Newady i nie znalazłem tam nic prócz śniegu, nędzy i pięknych widoków — kreśliłem plany miast nowo zakładanych, doprowadzałem swoją gospodarką kwitnące fermy do stanu pustyni i ugorów wrześnych, wygłaszałem odczyty i pisywałem do miejscowych gazet. Dokonałem próby mego organizmu i praw nim rządzących w sposób zgodny z dobrą reputacją człowieka i w inny, mniej z nią zgodny. Jestem dotychczas zdrów i rześki, jakkolwiek mogłem wówczas mieć tyle chorób, ile bym tylko zechciał, gdyby mi przyszła była ochota płacić za nie przeróżnym specjalistom od lekarstw, doktorom oraz aptekarzom.

Widziałem w swym życiu przylądek Horn, Londyn, Paryż, Wiedeń, wieloryba na brzeg wyrzuconego z morza — załogę zbuntowaną — a także pewną damę, której nowy kapelusz nie był potrzebny, jako że…  umarła.

Mieszkałem dwa lata w Anglii — miałem tam świetną pogodę i bardzo niewiele gotówki; obejrzałem kraj ten od granicy Szkocji aż do Dover; bywałem w przeszło trzydziestu rodzinach, wysoko i nisko stojących na drabinie hierarchii społecznej, ubogich i bogatych, patrycjuszowskich i plebejuszowskich.

A zanim jeszcze w świat wyfrunąłem, prowadziłem, jako czternastoletni wyrostek, zajazd na prowincji i w cztery lata wykończyłem go gruntownie; lecz rówieśników moich oraz rówieśnice ujeżdżanie mych koni nigdy nie kosztowało ani grosza. Dobre to były dla mnie czasy, gdy zarządzałem tym zajazdem, który mój ojciec, umierając, matce mej zostawił. Okoliczności zaś zmusiły ją do tego, by zarząd ten złożyła w przeważającej części w ręce najstarszego swego i jedynego syna. Tym synem ja byłem. Matka moja, kobieta trzeźwego umysłu, nie miała przekonania ani chęci do prowadzenia samej tego interesu, toteż ją prędko odeń uwolniłem, co było po jej myśli, a i mnie również przyjemność sprawiało.

Trzymaliśmy w tym zajeździe bar, który wydatnie popierali chłopcy w moim wieku, jako że poczęstunki w nim jeśli nie nic, to tylko bardzo mało ich kosztowały. Najczęściej nawet to pierwsze — okoliczność, która ogromnie powiększała powszechną wesołość, lecz nie dochody z baru.

Moje miasto rodzinne była to miejscowość, w której niech no by tylko jakiś chłopiec zechciał bodajby spróbować opowiedzieć swojej matce, co myślał, robił i co mu się zdarzyło w ciągu jednych jakichś dwudziestu czterech godzin, to próba tego rodzaju wywołałaby tyle kłótni, tyle przerażenia i pogardy dla niego, że byłoby go to na długie miesiące od wszelkiej odstraszyło cnoty. W mieście tym wszyscy chłopcy okłamywali swoich ojców sumiennie, systematycznie i bez najmniejszych oznak skruchy — zupełnie tak samo, jak ojcowie ci ongiś okłamywali dziadków.

Połowa tego miasta byli to abstynenci, którzy więcej niż samej wódki nienawidzili pijących ją, a tych, którzy byli odmiennego od nich zdania, obrzucali ciężkimi wymysłami w nieumiarkowanych towarzystwach umiarkowania i trzeźwości. W mieście tym mówcy publiczni bywali pijani przesądami, zelantyzmem i zapamiętałą chęcią nawracania w nie mniejszym stopniu, jak gdzie indziej pijacy nieodkażonym spirytusem.

Ale wracając do mnie — bar nasz doprowadziłem do stanu zasłużonego spoczynku w ten sposób, iż tak to jakoś umiałem urządzić, że wydatki w tym przedsiębiorstwie stale przewyższały dochód z niego. Miało to ten błogosławiony skutek, że młodzież miejscowa szukała odtąd podniet w pewnym innym lokalu, w którym musiała płacić, a to, jak wiadomo, jest potężnym bodźcem, jeśli nie do umoralnienia w ogóle, to w każdym razie do umiarkowania.

Gdym już dokonał tego dzieła zniszczenia — a nie jest to tak mało, jak na lat siedemnaście — ruszyłem w świat po szczęście, no i szukam go jeszcze do dziś dnia z wynikami, które częściowo przemawiają za mną, a częściowo przeciw mnie, przyznaję.

Lecz miałem dobre czasy w życiu i zamierzam miewać jeszcze lepsze.

II Założenie kamienia węgielnego

Zakupiłem za jakieś pięćdziesiąt dolarów desek i budulca — loco mój dąb, gdzie zwieźć je i złożyć kazałem. Żadna ręka prócz mojej nie zakładała fundamentów.

Ułożyłem naprzód podłogę. Architektów o radę nie pytałem. Nie miałem żadnego planu budowy, który by mógł przeszkodzić mi w ułożeniu sobie najpierw podłogi w ten sposób, w jaki to było najwygodniejsze dla mnie. Com zrobił, tom zrobił, a w każdym razie ta część domu była wybudowana ostatecznie.

Dalej pozwoliłem budynkowi memu narastać, że tak powiem, w sposób naturalny. Fachowy cieśla byłby oczywiście wzniósł przede wszystkim jakiś szkielet domu; ja wszelako miałem odmienne wyczucie: niech no mi tylko ta podłoga spadnie z głowy, to już reszta budynku w jakiś sposób sama wyrośnie na podłodze.

No i wyrosła w rzeczy samej.

Wiem, że mym budowaniem zadałem oczywisty gwałt wszystkim przepisom przyzwoitości architektonicznej i sto razy więcej pracy w dom włożyłem, niż było jej potrzeba, lecz praca ta była dla mnie tylko radością i zabawą. Dała ona w ostatecznym wyniku niewiele więcej, jak duże drewniane pudło, zbite z desek dwunastostopowej długości, które to pudło nawet po wykończeniu dalekie było od precyzji i dokładności wykonania bodaj tych skrzyń, co to służą do przewożenia za morze samochodów i innych przedmiotów o większych rozmiarach. Ale ja przecież dom mój budowałem nie dla precyzji wykonania i nie dla innych ludzi — budowałem go dla siebie, dla własnej przyjemności samego budowania. Ten jeden raz w życiu zapragnąłem mieć całkowitą, nieograniczoną i niczym nie skrępowaną wolność zmagania się z trudnościami, borykania się i potykania, popełniania błędów, robienia głupstw nawet, lecz bez kontroli bliźnich, bez ich czułego opiekowania się mną, krytykowania, ganienia, zachęcania, wystawiania mi dobrego lub złego świadectwa. Tę wolność osiągnąłem i na błędach do woli użyłem sobie. Chwyt i zasięg miałem w robocie daleki — nie żałowałem sobie przyjemności.

Przez całe dwa miesiące, podczas których majstrowałem tę krzywonogą i jakby od wiatru na jeden bok przechyloną arkę, ani razu żywa dusza nie pojawiła się w pobliżu, aby się na mnie gapić, szczerzyć zęby i mówić, jak ja źle wszystko robię. A kiedy taka, uczciwszy uszy, bestia nawet nic nie mówi, co złego myśli o nas i o naszej robocie, to ma szelma taki sposób przyglądania nam się, jakby to złe myślała — czyli innymi słowy, tylko myśląc i nic nie mówiąc, daje człowiekowi odczuć, że tak myśli. Ludzie tego rodzaju są jak morowe powietrze.

Ja chcę robić wszystko na swój własny sposób i, robiąc coraz dalej, uczyć się z własnych błędów; a gdy już skończę, spytać się kogoś kompetentnego, jak się to lepiej robi; ale dopiero wtedy życzę sobie zasięgnąć rady — broń Boże! nie wcześniej niż po ukończeniu. Tego rodzaju kuśtykanie naprzód jest to pewien subtelny i wyszukany zbytek. Na niego właśnie chciałem sobie pozwolić i odpowiednio za niego zapłacić. Nikomu nic do tego.

Posiadłość moja leżała na skraju ogromnego pola, zasianego zbożem. Na horyzoncie widać było jeden jedyny dom w oddali. Drogi nie było żadnej. Wszelki taki „pouczacz”, o jakich mówiłem, musiałby całą milę brnąć poprzez moczary, aby się do mnie dostać.

I tak oto na deszczu i śniegu, i w błocie, błądząc, partoląc i poprawiając, budowałem w ustroniu, na świeżym powietrzu przez styczeń i luty. Nocowałem w sąsiedztwie, właśnie w owym dalekim domu na horyzoncie. Drałowałem co rano milę drogi do najbliższej stacji kolejowej; przyjeżdżałem do miasta już w pół do ósmej, po czym odrabiałem moje kilkugodzinne pensum w redakcji pewnego dziennika miejscowego. Praca moja w piśmie polegała na wyliczaniu tych wiecznie jednakowych zdarzeń z dnia poprzedniego, jako to w szczególności różnego rodzaju, a zawsze do siebie podobnych: zabójstw, włamań, wybuchów, samobójstw (rewolwer, brzytwa, stryczek lub trucizna), kradzieży po domach, bankach, sklepach, złodziejstw kieszonkowych, pożarów, pękających kotłów, spadających wind, nieszczęśliwych wypadków (gaz, nafta, benzyna — gorąco lub zimno — góry, morze), konkursów, bójek, ucieczek z więzienia i co tam jeszcze w ogóle się zdarza, wiecznie na to samo kopyto, w społeczeństwach cywilizowanych rok w rok, jak zapisał — z tą jedynie różnicą, że owi złoczyńcy oraz ich ofiary noszą coraz to odmienne nazwiska; a zresztą, czasem nawet i tej rozmaitości zły los dać nie raczy.

Zdumiewam się, doprawdy, jak ludzi nie znudziło codzienne odczytywanie tego monotonnego katalogu okropności, który im sporządzałem. Może przez całą wieczność będą to czytywali co rano do śniadania?…  Może niezbadana w wyrokach swoich Opatrzność ma zamiar zakonserwować tak mało ponętne ich ciała do tej tak mało ponętnej działalności?…  Nic nie rozumiem, na czym polega konieczność czy pożytek dowiadywania się przy rannej kawie z bułeczkami, że znaleziono w nocy jakiegoś tam włóczęgę powieszonego w parku lub że jakiś idiota truł się karbolem na ławce w ogrodzie, na której ja może jutro siedzieć będę, i zmarł, ponieważ dziewczyna, którą chce poślubić i unieszczęśliwić, wolała wyjść za mąż za jakiegoś innego, również jak on idiotę, i przez niego zostać unieszczęśliwiona.

Pisywałem też wówczas fachowe artykuły i obwieszczałem światu, jak to w dziedzinach społecznej, politycznej i rozmaitych innych sprawy strasznie źle stoją i jak ich stan w przyszości poprawić by można. Zajmowałem się wtedy znacznie częściej i więcej reformowaniem świata niż siebie samego, żarówkę intelektu mego skierowywałem o wiele cierpliwiej i wytrwalej na błędy innych ludzi niż na swoje własne.

Byłem zbyt długo dziennikarzem, abym mógł nie wiedzieć, że są publicyści trojakiego rodzaju: tacy, którzy potrafią pisać o wszelkich wspaniałościach, lecz przy tym nie dość mają zmysłu praktycznego, by gwóźdź wbić w ścianę prosto albo odróżnić dziesięciomiesięczne oskubane kurczę od dziesięcioletniej starej, łykowatej kury; dalej tacy, którzy i pisać umieją, i — oprócz tego — rozum mają; a wreszcie tacy, którzy sami pisać nie umiejąc, posiadają talent zaprzęgania do pióra innych i nakręcania cudzych mózgów jak zegarków, ku korzyści własnej — co zresztą jest ich dobrym prawem, kto bowiem ma zdolności, lecz nie jest obdarzony zmysłem do interesów, ten wcześniej czy później musi doczekać się tego, że ktoś inny, umiejący ożywiać, organizować i urzeczywistniać idee, za niego zbierać będzie dojrzałe w słońcu życia owoce z drzewa jego własnego talentu.

Siadywałem po redakcjach obok różnych mężów wysoce wykształconych i na wszystkie boki wyegzaminowanych, których mózgi były hurtowymi składami miejscowości, ale też niczym więcej, i którzy przeto gorliwie orali za marne osiem dolarów tygodniowo, pisali, co im szef kazał, gryzmolili biedacy, skrobali piórami, bazgrali i bazgrali, i gorzko się żalili, że ich kwalifikacje oraz zdolności nie znajdowały większego uznania w oczach świata. I rozprawiali wiecznie o tym, czego by to oni dopiero dokazali, gdyby im się tylko raz kiedyś jakaś lepsza „sposobność” przytrafiła. Piorunowali na tę naszą kupiecką, sprzedajną epokę i na czysto handlowy kierunek przedsiębiorstwa, w którym pracowali, i nigdy nie rozjaśniło się im nieborakom na tyle w głowach, aby zdołali poznać tę oczywistą prawdę, że jedyną „sposobnością”, jaką ma na tym świecie człowiek, aby dać poznać swe idee, jest wziąć na siebie odpowiedzialność i samemu sobie „sposobność” stwarzać — tak jak to właśnie zrobił ich szef z pierwszego piętra, który im wypłacał tygodniowe pensje i wyzyskiwał ich, jak te książkowe mole literackie, ponieważ sami z siebie nigdy się oni nie odważyli być czymś innym. Co się mnie tyczy, to z sumieniem względnie czystym pitrasiłem swe codzienne ragoût umysłowe z ingrediencji barbarzyńskiej cywilizacji naszej, ponieważ dobrze mi za to płacono, robota mnie bawiła, a publiczność lubiła i domagała się swych codziennych potworności akurat w tej postaci, w jakiej je podawałem.

Lecz o godzinie jedenastej rano już znów, uciekłszy z redakcji, pędziłem koleją do siebie, na me ulubione moczary koło dębu, i pracowałem tam aż do zmroku, czasami okazyjnie pod okiem jakiejś wrony, która przycupnęła na sąsiednim drzewie, zmęczona, zła i głodna, bo nie było w pobliżu ani źdźbła młodego zboża do wyskubywania.

III O kupnie narzędzi — i o kupowaniu w ogóle

Zanim zabrałem się do budowania, sprawiłem sobie różne przyrządy do ciesiołki, aby mieć czym budować. Nabywałem też narzędzia przez cały czas budowy — kupowałem ich wiele więcej niż potrzeba. Każdy terminator od stolarza byłby zmajstrował moją chałupinę za pomocą młotka, piły i odpowiedniej liczby gwoździ. Ale sztamajzy, dłuta, piły i winkle z nowiutkimi rączkami i ostrzami błyszczącymi były tak kuszącą i fascynującą nowością dla mnie, nowicjusza!…

Kupując, wciągany byłem coraz głębiej w ten wir, w ten specjalny lej chłonący kupowania coraz to nowych narzędzi. Nie mogłem po prostu przejść około żadnego składu z nimi, by się nie okazało, że mi najnieodzowniej trzeba jakiejś co najmniej połowy całej wystawy w oknie. No i potrzebowałem ich istotnie — potrzebowałem przyjemności, leżącej w kupowaniu…  oraz…  w oglądaniu; ale same narzędzia nie były mi potrzebne.

Kupowanie nowych rzeczy, czy się ich potrzebuje czy nie, ma dla nas wielki urok. Gorączka kupowania wybucha znienacka, przy pierwszej lepszej okazji, zupełnie niespodzianie, i opróżnia sakiewkę naszą w jednej chwili, często o wiele prędzej, niż zaskoczony tym zakupywacz zdoła napełnić ją znowu.

Rozumiem doskonale panie, które wychodzą na łów „po sprawunki” i wracają do domu dosłownie obwieszone paczkami, jak choinki — kupiwszy dziesięć razy więcej rzeczy, niż zamierzały, niż marzyły nawet. Wielkie magazyny wywierają na dusze nasze wpływ tajemniczy i niebezpieczny: mają one takie jakieś dziwne działanie na nas, iż rzeczy zgoła nie do użytku zdają się pożądane.

Z czasem wynalazłem jedyną skuteczną metodę obrony przed tymi czarami. Trzeba rozpostrzeć żagle woli i ruszać prosto naprzód, z mocnym postanowieniem kupienia tylko pewnej określonej rzeczy — dać nurka skroś ocean zbytecznej tandety i wypłynąć na powierzchnię po drugiej stronie ze swym sprawunkiem w zębach!

W ten sposób nauczyłem się wchodzić do sklepów i wychodzić z nich, nieobładowany żadnymi zbytecznymi sprawunkami.

Początkowo kupowałem moc różnych faramuszek, ulegając urokowi i namowie tych małych magów handlu — subiektów sklepowych. Ci z góry wpajają w człowieka przekonanie albo raczej poczucie, że z chęcią czy bez chęci, ale coś kupić musi, bo w przeciwnym razie oglądanie choćby przez pięć minut towarów byłoby marnowaniem drogocennego czasu tych magów–subiektów. Trzeba więc wchodzić do sklepu z jak najostrzejszą przytomnością umysłu i znajdować się pod jak najsilniejszą presją skoncentrowanej woli niekupowania niczego prócz rzeczy upatrzonej, aby móc skutecznie stawić czoło milczącej potędze tych ludzi. Atmosfera niektórych magazynów jest na wskroś przesycona i formalnie przeładowana przymusem nagabujących myśli o kupowaniu, wzmocniona porażkami wszystkich ofiar — są to po prostu wyjeżdżone i utorowane duchowe koleiny, prowadzące do wszelkiego rodzaju tandety na sprzedaż. Poczynając od szefa, a kończąc na ostatnim chłopaku od windy, wszyscy są w sklepie głęboko przekonani i zdecydowani bez pardonu, że klientowi nie wolno wyjść, niczego nie kupiwszy. Z góry przeto szanse sprzedających i kupującego są nierówne, a gdy w dodatku kupujący jest głodny, zmęczony albo zdyszany lub, co najgorsze, roztargniony, to oczywiście wpada od razu w sieci tych magów handlu, którzy mu wmówią i wpakują wszystko, czego chcą się pozbyć.

Na domiar złego jest się jeszcze przy tym przekonanym — i w tym już leży diabelski pierwiastek tej sprawy — że się działa z własnej nieprzymuszonej woli, gdy tymczasem w istocie maszeruje się posłusznie śladem cudzych myśli. Albowiem duch sprzedających jest skoncentrowany na jednej tylko rzeczy: na sprzedawaniu, i to im daje w tym kierunku moc i władzę. Duch zaś kupującego nie jest ześrodkowany na niczym poszczególnym i to go czyni słabym. Dlatego kupuje on to, co mu tamci wmówią, i dopiero znalazłszy się w domu i wyzwoliwszy się spod uroku sprzedających, człowiek stoi oklapły na duchu przed głupstwami, które nakupował.

Któż by miał zresztą sprzedającemu za złe, że tak a nie inaczej postępuje! Sprzedający jest od tego, aby sprzedał to, co on chce sprzedać, a nie to, co nam jest potrzebne. Naszą jest rzeczą, gdy się stajemy nabywcami, abyśmy po pierwsze stawali przed sprzedawcą z mniej więcej jasnym wyobrażeniem o tym, co kupić chcemy; po drugie, abyśmy nie byli podówczas w usposobieniu „szusowatym”; a po trzecie, abyśmy już na pół godziny przedtem, zanim ciałem znajdziemy się w sklepie, nie przebywali i nie przerzucali w nim towarów w duchu, jak to musi się często zdarzać wobec tak powszechnej dziś wady pośpiechu i gorączkowości. A wtedy może, wróciwszy do domu, stwierdzimy, żeśmy kupili tylko rzeczy, któreśmy kupić chcieli, a nie te, które nam sprzedać pragnął mag towarów piśmiennych, żelaznych lub łokciowych, a które duch i umysł, po wyjściu ze sklepu znów stawszy się normalnym, uznaje za tak właśnie mało pożądane, pożyteczne i ponętne, jakimi są w istocie.

Że sprzedający czaruje, zaklina towary i w ogóle uprawia czarną magię, to, ściśle rzecz biorąc, jest ostatecznie z jego strony konieczną obroną. Gdyby chciał zamiast tego współczuć, sympatyzować z nami, naraziłby się przez to na niebezpieczeństwo popadnięcia w ten niezdecydowany stan oklapnięcia i braku świadomości celu, w którym my najczęściej w sklepach się znajdujemy, a więc musiałby nam się poddać i nas naśladować. A przez sympatię do nas stawszy się w ten sposób na chwilę półidiotą, mógłby nam z łatwością cały sklep za półdarmo sprzedać. Cud to doprawdy, że sprzedawcy i sprzedawczynie po sklepach i magazynach w mniejszym lub większym stopniu nie wariują, jeśli wziąć pod uwagę, z jakim bezradnym, zbłąkanym i ogłupiałym, zbaraniałym stadem mają oni od rana do nocy do czynienia — bo przecież kto w domu wariatów mieszkać musi, ten z natury rzeczy jest narażony na to, że w końcu poniesie przynajmniej częściową szkodę na umyśle. A dom wariatów i sklep, jeżeli chodzi o zachowanie się ludzi, dla bezstronnego widza wielce są do siebie podobne. Gdybym ja był kupcem, sprzedałbym ludziom ich rodzonego ojca, matkę i całe społeczeństwo do czwartego i piątego pokolenia włącznie, a blaszane zegarki za prawdziwe złote i to wszystko z najczystszym w świecie sumieniem, gdyby przyszli do mnie w tym swoim grzesznym, nieumiarkowanym stanie uczuć, który wywodzi się z pośpiechu, niezdecydowania i nieokreślonej a wielkiej chciwości, chcącej coś za nic nabyć.

W takim usposobieniu biegać po świecie i zarażać ludzi jest rzeczą niegodną i publicznie szkodliwą, zupełnie tak samo, jak iść pomiędzy dzieci z odrą albo ospą. A ja sam w takim stanie chodziłem po świecie i grzeszyłem, i krzywdę bliźnim wyrządzałem, i to tyle razy…

IV Moje kury

Chciałbym tu opowiedzieć wszystko, całą resztę moich budowlanych, a i budujących dla ducha doświadczeń. Nie wiem dlaczego, ale czyni mi to bliższymi me własne przeżycia.

Otóż zbudowałem sobie kurnik i hoduję kury. Kurnik kleciłem, bogaty doświadczeniem i umiejętnościami technicznymi, których nabyłem przy budowie domu. Toteż pod względem planowości konstrukcji, symetrii i wykończenia wypadł znacznie lepiej.

A kury lubiłem od małego dziecka. Rosłem pomiędzy nimi u babki mej, wdowy, która mieszkała z całą gromadą kur i kotów i zarządzała ze spokojem ducha tą szczególną symbiozą chłopca, drobiu i drapieżników.

Była to dziwaczka — cicha, stara kobieta, która nie chodziła nigdy do kościoła, czytywała w niedzielę Biblię sama sobie, nie znosiła w domu węgla kamiennego, uznając jako materiał opałowy tylko drzewo, nigdy nie widziała kolei żelaznej, nie jechała parostatkiem, nie przyjmowała wizyt, przyrządzała zdumiewające ciasteczka miętowe i codziennie punkt o godzinie dziewiątej wieczorem zjadała sama jedno i jedno mnie dawała tudzież nienawidziła do szpiku kości starego T., ekspedytora, który był jej sąsiadem: jego hałaśliwe przedsiębiorstwo od rana do nocy słychać było na jej podwórzu i hałas ten zdawał się do tego podwórza tak samo należeć, jak zapełniające je połamane dyszle, stare siodła, beczułki, skrzynie, wióry, opiłki i przeróżne rupiecie, które, zdało się, sam diabeł po nim porozrzucał.

Babka moja nie miała większej przyjemności nad obserwowanie w dni targowe, jak chłopu konie z wozem uciekały, co się zdarzało dosyć często, przy czym osełki masła z pluskiem bac! wpadały do kałuż na drodze, a woźnica, wrzeszcząc „prrr!”, pędził co sił za rozbieganymi z wozem końmi i za każdym susem schylał się z pośpiechem, łowiąc masło po kałużach.

A kury swoje babka umiała namawiać, aby niosły jaj więcej niż wszystkie inne w mieście; była u nas po prostu jakaś fabryka jajek.

Dzielnych małych chłopców babka nie znosiła; byłem jednym jedynym z całej rodziny, którego pragnęła mieć u siebie — wbrew woli i chęci mych rodziców. Ja jednak chętnie u babki przebywałem — miałem u niej więcej swobody i ciastek, no i tyle siniaków, ile tylko zdołałem sobie nabić w popołudniowych bójkach na żarty z chłopakami.

Hersztem tych łobuziaków był „Nigger Hen”, Murzyn Henryk, który nami rządził i, gdy trzeba było, bił nas, ale miał zawsze więcej gotówki w kieszeni od nas wszystkich razem. Był mym od serca przyjacielem przez całe dzieciństwo, aż do tego pamiętnego dnia, gdy podbechtany przez złośliwych pracowników ojca, namówiłem Hena, aby pociągnął powietrza z podstępnie wypełnionego mąką wiatraczka dziecinnego. Chmura pyłu mącznego wpadła do ust, nosa, gardła i płuc Hena. I odtąd znać mnie nie chciał!

Z konieczności musiałem zbliżyć się z „Hen Hillem”, czyli Henrykiem z Pagórka. Życie tego chłopca wypełnione było noszeniem wielkiego kosza z mieszkania jego matki do sklepiku ojca, który handlował wodą sodową, sokiem i ciastkami. Lubiłem Henryka, bo przechodząc koło nas, pozwalał mi zawsze próbować swoich ciastek. Chowaliśmy się w cieniu wielkiej, pustej skrzyni i wynajdowaliśmy nader pomysłowe sposoby nieznacznego zdejmowania łyżeczką polewy cukrowej z ciastek , wydłubywania z wnętrza — zgodnie z rozsądkiem — niewielkich rozmiarów porcyjek kremu lub nadzienia i przekazywania ich naszym chłopięcym, zawsze gotowym do odbioru apetytom.

Gdy ja zajadałem, Henryk zazwyczaj odpoczywał. Był on zewnętrznie podobny do ciastka albo przynajmniej lepił się od ciastek; a w miejscach, w których nie był ciastkowaty, sprawiał wrażenie pstrokatego od śmietankowych lodów, z rozkazu matki bowiem kręcił je w piwnicy. I otóż tam mieliśmy też schowaną pewną starą łyżkę, którą podczas krótkich przerw w kręceniu maszynki próbowaliśmy jej zawartości, gdy ta ze stanu ciekłego przechodziła w stały.

Miejscowa arystokracja, jedząc lody w salonie mister Hilla, ani nie przypuszczała, czyje to palce przede wszystkim w nich grzebały. Palce — powiadam; bo gdy czas i okoliczności nagliły, uważaliśmy, że są one jednak od łyżki praktyczniejsze.

Ponieważ mówię właśnie — albo raczej miałem zamiar mówić — o kurach, wydało mi się nie od rzeczy tytułem wstępu opowiedzieć o „Nigger Henie” i o „Hen Hillu” [”hen” po angielsku — „kura”, a zarazem skrót imienia Henry; przyp. tłum.]. Jakkolwiek zresztą te rzeczy się mają, namiętność i talent do hodowania kur odziedziczyłem po mej babce — do dziś dnia jeszcze przechodzi mnie dreszcz, tego samego co ongiś podniecenia i radości, gdy znajdę w gniazdach tuzin czystych, bielutkich, świeżo zniesionych jajek: pod tym względem pozostałem dotąd dwunastoletnim chłopcem.

A piękno i wartość życia w tym są właśnie, by tak samo jak dziecko radować się ciągle tym samym co ono i tak jak ono silnie, by łączyć niewiędnące nigdy uciechy dziecięce ze z wolna rozkwitającymi uciechami wieku dojrzałego; rozkoszować się tym, czym się człowiek rozkoszował, gdy ciało miał młodziutkie, pacholęce, a więc gdy duch jego, świeżo w nie odziany, raz jeszcze wstępował w życie pełen wiary. W wieku pomiędzy czwartym a czternastym rokiem słońce świeci w glorii, księżyc jest pełen baśni, a trawa tak zielona, jak już nie bywa nigdy, nigdy później…  Skąd, czemu to „nigdy”?…

V Trudności umysłowe

Dom mój ma cztery ściany, pochyły dach, dwa wielkie okna od południa, dziurę na drzwi, drugą — na rurę od pieca i mniej więcej około stu pięćdziesięciu szczelin; z nich większość, przypadkowo lub naumyślnie, ja zrobiłem przy niefortunnych próbach pozbijania jak się patrzy końców desek na narożnikach; reszta zrobiła się sama przez pękanie i inne nieodpowiedniości świeżutkiego drzewa, z którego dom skleciłem.

Gdy przyszło gorące słońce wiosenne, nie było końca mojemu zdumieniu, co za trzaski, wygięcia i spękania zewsząd powstawać w nim zaczęły. Jęły też oczywiście wyskakiwać ze zbyt świeżego drzewa sęki, pozostawiając po sobie wielkie albo małe dziury, tzw. „gałęziowe”; tylko czemu, u licha, nie mogły były tego od razu powiedzieć? Na dziurawe miejsca poprzybijałem łaty i w ten sposób opanowałem sytuację. Nie miałem przedtem najmniejszego wyobrażenia nawet, że tyle i tak różnorodnych sił natury czyhało gotowych krzyżować plany ludzkie.

Gdy zamróz wyszedł z ziemi, podłoga moja zaczęła kłębić się jak fale. Przez sympatię dla niej dach i ściany również jęły osiadać, trzaskać, pęcznieć — dom skręcał się i zmieniał w jakiegoś „człowieka z gumy”. Szczelinami w podłodze wchodzić zaczęło powietrze. Porozciągałem płótna woskowane. Deszcz zaczął kapać przez szczeliny z góry. Porozciągałem i na dachu takie same płótna — nowiutkie, w pięknych, radosnych kolorach.

Był to doprawdy bardzo wesoły dach, weselszy od całego wnętrza domu — przypominał raglan w kratki, zakrywający stare, odwieczne ubranie, pełne dziur, świadków wielu lat, doświadczeń…

Ludzie śmiali się z mego płóciennego dachu! Mówili: „Czemu nie blacha lub dachówka?” Dlatego, że płótno woskowane jest o połowę tańsze, a i tak wytrzyma tyle czasu, na ile ja tego dachu potrzebuję.

Lecz ludzie mówili dalej: „To nie jest we zwyczaju”. Cóż, być może, lecz ktoś początek zrobić musi — ja właśnie tym kimś jestem.

Nie było to również zwyczajną ani powszednią rzeczą — Amerykę odkryć. Wszyscy wy się jak ognia boicie najmniejszej rzeczy niezwyczajnej, a w rok potem wszyscy ją naśladujecie — zwłaszcza wtedy, gdy możecie na niej choćby dwa centy zarobić.

Tego natomiast materiału na budowę, którego najwięcej miałem — czasu — właśnie najmniej zużyłem.

Duch mój stale wyprzedzał mą pracę, zamiast tkwić w niej wewnątrz.

Uważam, że aby coś zrobić — i to najlepiej, jak się umie — człowiek musi skupić całą siłę ducha, którą rozporządza, niezwłocznie i wyłącznie na tej swojej pracy, choćby nie wiem jak była zwyczajną, pospolitą! Choćby to było proste wbicie gwoździa w ścianę lub napisanie szkicu (o którym, notabene , przypuszcza się, że włosy na głowie ludzkości dębem od niego staną, a tu tymczasem — nie drgnie ani jeden włosek).

Pozwalanie na to, aby wola–energia nasza sączyła się obok pracy, którą spełniamy, przypomina kiepskie urządzenia wodne, kiedy to woda, będąca siłą pędną, płynie bez użytku dla roboty boczkiem, a i żadnej innej pracy również nie wykonuje.

Doszedłem do wniosku: myśli człowieka stanowią w rzeczywistości o sile jego mięśni; możliwie najdoskonalsze unerwienie jest przy wszelkiej robocie największą oszczędnością. Kto mi nie wierzy, ten niech, proszę, ściągnie tytułem próby choćby najmniejszy żagiel podczas wichury z deszczem na rzece La Placie. W chwili kiedy w najlepsze zmagać się będzie z nadętym buntownikiem, aby go jakoś zwinąć; gdy ten, ciężki od deszczu, walić go zacznie po łbie ociekającymi od wody pięściami ze zmoczonego płótna i robić będzie wszystko, na co go stać tylko, byle strącić z masztu w fale tego śmiałka, co go okiełznać pragnie — wtedy niechaj się, proszę, zechce zastanowić, czy jest to czas i miejsce, by sobie jednocześnie przypominać przy tej milutkiej robótce, co właściwie był on rzekł na pożegnanie owej pięknej pannie, którą przedwczoraj odprowadzał, albo co rzekła ona — lub jakaś inna, nie mniej piękna dama, gdy się z nim witała…  lub niechaj może sobie pomarzy z lubością o kolorze i kroju spodni, które w przyszłości ma zamiar sobie zrobić.

Stąd, że przy łatwiejszych do spełnienia zadaniach następstwa jednoczesnego myślenia o czym innym nie są od razu tak tragiczne, nie wynika bynajmniej, by ich nie było wcale. Najlepszym ćwiczeniem w skupianiu uwagi jest wbijanie gwoździ, tu bowiem wszelkie zapomnienie się i zamedytowanie o czym innym powoduje natychmiast bolesne uderzenie młotkiem w palec miast w łepek gwoździa.

Cierpiałem nieludzko od obijania sobie kciuka młotkiem, od krzywo, bo w rękę, piłowanych desek, od potykania się i zawadzania o różne przedmioty itd., albowiem wskutek grzechu pierworodnego, idącego w parze ze złym przyzwyczajeniem całego życia, duch mój przebywał zawsze w towarzystwie rzeczy, które miałem lub mogłem mieć zamiar robić, nigdy zaś tych, którem w tej chwili właśnie robił.

Chcąc się uleczyć z tego, chcąc się uwolnić od codziennych cierpień, bazgrałem kopciem z nafty z terpentyną na wszystkich ścianach domu sentencje w rodzaju: „Nie śpiesz się niepotrzebnie!”, „Nigdy dwóch rzeczy naraz nie rób!”, „Wszystko we właściwym czasie!” itp.

I oto czasem nawet w trakcie malowania jakiejś podobnej sentencji zdarzało mi się, że zapominałem, com właśnie malował, jaki to miało sens mieć, po co to malowałem, i…  zaczynałem medytować, czy też demokraci dojdą tym razem do rządów — aż jakaś litera zupełnie krzywa z szeregu mi wyłaziła, a sadze z terpentyną powolutku kapać zaczynały na ostatnią parę mych białych jedenastek. Czemu?

Bo zamiast w pędzlu, gdzie było jej właściwe miejsce, siła, której zadaniem było nim kierować, bawiła o setki mil od niego. A bawiąc w Waszyngtonie, jakże mogła spełniać należycie swój obowiązek tu, przy malowaniu?…

VI Czym jest własność

Posiadam tedy — jestem właścicielem tego źle skleconego, pięćdziesięciodolarowego domu wśród moczarów w Jersey.

Bardzo niewiele osób w tak wysokiej mierze posiada swą siedzibę, jak ja posiadam moją. Najczęściej bowiem siedziba ich posiada.

Panuję nad tym domem. Gdy chcę, mogę go podpalić — nie zubożałbym przez to, a sąsiadów nie mam, dla których posiadłości pożar mego domu mógłby stać się groźnym.

Nie mieszkam we wsi żadnej ani mieście, których mieszkańcy, zaalarmowani przez pożar, mogliby mi się narzucać i naprzykrzać swymi usiłowaniami ugaszenia ognia.

Mogę, gdzie tylko zechcę, powywiercać na wylot dziury w ścianach domu, nie pytając o pozwolenie gospodarza. Gospodarzem ja sam sobie jestem.

Mogę narobić dymu, ile zechcę, zakopcić całą budę — nikomu to w niczym zawadzać nie będzie.

Mogę wstać o północy i zacząć wbijać gwoździe, piłować drzewo lub w jakiś inny sposób piekielny wszcząć hałas i przez myśl mi nie przejdzie, że ktokolwiek w domu lub w mieszkaniu obok zerwie się przez to ze snu.

Mogę zostawić swe pantofle akurat w tej pozycji, w jakiej je z nóg zdjąłem — jeden wielkim palcem ku północy, drugi ku południowi — i w tydzień później powróciwszy, znajdę je absolutnie tak samo stojące, niewetknięte dla porządku w żaden kąt najciemniejszy, jak to zazwyczaj bywa.

Mogę sobie pozwolić na zostawienie śmieci na własnym dywanie. Nikt mnie nie zmusza do jadania o określonych porach dnia. Od wizyt jestem wprost gwarantowany. Jakiekolwiek posiadam wady, tu, w moich czterech ścianach, obchodzą one tylko mnie jednego i nikogo więcej.

Wejście jest tylko dla mnie. Nie ma nade mną władzy żadna pani domu — nie da mi bury za to, że w salonie jem włoskie orzechy i rzucam skorupy na podłogę.

Mogę ponabijać całe ściany gwoździami wszelkich możliwych formatów, mogę te ściany pooklejać rycinami albo nawet samemu porobić na nich freski własnego pomysłu i nie mniej własnoręcznego wykonania, a nikt mnie nie zaskarży o odszkodowanie.

Mogę założyć w domu menażerię. Nie doskwierają mi żadne miłe kuchenne zapachy od sąsiadów. Żadne przepisy dla lokatorów domu ani rozporządzenia prześwietnego magistratu nie zazierają mi bez przerwy w oczy z wysokości tablic swoich ani mi grożą karą za to, że na przykład fusy od kawy do zlewu spodoba mi się wylać.

Mogę swój pokój zatopić pod wodą, akwarium z niego zrobić lub basen do pływania i pluskać się w nim, nie drżąc, iż komuś tam woda przez sufit przecieknie i uszkodzony zostanie garniturek mebli w saloniku o pięterko niżej.

Nie trzymam służącego, by spełniał u mnie funkcje szpiega domowego, wymyślał na złe masło, żywił mym kosztem wszystkich swoich krewnych, tłukł ulubione me wazony i łaskawie pozwalał wnosić się nad ranem ze schodów do mieszkania, pijany jak bela.

Lecz w jeszcze wyższym stopniu niż ja posiadam dom mój, Diogenes był właścicielem swojej beczki, mógł bowiem, kiedy chciał i dokąd chciał, potoczyć ją dalej, gdy mu się w danym miejscu sąsiedztwo nie widziało — uciec z nią przed powodzią, gdy rzeka wzbierała — w zimie przenieść się z nią na słońce — w lecie w cień: słowem, był pod tym względem jeszcze bogatszy ode mnie.

Bo cóż to jest takiego własność? Czy ma ona oznaczać tylko tyle, że płaci się za coś, czego używanie jest regulowane przez poglądy i zwyczaje innych? Jakżeż niewielu ludzi posiada w tym sensie ubrania, które nosi!

Czy to ja jestem posiadaczem tej pary lakierków, które mnie tak uwierają, że przyszedłszy do domu, natychmiast je zdejmuję; czy też są one tylko środkiem do władania mną, narzędziem tego eleganckiego towarzystwa, które mnie w jarzmie trzyma? Czy istotnie posiadam stojący kołnierzyk, który za każdym poruszeniem głową usiłuje poderżnąć mi gardło; czy też to również tylko jeden ze straszaków „dobrego towarzystwa”?

Czy posiadam wreszcie chociaż samego siebie, czy też jestem tylko karmiony, ubierany i „lożowany” stosownie do życzeń i kaprysów pewnych osób, których stosunek do mnie i mój do nich wyraża się w dobitnym a tak smętnie przeze mnie odczuwanym nakazie: takim właśnie być muszę albo będę niczym!

Niedawno widziałem pewną panią, która wracała do domu ze sprawunkami — dźwigała sześć paczek. Z oczu jej przeglądała troska, a ruch ramion zmęczenie zdradzał, wsiadała do tramwaju, pełna niepokoju, że jakaś paczka może jej wylecieć. Usiadła wreszcie, porozkładała koło siebie paczki i liczyć je zaczęła, czy której nie braknie.

Gdy w drodze chwilę kiedy zapomniała o nich, a wyraz beztroski i zadowolenia na krótko zagościł na jej twarzy, ze strachem nagle wracała jej świadomość ciężkiego brzemienia, którym obładowana była. Czy miała wszystkie paczki?…  Gdzie?…  Żadnej nie skradziono? żadna pod ławkę nie spadła? nie stało się z żadną nic z tego, co stanowi zwykły los tylu paczek?…

Przy wysiadaniu z tramwaju, przy przechodzeniu przez ulicę „męka paczek” trwała. A zawierały one przecież tylko sprawunki okazyjne — źródło tylu kłopotów, które wytrysnęło dla tej zacnej osoby za dotknięciem różdżki czarodziejskiej subiekta–maga w sklepie konfekcji damskiej.

Zaledwie kupiła te podejrzane rzeczy, zaledwie, jak mniemała, weszła w ich posiadanie, a tu już one zabrały ją jak swoją, w niewolę zagarnęły, rabą swą uczyniły i tyranizować zaczęły.

Był to sobotni wieczór. Nie wątpię, że niektóre z tych paczek w niedzielę nie wypuściły tej pani do kościoła, że jej nie pozwoliły skupić się i pomodlić. Mówię to z całkowitą sympatią dla tej biedaczki, bo i ja sam częstokroć dawałem się usidlać paczkom ze sprawunkami, paczkom drobiazgów w interesach, paczkom urojonych potrzeb, zapożyczonych, nie moich trosk, snobizmów. Co za brzemię kłopotów niosła sobie do domu ta pani w paczkach swoich!

Były tam na przykład rzeczy do zrobienia, do wykończenia. Lecz szwaczka czy krawcowa nie przyszła na umówiony termin. Kłopot i irytacja. Nr 1. Gdy przyszła, źle zmierzyła. Nr 2. Gdy skończyła robotę, postawiła cenę wyższą niż zazwyczaj. Nr 3. Trzeba więc było prosić męża o więcej pieniędzy. Nr 4. Naturalnie, suknia pomimo to nie była gotowa na czas, na wieczorek. Nr 5…  Zmartwienie za zmartwieniem, irytacja za irytacją, kłopot za kłopotem…

Czy ta nieszczęsna osoba wobec tego miała ową suknię, czy suknia ją miała? Czy jakakolwiek suknia może być dość ładna, dość twarzowa, aby wynagrodzić tak olbrzymie straty w humorze, czasie, siłach?… 

A jakże najczęściej wyglądają dla oczu, które umieją patrzeć, owoce tylu trudów? Jakże niewymownie smętnie, żałośnie, jak bez stylu?…

Budując swój dom, pozwoliłem kiedyś przez pewien czas deskom, aby mnie posiadały: deski te bowiem nie nadeszły na czas, co mi sprawiło kłopot. Podobnież moje dwie ławki władały mną przez całe trzy dni, podczas których, zawieruszone przy wyładowywaniu, stały sobie gdzieś tam na jakiejś bocznej linii. Czuję i dzisiaj jeszcze, jak wiele rzeczy koło mnie stara się mnie usidlić. Niech tylko zaczną uwagę moją zbytnio do siebie przykuwać, panoszyć się we mnie i rozpierać w mojej świadomości, a czuję grożące mi niebezpieczeństwo.

Co mi kłopot sprawia, to jest moim panem, to mnie posiada. Gdy śpieszę się i haruję, aby kurnik mój stanął na jutro gotowy, kurnik mnie posiada. A gdy nie obchodzi mnie to ani odrobinę, czy kurnik będzie gotów za tydzień czy za miesiąc, ja posiadam kurnik.

Widziałem raz, jak człowiek, którego nieubezpieczony dom się palił, usiadł przed nim i napawał się widokiem morza ognia, rozświetlającego dokoła krąg nocy. Ten człowiek wówczas jeszcze wciąż posiadał dom swój.

VII Religia w czynach

Przeszkody, które napotykałem przy budowie mego „hotelu na jednego gościa”, leżą we mnie, a nie poza mną. „Poza mną” też tylko ja sam jestem, a przeto spróbuję wstąpić w siebie.

Wszystko według mnie powinno być zawsze zrobione wprzód, nim ja się do tego zabiorę. Ja oznaczam zawsze czas, kiedy coś — moim zdaniem — powinno nastąpić, i bardzo się niecierpliwię, gdy Pan Bóg upiera się przy swoim terminie wydarzeń.

Dlaczego aż tyle czynności w mym życiu musi odbywać się aż tak nie w porę i tak nie po mej myśli? Dlaczego ubieranie się rano musi być dla mnie połączone z takim pośpiechem i tak uciążliwe? Słyszałem o pewnym Anglosasie, który się zastrzelił, ponieważ nie mógł dłużej znosić codziennego kieratu robienia toalety. Czemuż i ja zmuszony jestem bez radości włazić w swoje szmatki, niczym do wąskiego i ciemnego lochu?

Czemu palenie w piecu jest tak mozolne? Dlaczego nie potrafię nigdy ułożyć drewek i węgli na przemian tak starannie, z takim, że się tak wyrażę, nabożeństwem i wkładając w tę pracę choć odrobinę myśli, aby ogień rozpalił się z łatwością i płonął w najlepsze ku pożytkowi memu?

Codzienne drobiazgi (które, nawiasem mówiąc, stanowią dziewięćdziesiąt dziewięć procent naszego życia) dręczą nas tak bardzo, bo my sami źle się do nich odnosimy; stają się więc nieznośne, jak znarowione szkapy lub dzieci bezdomne.

Czyż nie ma grzesznego tudzież „zbożnego” sposobu palenia w piecu? Czy istotna religijność pozwala na niedbalstwo? Czyliż religia — a to znaczy światło, łagodność i przystań — nie powinna przenikać każdego aktu życia? Dlaczego marnuję w niecierpliwej złości dwa lub trzy razy tyle sił, ile należy, na wzucie kamaszków, przy czym się zasapię i na długie godziny humor stracę, gdy trochę uwagi i zastanowienia pozwoliłoby mi zgłębić całkowicie prawa, które rządzą światem sznurowadeł, po czym już cała ta sprawa zabawą stałaby się dla mnie? Wyznaczają oto światowe nagrody za to, by przepędzić piłkę pomiędzy dwoma palikami, przerzucić ją nad siatką lub wypchnąć z dołka z piaskiem. I cała ludzkość czeka na rezultaty walk tych z zapartym oddechem! Z nabożeństwem traktuje ten cały świat fikcji! Nagrody konkursowe ogłaszać się powinno na cały świat dla tego, kto wynajdzie najlepszy sposób czyszczenia zębów, najgenialniejsze sznurowadła, aby ta nasza szatańska codzienność żądło swe straciła i stała się dla nas radością i sportem.

Ludzie wyobrażają sobie, że to i tak potrafią! Czemu więc przy najmniejszym pośpiechu tak im fatalnie idzie? Techniki w rzeczach codziennych, banalnych stanowczo nam braknie.

Rzeczy drobne, nieznaczne są zawsze niebezpieczne. Niewyspanie kosztowało Napoleona przegraną bitwę o tron francuski i władzę nad światem.

Gdyby tylko nie te kamaszki moje rano, jakże mógłbym czuć się podobny do bogów! Te pięciominutówki, które dzień w dzień tracę na walkę z butami, nagromadzają się, dają w końcu niejeden dzień, który mógłbym radośnie spędzić. A wszystko to nie przez co innego, jak przez głupotę, lenistwo i bezbożność. Lenistwo jest źródłem wszelkiego mozołu.

Przyjrzyjcie się tylko państwo, jeśli łaska, ubraniu w tym pokoju. Złośliwie porozrzucane — niewłaściwie posegregowane — dwa miejsca na tę samą rzecz albo dwie rzeczy w jednym miejscu (tylko nigdy nie dwie skarpetki razem). Dlaczegóż czasem rano tak nieludzko dużo potrzeba mi czasu, aby być gotowym, choć pocę się z pośpiechu? Bo, myśląc o czym innym, upuściłem spinkę od kołnierzyka do miedniczki od golenia.

Jeden z moich przyjaciół ma na ten przypadek całą wazkę zapasowych spinek na toaletce. Ale jest to droga zgoła niewłaściwa!

Można by całą przędzalnię obsłużyć siłą tych koni parowych, które ja już straciłem na poszukiwanie łyżki do wkładania butów!

Zresztą, są to drobiazgi: gorzej, że ta niedbałość duszę na wskroś mi przeniknęła i drugą naturą mą się stała. Nie szanując nic świętego, jak buntownica, występuje ona, gdy węgle w piec kładę albo gdy wodę nalewam do czajnika. Część węgli do pieca idzie, część pod piec, reszta jest największa. A co do czajnika, to woda po części leje się do niego, po części dokoła, bo upieram się przy tym, aby napełnianie pieca lub czajnika odczuwać jako pracę wysoce uciążliwą, którą byle jak, byle prędzej odbębnić należy.

I w ten oto sposób dopuszczam się grzechu. A grzech, już w tym samym momencie, gdy się rodzi, brzemienny jest karą. Kara ta polega właśnie na cierpieniu, które mi sprawia moja niecierpliwość. A jest to kara z procentem składanym, bo muszę wciąż odrabiać „pozaminutówki”; zbierać rozsypane węgle, ścierać rozlaną wodę, na co bezmyślnie tracę siły, humor — i co w rezultacie jeszcze więcej zajmuje mi czasu.

Po co tu jestem na tej planecie?

Dla szczęścia.

Ślicznie. Ale szczęście przyrzeczono nam, jeżeli Panu swemu wiernie służyć będziem. A czyliż do tej służby bożej nie należą i najdrobniejsze sprawy tzw. codzienności powszedniego życia?

Naprzeciw mnie na stole znajduje się kilka niezmytych talerzy. Doprawdy, czyż mam im dłużej pozwalać obrażać w ten sposób mój wzrok brudem swoim? Czyż czystość nie jest rzeczą, podobieństwu bożemu ze wszystkich najbliższą? Lecz do ich zmywania w jakimż mam się zabrać nastroju? Czy tak to byle prędzej zrobić, byle się pozbyć — przy czym ten brud z talerzy w duszę będę sobie wcierał, jako złość i pośpiech; a w takim razie któż mi wyczyści mój humor? Czy też do tego zmywania talerzy przystąpię z taką samą powagą i przykładać się do niego będę z taką samą starannością, z jaką bym rzeźbił lub malował obraz? Czyż nie ogarnie mnie uczucie zadowolenia, gdy z całą łatwością, pewnością i dokładnością ów obrzydliwy przedmiot zmieni się znów w mój dawny czysty, kochany talerz? I czy to nie jest również aktem modlitewnym, objawem adoracji? Adoracja zaś czy jest cierpieniem, czy radością?

I myjąc talerze, służyć można diabłu lub Zbawicielowi. Czy piekło nie triumfuje, gdy zostawiam na przykład żółtko przyschnięte do brzegów szklanek i, za mało ciepłej wody używając, bezmyślnie walam potem ścierkę do wycierania, a przez to wszystko rzucam liczne nasiona drobnych nieszczęść na dzień jutrzejszy?

Czemu nie przeznaczyłem żadnego określonego miejsca na przechowywanie szmaty do zmywania? Czemu to samotne, bezdomne i smutne szmacisko zawsze czemuś na zawadzie stoi, po to, by uprzątnięte z drogi, natychmiast czemu innemu znów wejść w drogę? Czemu stała się ona męką oczu moich? Ile razy spojrzę na nią, zmartwieniem mi się staje. Leży jak mokre brzemię na mej duszy. Czemu?…

Czemu? — Bo grzeszny jestem…  Bo lenię się znaleźć te wolne kilka minut, aby obrać dla niej jakieś stałe miejsce, wygodne i rozsądne. Bo odmawiam włączenia tej szmaty od zmywania do mojej religii, a przecież ta religia świat ma obejmować cały. Bo niesłusznie gardzę rzeczami poziomymi i drobnymi. Bo codziennie wypadam ze stanu łaski i nie oddaję każdemu i wszystkiemu „tego, co jego jest” (obacz wypadek ze szmatą).

No, teraz już wiem zaprawdę, dlaczego jestem najgorszym z grzeszników.

VIII Troski tego świata

Pomimo wszelkich moich usiłowań „troski i kłopoty tego świata” przedostają się jednak do mojej warowni — do tej reduty, którą własnymi rękami wybudowałem sobie na moczarach w Jersey. Po większej części — jak to z kłopotami i troskami zawsze bywa — nie są one tego warte, by się zajmować nimi.

Czy mam kazać pokryć mój dach, który przecieka, blachą lub dachówką, czy też mam go sam dalej reperować płótnem woskowanym; czy w pewnym rogu przybić jeszcze kilka listew i w jakim celu — są to rzeczy dla mnie samego niejasne. Podobnie — jak i to, czy na następne lato mam sobie sprawić zwykłą kuchenkę gazową, czy też może lepiej ładniejszą niklowaną, za siedem i pół dolara; czy mam zboże zasiać, czy zasadzić kartofle; a jeżeli zboże, to czy lepiej kupić, czy pożyczyć miarkę; kto będzie doglądał mych kur i gołębi, gdy pojadę do Bostonu; czy będę miał jeszcze dosyć czasu, aby się nie tylko ogolić, lecz i ostrzyc nim pociąg odejdzie, czy mam jeść na śniadanie chleb przypiekany sam, czy też z jajkami; czy dam sobie radę, czy nie dam jej sobie z tysiącem spraw, o których codziennie myśleć trzeba i których doprawdy wstydzę się przed obcymi?! Cały ten plebs myśli, te plany, kombinacje, życzenia i kaprysy, troski i przesądy — duże i małe, potrzebne i zbyteczne — czasami całym tłumem mnie nachodzą i duszę mi na poziom motłochu ściągają podczas tej półgodzinki, gdy od moczarów brnę na stację, a bóstwo w swej dobroci czyni, co tylko może, aby mnie zająć i rozerwać promiennym widokiem wschodu słońca.

Ach! a jakże pomykam w tę stronę i z powrotem po tej pustej, odludnej, wyjeżdżonej drodze myśli! Od czasu do czasu najeżdżam wciąż od nowa na jakąś jedną a ciągle tę samą, starą, zjełczałą kwestię, troskę lub zły humor i raczej pozwalam, żeby mnie to całe pospólstwo myślowe zanudzało, niżbym miał raz na zawsze pozbyć się energicznie bodajby jednej zbędnej i natrętnej impertynentki–myśli. Jakże wymijające daję odpowiedzi i wypracowuję myślowe wybiegi niezdecydowania, zamiast natychmiast postanowić, co mam przez cały dzień odrobić. Jak ja sobie samemu przekładam i tłumaczę: „Och, tam na miejscu w sklepie zobaczę, co mi też przyjdzie na myśl w sprawie tej nowej miotły” — lub — „możliwe, że kupię sobie wiosenne palto, a może go nie kupię” — tej zaś myśli, która pytanie mi zadaje, odpowiadam: „Dobrze, dobrze, proszę znów kiedy zgłosić się do mnie przy okazji”. A w trzy minuty później już ona jest z powrotem; ja zaś jakże namiętnie i uporczywie oglądam oczyma ducha moje biedne kury, nie karmione, nie oprzątane, zdychające podczas bytności mej w Bostonie!…

Sądzę, że może dusza Marty biblijnej w ten sam sposób pełna była trosk i myśli o posługach. Jest przecież wszystko jedno, o co się człowiek kłopoce, czemu służy: czy chodzi mu o to, aby „do glansu wypucować” starą pokrywkę od garnczka z roku trzydziestego po Chrystusie, czy wyszczotkować surdut z 1900 roku tejże ery. Maria nie przez to obrała sobie „lepszą cząstkę”, aby obowiązki swoje zaniedbywać miała, ale dlatego, że się nie zgodziła, aby to one ją opanowały i myśli jej na poziom pospólstwa sprowadziły. Ja zaś nie jestem nigdy zabezpieczony od takich najść z ich strony — ze strony kłopotów i trosk, jak obdarte włóczęgi krążących dokoła.

Wczoraj szedłem do miasta w pogodnym, słonecznym nastroju. Śmiał się do mnie pierwszy dzień prawdziwej wiosny. Wszelkie żywioły wokół były w najłagodniejszym, najmilszym humorze, a ja naśladowałem je w pokorze ducha. Kroczyłem niedbale ulicą Chambers w górę; dałem sobie oczyścić buty pewnemu włoskiemu nowicjuszowi w tym niełatwym fachu; czułem przez chwilę oburzenie w sercu na widok nader mizernego ich połysku po tej operacji, ale natychmiast pożałowałem mej zapalczywości, przywołałem na pomoc łagodność i względność dla tego biedaka, który z trudem i uczciwie, jak mógł, szedł przez życie; wczułem się w jego położenie (zrobiło mi się zaraz lepiej), zapłaciłem mu i poszedłem dalej z każdym kamaszkiem inaczej oczyszczonym; powinszowałem sobie samemu dobrotliwości własnej, wypchałem się tą pychą po dziurki od nosa i przechwalałem się przed samym sobą, co to za delicje, nie człowiek jest ze mnie w porównaniu z tymi wszystkimi twardymi, bezwzględnymi egoistami dokoła.

Pełni trosk, wątpliwości i kłopotów swoich mijali mnie ludzie, śpiesząc się, snując w duszy plany, projekty, kombinacje, jak to jest w ich zwyczaju. Ich twarze skupione, z wyrazem natężenia, ściągały się w twarde węzły finansowe; pędzili co sił w nogach; ich niespokojne myśli przynaglały ciała do coraz to szybszego ruchu; a dusze ich były w niewoli całkowitej u „trosk tego świata”.

I oto rzekłem sobie „w lubym sercu moim”: „Jakże to dobrze, że nie mam nic wspólnego z tymi grzesznikami. Stoję, dzięki Bogu, ponad wszelkimi tego rodzaju sprawami — mnie już nie oblegną nigdy kłopoty tego świata i w jarzmo swe nie wprzęgną. Jestem zadowolony, szczęśliwy i bogaty tym, że się oto cieszę daną chwilą”.

Lecz niechże ten, co stoi, baczy, by nie upadł!

Wszystko to, oczywiście, było znów nieprawdą. Ja siebie nigdy nie znam. Od czterdziestu dziewięciu lat staram się wprawdzie poznać tego draba, którego we wnętrzu swym noszę — i już niejednokrotnie wydawało mi się, że go na wskroś przenikam, a jednak w końcu doznawałem zawsze rozczarowania i zawodu! Zawsze jakiś niespodziewany rys mój wychodzi na jaw, nowa jakaś wada albo nawet i stara, lecz w nowym przebraniu.

Czasami mam wrażenie, że w mojej skórze tkwi chyba z tuzin osób, jak łupiny cebuli jedna w drugiej, a każde z tych indywiduów ma swe prywatne, osobiste widzimisię, ma swe niewłaściwości, przesądy, wady, żądze — i każde oddzielnie domaga się „urlopu, aby się móc wyszumieć”, podobnie jak marynarze, co dopominają się o „wolny dzień” na lądzie.

Zrezygnowałem już z nadziei, że kiedykolwiek poznam tę całą menażerię. W godzinach zaślepienia nazywam to w sobie „bogactwem życia wewnętrznego”.

Pełen spokoju i pogody ducha, mniemając się wywyższonym ponad „kłopoty tego świata”, sądziłem, że nie mam innego przed sobą zadania, jak tylko rozkoszować się wszystkim, co istnieje. Nagle ni z tego, ni z owego przyszła mi do głowy myśl, aby pozostałą jeszcze godzinę pobytu mego w mieście obrócić na pójście i zabranie z mego miejskiego mieszkania mahoniowego pulpitu z okuciem, który tam zostawiłem.

Nie wiem dokładnie, co z nim w mej pustelni pocznę. Nie mam dla niego żadnego przeznaczenia w Jersey. W mieście stałby sobie zupełnie spokojnie i bezpiecznie. Z nadejściem zimy będę prawdopodobnie zmuszony przenieść go znów z letniego mieszkania do Nowego Jorku.

Był to tylko przelotny kaprys z mojej strony, albo ze strony jakiegoś jednego z wielu głupców we mnie.

Kaprys ten, który — jak się wkrótce okazało — wiele miał mi kłopotu sprawić, porwał mnie znienacka, opętał, usidlił, pognał na stację kolei miejskiej, potem jak szalonego pędził po schodach na górę, by jeszcze pociąg złapać, a na drugim końcu ulicy znów mnie do biegu zmusił. Wplątanego w zbity kłąb innych jeńców życia, przynaglał mnie tak skutecznie, żem dostał się na czas do pociągu podmiejskiego kolejki południowej.

A gdym się wreszcie znalazł już w swoim pokoju, przekonałem się, że pozostaje mi czasu o pół godziny mniej, niż przypuszczałem, aby zdążyć na pociąg, o godzinie 3 minut 50 idący w stronę mych moczarów.

Nie było to właściwie żadną istotną koniecznością dla mnie, abym musiał pojechać właśnie tym pociągiem, a nie późniejszym; był to po prostu tylko mus mego kaprysu.

I to był jeszcze jeden „kłopot z tego świata”.

Nic by nie było straconego, nikt by nie został poszkodowany ani nie doznałby zawodu, status quo ante świata nie byłby naruszony, gdybym był wyjechał jednym z wielu pociągów, które odchodziły po godzinie 3.50. Lecz pośpiech i niecierpliwość już mnie trzymały w swych szponach!

Miotałem się jak wariat we wszystkie strony i nigdzie nie mogłem znaleźć sznurka do zawiązania; zbiegłem po niego z trzech pięter do najbliższego sklepu; wpadłem znów na górę, stoczyłem oczywiście walkę z broniącym się pulpitem - boksował się ze mną i jak mógł opierał; opakowanie rozluźniało się i rozwijało; inne zaś przedmioty - taki to już mój los - regularnie podstawiały mi nogę w tym całym alarmie i galimatiasie. Podrapałem się do krwi w palce o okucie mosiężne pulpitu, pociłem się zdyszany, kląłem w duchu, wrzałem z niecierpliwości…  Ten nędznik-pulpit nadął się i spęczniał, gdy go obciągałem sznurkiem, a potem schudł nagle i wyślizgnął się z opakowania; wreszcie na dobitkę wszystkiego sznurek pękł.

W zawalanym ubraniu wywlokłem pulpit z mieszkania i na stację; wdrapałem się na niewłaściwy peron, czekałem dziesięć minut na pociąg, który, jak się okazało, szedł za Harlem, a nie do City Hall; kuksańcami przeto zepchnąłem złośliwy sprzęt ze schodów na dół i znów wydźwignąłem go po schodach w górę; znowu wyczekiwałem kilka pełnych udręki minut na jakiś inny pociąg, przybyłem na ulicę Chambers pięć minut za późno; aż wreszcie wyczerpany znalazłem się oto bez tchu na peronie osobowym w charakterze pasażera, który ma odjechać ekspresem o godzinie 6 minut 20, a więc z perspektywą dwu długich pustych godzin czekania przed sobą i dwudziestoma funtami pulpitu na sobie.

Stojący niechże baczy, aby zaś nie upadł!

Co do mnie, ja upadłem! Wypadłem ze stanu łaski — uległem pokusie tego świata i to w dodatku pokusie urojonej, którą sam sobie wyimaginowałem.

Jeszcze na moment przedtem, nim mnie ten chochlik skusił, bogaczem byłem! Bogaczem — przez swą świadomość tego, że nic do roboty nie mam, a czasu przed sobą aż nadto wiele, aby to nic zrobić. Bogaczem — bo zasobnym w spokój serca i w zadowolenie duszy. Nie troszcząc się ani nie kłopocząc o nic, jak tylko o wydarzenia wokół mnie, duch mój płynął z prądem tych właśnie wydarzeń wewnętrznych i zewnętrznych, spokojny, a przecież pulsujący życiem. Czyż to nie stan błogości?

Czyż brat mój w Panu, Jay Gould, o którym większość ludzi tak źle się odzywa przez zwyczajną zazdrość, może doznawać większej niźli ta rozkoszy? Czy miliony w skarbcu zapewniają spokój? Czy zawsze pieniądze i tylko pieniądze są przyczyną wszystkich „kłopotów tego świata”? Nie można było grosza złamanego zarobić na tej historii z pulpitem, a włożyłem w nią za jakieś co najmniej pięć dolarów siły, ducha i kłopotów!

Kłopoty tego świata obejmują sobą ubrania balowe niegotowe na czas, pióra strusie — i inne — rozfryzowane, pociągi, które odchodzą nam przed nosem — a więc rzeczy i sprawy nic nie mające wspólnego z zarobkiem lub troską o życie.

Ale cóż to wszystko mnie może obchodzić?! Czyż nie mam dość roboty i dość wolnego czasu, aby móc się oprzeć „troskom i kłopotom tego świata”? A jednak czy z tym wszystkim nie łapię się codziennie na tym, iż właśnie wtedy, gdy jestem przekonany, że najmocniej stoję, tracę równowagę i wypadam oto nagle ze stanu łaski?…

IX Za wysokie półki

Budując dom swój, rozmyślając nad jego wewnętrznym urządzeniem — zwłaszcza że jest to dom jednopokojowy, a ja sam osobiście wszystko w nim sobie robię — musiałem z konieczności stanąć przed zadaniem: tak go urządzić, aby można w nim było sięgnąć po wszystko z minimalnym trudem i w jak najkrótszym czasie. Człowiekowi bowiem potrzebna jest zawsze wszystka siła, którą dała mu przyroda. Kto oszczędza życia, oszczędza człowieka! Dlaczego za objaw nienormalnego stanu umysłowego uważane jest tylko trwonienie pieniędzy, a nie marnowanie sił? Ileż oszczędnych gospodyń musiałoby się wtedy dostać pod kuratelę!

A z nimi i ci wszyscy, którzy poszukują jakiegoś „przepędzenia czasu”! Czas — to coś najdroższego, coś jednorazowego; spędzać go, zabijać znaczy to jednocześnie zabijać samych siebie!

Siła oznacza możność radowania się, uciechy; obchodzić się z nią, jako z monetą do płacenia za drobne czynności życia codziennego, należy tak oględnie, jak oględnie obchodzi się człowiek, będący w obcym kraju, z ostatnią setką dolarów, która mu pozostała.

Gdy wracałem dawniej, zmęczony, do cywilizowanego mego mieszkania w mieście, musiałem nieraz długo szukać swych pantofli, bo specjalnie za to opłacane osoby wysyłały je raz po raz do tej lub innej, lecz zawsze odległej szafy.

A przecież w tego rodzaju sprawach o życie chodzi — życie się na nie traci.

Dlatego też obniżyłem wczoraj swą umywalkę o 19 centymetrów. Chcę bowiem mieć możność myć się na siedząco. Chcę to robić gruntownie, zbożnie i w skupieniu — wygodnie, a zarazem nie bez przyjemności. Gdy zaś pragnę ruch mieć, to się gimnastykuję. Ale żebym ja miał stać przed umywalką!…  Któż to nam narzucił ten sposób mycia się koniecznie na stojąco? Prawdopodobnie ktoś, komu ta procedura codziennego mycia zdawała się tylko zabójczą koniecznością, cząstką obowiązków ludzkich do odrobienia szybko i bez radości.

Lecz czy to tak być musi? Czy przez kulturę nie można uszlachetniać wszystkich naszych cielesnych potrzeb — odzwierzęcić je, że się tak wyrażę? Czyż pod tym względem nie stoimy dziś wyżej od wszystkich królów zamierzchłej przeszłości? Czymże jest przepych i zbytek wszelki w porównaniu ze spokojną godnością odzwierzęcenia ciała w rzeczach codziennej potrzeby!

Uskutecznić to w całości i aż do najdrobniejszych szczegółów u siebie w domu byłoby dobrodziejstwem, przed którym jak przed cudem ludzie by stawali. Odciążenie życia przez dom, tę świątynię wyzwolenia — oto hasło!

Tymczasem przyjrzyjmy się na przykład kuchni w mieszczańskim domu. Całe gospodarstwo zda się tylko jednym dążeniem ogarnięte: aby przy maksymalnym zużyciu siły osiągnąć minimum rezultatów. Jakże znamienny jest już sam fakt, że garnczki, patelnie i w ogóle wszystkie utensylia kuchenne przechowywane są zawsze w szafie możliwie najdalej od komina i przy tym tak porozmieszczane, iż za każdym razem z tuzin rzeczy przestawić trzeba, zanim natrafi się na to, co nam potrzebne. Inne przedmioty wiszą pod sufitem, a w każdym razie gdzieś tam w górze poza obrębem dosięgalności, a na odległość ręki znajduje się zawsze tylko to, o co się można sparzyć lub skaleczyć. Cała działalność kuchenna stylizowana jest na żyrafę — na jakąś istotę o ponadludzkiej możliwości wyciągania lub wyginania członków. (Jeszcze jeden przykład przemawiający przeciw wyciąganiu wniosków ze znaków i śladów!). Ileż HP (koni parowych) siły dziennie marnuje się wskutek zbyt wysokich półek!

Czyście zauważyli, jak rzeczy, które znalazły się w miejscu przekraczającym długość ramienia ludzkiego, mają uporczywą skłonność do trwania na tym miejscu usque ad infinitum? Czemu? Bo każdy mimo woli cofa się przed nimi, odstraszony zbyt wysoką półką, i uczy się obywać bez nich, a w ten sposób rzecz taka zostaje usunięta z jego życia tak samo, jak z obrębu jego dosięgalności.

Tysiące rzeczy, których ludzie skądinąd potrzebują, o które się kłopocą, których szukają często i dziwią się, kto im mógł je zabrać lub gdzie im się zapodziały — te rzeczy leżą sobie oto spokojnie i pokrywają się kurzem na zbyt wysokich półkach.

Czyście zauważyli, jak natrętny staje się w sypialni lub kuchni taki przedmiot, z którym na razie nie wiecie, co począć, na który nie macie miejsca i który zawsze tam się właśnie poniewiera, gdzie wam przeszkadza? Może to być książka, pusty kosz do papierów albo kosztowny gracik, nabyty w drogim sklepie, jakiś kielich Graala lub coś w tym rodzaju. Stoi on zawsze na jakiejś innej rzeczy właśnie wtedy, gdy tej rzeczy potrzebujemy. Zdejmujemy go więc i stawiamy na czymś innym…  czego właśnie w pięć minut potem będziemy potrzebowali. Taki dręczący nas przedmiot potrafi z bardzo wielką zręcznością pozostawać jak gdyby zgoła nam nieznany, istnieje — że tak powiem — incognito : z trudnością zdajemy sobie sprawę z tego, co to właściwie tak nam ciągle w drogę wchodzi, zawadza i dokucza. A to właśnie ten przedmiot tułacz, wiecznie z miejsca na miejsce przenoszony, bo wszędzie zbyteczny.

Gdy jest to taki przedmiot, który się wiesza, to wisi on zawsze, jak na złość, na dwóch, trzech innych — na przykład ubraniach — lub jeszcze częściej paltach, bo tych się na pewno częściej potrzebuje. A potem rrrmss!…  jak meteor spada z hukiem, gdy się chce palto zręcznie spod niego wyciągnąć. Aż wreszcie traci się kiedyś cierpliwość i ciska się nim na wysoką półkę — a na następny tydzień, gdy się go potrzebuje, wydziwić się nie można, że znikł tak tajemniczo, wpadł jak kamień w wodę.

I to ma się nazywać życie! dwie trzecie życia tym mamy zajęte! A wszystko dlatego, że rzeczy, znajdujące się w danej przestrzeni, nie posiadają każda swego własnego prywatnego miejsca. Każde mieszkanie powinno się właściwie rozpadać na podmieszkanka, przeznaczone również i dla nieożywionych mieszkańców jego; należy przewidywać „pokoje służbowe” również i dla rzeczy, tak aby żadnych rzeczy „bezdomnych” nie posiadać.

Szanowny czytelniku tych stronic, jesteś może wielkim mężem stanu, badaczem, uczonym albo czymś innym wielkim lub przynajmniej przypuszczasz, że jesteś czymś niezwykłym. I odnosisz wrażenie, że książka moja jest dziecinna, a wszystko, co w niej mówię, to coś banalnego czy nawet trywialnego. O takich rzeczach przecież nie pisze się książek! A ty — ty jesteś wzniosły! Ale, czcigodny panie, przecież i ty wiesz chyba, że czymkolwiek jesteś, godziny, a może nawet całe dni tracisz na to, aby upolować wreszcie własny swój scyzoryk lub ołówek; szukasz go naprzód w prawej kieszeni od spodni, potem w lewej — następnie poprzez liczne kieszenie w kamizelce pomykasz wzdłuż surduta albo marynarki — znów do kieszeni w spodniach — z początku do prawej — to znowu do lewej; a dzieje się to zazwyczaj w jakiejś bardzo ważnej okoliczności życia, gdy ołówek niezmiernie ci jest potrzebny. I całą moc i siłę potężnej umysłowości swojej obracasz — broń Boże! nie na dzieło, które ma wstrząsnąć światem, ale na skrzywiony grymas zdumionego przemyśliwania nad tym, gdzie też — u wszystkich świętych! — mógł się podziać ołówek twój albo binokle, które się w chwilę potem znajdują najspokojniej — gdy już ich nie potrzeba, gdy wielka chwila już minęła — pod arkusikiem papieru na biurku…

X Wszystko na swoim miejscu

Jedną z największych trudności sprawia mi przeprowadzenie całkowite i bezwzględne w mym domu zasady „wszystko na swoim miejscu”. Grozi mi niebezpieczeństwo posiadania częstokroć dwóch, trzech i aż do tuzina miejsc na jakiś jeden przedmiot. Pod tym względem w mym państwie osiągnąłem dopiero bardzo niewielką władzę, a przecież to państwo to tylko jeden pokój, przeze mnie samego i dla mnie samego zbudowany i urządzony.

Często wyznaczam rzeczom miejsca i zapominam jakie. Wieszam na przykład brytfankę na sześciu rozmaitych gwoździach. Albo znów innym razem przynoszę do domu rzeczy, które mają mi być pomocne w gospodarstwie, i pozwalam im się gdzie bądź poniewierać. Filiżanka, łyżka, szmatka lub butelka bez stałego miejsca zamieszkania, mogę być pewny, iż będzie wciąż bruździła innym porządnym i przykładnym rzeczom, iż będzie się znajdowała w stanie chronicznego buntu przeciw spokojnemu pożyciu domowemu.

Im więcej takich rzeczy koczowniczych, tym bardziej zażarta wojna — i tym więcej kosztuje trudu stłumienie takiej rewolucji. Jest u mnie na przykład pewna łyżka do gotowania — notabene żelazna. Pomiędzy nami panuje już od tygodnia bez przerwy stan wojny podjazdowej. Już co najmniej z pół tuzina razy wyznaczałem tej łyżce miejsce pobytu i znów zapominałem, na jakim gwoździu mam ją wieszać. Wynik: wisi na wszystkich gwoździach — ten kulinarny Izmael — albo leży na wszystkich miejscach po kolei. Nie ma też ona właściwie nic do roboty u mnie — potera się po domu, po prostu włóczy się i jest do niczego.

W tej samej sytuacji znajduje się pewien pusty szklany kubek — bez miejsca, zbuntowany. Nie przydzieliłem mu od razu żadnej określonej roli, więc włóczy się po domu bezcelowo i przeszkadza porządnym i spokojnym kubkom, które posiadają cel przed sobą i obowiązki do spełnienia i naturalnie pragną, aby im dawać spokój.

W najgłębszym podłożu tego zła leży moja skłonność do kupowania wszelkich możliwych i niemożliwych rzeczy, do kolekcjonowania ich, chociaż nie wiem, co z nimi pocznę później, kiedy mnie już ominie chwilowa gorączka i radość nabywcy. Mam mianowicie doskonałe i bystre oczy. Zawsze, gdy jestem w mieście, widzę bez przerwy rzeczy, o których mówię sobie: „To byłoby dobrze mieć”. Może to być na przykład jakaś wanna gumowa, jakiś stół, filiżanka, czajnik — wszystko — co bądź w ogóle oraz w szczególności.

„Dobrze byłoby mieć”…  Hm, dobrze…  Ale do czego dobrze; tego właśnie nie wiem. W to nie lubię nawet wnikać — nie dowierzam sobie. W takich razach schodzę zazwyczaj z drogi memu bardziej oględnemu i rozumnemu „ja”, omijam je, unikam go starannie. Gdy tylko zobaczę, że się do mnie zbliża, zmiatam za najbliższy róg! Chcę bowiem posiadać to „coś” właśnie dla samej przyjemności posiadania. Chcę „posiadania” właśnie, a nie rzeczy. Jest to po prostu instynkt do nagromadzania. Może byłem ongi, w innym wcieleniu, sroką i rozkoszowałem się kupą starych kości, gałganów i nawozu.

Szczęśliwy, żem przeparł swoją wolę przeciw zdaniu innych, rozsądnych istot we mnie (które zresztą w takich razach bardzo niechętnie za swoje „ja” uznaję), wlokę swój skarb do domu. I teraz oto zaczyna się tragedia. „Skarb” chce, by się nim opiekować — chce mieć swoje miejsce, dozór i pielęgnację — chce, aby kurz zeń ścierać…  Bo mógłby się stłuc, zepsuć i o ból przyprawić duszę moją. Tak albo inaczej, ale żąda, abym zwracał nań uwagę; domaga się części mego ducha, mej siły życiowej — jak pasożyt, wżera się w miąższ mojej istoty — ssie ze mnie soki do końca dni moich. Tego rodzaju nabytek, przez kaprys do domu sprowadzony, natychmiast wyrodnieje, staje się wręcz zarazą. Trzeba go w każdym razie odosobnić, zamknąć i unieszkodliwić. „Więzienia” dla takich rzeczy nie na czasie i nie na swoim miejscu znajdują się w każdym niemal domu w dowolnej ilości pod postacią piwnic, strychów lub schowków na rupiecie, gdzie wszelkie rodzaje „przestępców”, od kulejących stołków i wyszczerbionych, nieodbijających luster aż do pękniętych jajeczników, pędzą żywot w zapomnieniu.

Stos podobnych „wyrzutków” leży w mym pokoju w kącie. Jest tam pewien kosz nie do użytku, wielkie cynowe puzderko, takież małe, pokrywka bez garnuszka. Do tych buntowników przyłączyła się cebula wraz z dwoma kartoflami, które to zamarzną, to znowu odtają — no i pewien abażur, który starannie przechowuję aż do dnia, gdy w moc przeznaczonego mu od Boga powinowactwa predestynowana, tych samych co on rozmiarów lampa, kiedyś się z nim wreszcie niechybnie skojarzy.

W szczelinach tego stosu gnieżdżą się różne gwoździe, kawałki szpagatu i tym podobne „rzeczy”. Ilekroć wzrok mój padnie na ten stos, tylekroć coś się obrywa we mnie. Leży on nie tylko w rogu pokoju, ale i w mej duszy. I ciężko ją przygniata — zajmuje w niej dużo miejsca, które odbiera innym światlejszym i większej miary myślom.

To samo robią koczownicze łyżki, kubki, filiżanki…  Pożytecznie byłoby po prostu je zniszczyć. Jeśli o rzeczy chodzi, jestem za karą śmierci.

Mam na przykład pewien kufer, pełny starych ubrań…  Lecz nie — niestety, niezupełnie jeszcze starych — tak coś entre deux âges. Po co je przechowuję? Przez oszczędność — aby, jak to się mówi, jeszcze je doniszczyć. Lecz tymczasem to one mnie niszczą, zjadają, trują…  Dwa — trzy razy na tydzień odwiedzam ten kufer, by w nim poszukać czegoś, o czym nie jestem pewny, czy w nim jest, czy nie jest. Na przekładanie i przeszukiwanie tych starych ubrań tracę niemało sił i czasu. Czy są tego warte?

Podnoszę i wyjmuję tę samą parę starych spodni przynajmniej dwadzieścia pięć razy do roku, aby je potem znowu do kufra zapakować. Podobnież — kamizelkę, hełm podzwrotnikowy, którego od lat czterech już nie miałem na głowie ani razu i może nigdy w życiu więcej go nie włożę. Ditto — trzy, cztery jakieś marynarki, bielizna dolna mocno wątpliwej konsystencji…

Z biegiem czasu, kiedy już dobrze tym wszystkim się zmęczę, rzecz cała skończy się zapewne na tym, że w pojedynkę — „kroplami” — wyrzucę marynarki. Albo w odpowiednio długich odstępach czasu będę uchylał szparkę w moim skąpym sercu i…  podaruję może mój hełm tropikalny jakiemuś żebrakowi, który spuści go na sznapsa, gdy ja tymczasem będę krzepił się na duchu i nieomal buzi sobię poślę za mą wspaniałomyślność, że tak oto rozporządziłem się moją własnością, która mi ciążyła. Albo wezmę do siebie handlarza starzyzny i jego targowanie się i handryczenie tak mi zapowietrzą ten kawałek przestrzeni w czterech ścianach z drzewa, które po to sobie własnymi rękami zbudowałem, aby był mój i czysty, że najlepiej bym zrobił, abym mu po tym targu wraz ze starym ubraniem na dodatek i cały dom odstąpił.

Czy nie wyszedłbym na tym o wiele lepiej, gdybym dziś natychmiast rozdarował lub zniszczył to wszystko, z czym nie wiem ani nawet wymyślić nie mogę, co zrobić? Czybym w ten sposób nie ulżył zarówno swojej świadomości jak kufrowi? A gdy się raz gruntownie to miejsce oczyści i uwolni, to może pojawią się tam bardziej wartościowe rzeczy.

Morał, który stąd — lecz zresztą tylko dla siebie — wywodzę, brzmi (jestem za moralnością domowego, własnego wyrobu, a nie nabywaną z fabryk wyznaniowych): nie mieć nigdy na oczach więcej rzeczy, niż przypuszczalnie będzie się potrzebowało w ciągu najbliższych dwóch tygodni (wyjąwszy dzieła sztuki)!

Lecz czy nauka moralna ma na tym już poprzestać? Ileż nieużytecznych odpadków dat, ileż rozpadających się przekonań, ileż faktów, zdarzeń błąka się po mej głowie, a nie wiem zupełnie, na co by je zużyć!

Czyż, chcąc uchodzić za mądrego, mam już dziś gromadzić w swojej świadomości zapatrywania, poglądy i fakty, które może jutro fałszywe się okażą? Jak drobną cząstkę z chaotycznego zbiorowiska tego wszystkiego, co zwie się „wykształceniem”, jest rzeczą pożądaną zachować w pamięci! Czy wszystkich tych „danych” i „faktów” nie powinni byśmy tak z siebie wydzielić, jak „substancje zmęczenie powodujące” z mięśni? Zasadniczą rzeczą jest tylko to, by mięsień — ruchliwy był i giętki.

Dlaczego nie wykłada się i nie uczy raczej sztuki zapominania, miast tego, by pozwalać wiadomościom wszelkiej wartości pozbawionym po prostu przelatywać przez mózg bez wszelkich śladów? Czy dusza nasza nie jest wręcz pokryta bliznami powstałymi przez to, że musieliśmy brutalnie wyrywać z myśli rzeczy, o których przekonaliśmy się, że są szkodliwe dla życia? A wszak tam, gdzie są blizny, tępieje uczucie.

Cóż mi przyjdzie z tego, że będę znał nazwy wszystkich rzek na ziemi i długość ich pamiętał — i wododziały, i wszystkie jeziora, i stawy, i baseny, i prawo rzymskie, i dynastie chińskie, i kiedy Sycylia przeszła pod panowanie domu andegaweńskiego — i że mieć będę w głowie na podorędziu w każdej chwili to wszystko, co zwie się „wiedzą aktualną”? Po co człowiek sam ma to robić, co może uczynić za niego każdy słownik i encyklopedia — przy czym te księgi mają jeszcze w dodatku i tę dobrą stronę, że można je przecież zamknąć w każdej chwili, gdy ma się ich dosyć.

Nigdy nie robić nic takiego, co kto inny może zrobić za nas. Całą siłę gromadzić i obracać na to, co tylko my jedni robić potrafimy. Z jakiej racji człowiek ma dążyć do osiągnięcia rezultatów jakiegoś memorandum, kursbuchu albo podręcznika?

Czyście zauważyli, że ludzie, którzy wiedzą od a do zet wszystko — i skąd co pochodzi, i w jaki sposób trwa, i dokąd zmierza — że te mitraliezy mądrości, co to za najlżejszym dotknięciem prażą otoczenie huraganowym ogniem wiadomości i pouczeń, najczęściej zajmują w życiu zgoła podrzędne stanowiska? Zbytek wiedzy tak im na mózg uderza i taki powoduje ucisk, że brak im wprost energii na użytek codzienny, na chwilę bieżącą, która domaga się wysiłku, na to cudowne „teraz” — tak że w momencie decydującym sprawiają oni zawód i sobie, i innym.

Czy naprawdę potrzeba uczyć się tylu rzeczy naprzód, na wszelkie możliwe i niemożliwe w życiu sytuacje i wypadki? Gdybym posiadał kiedy konia i ten koń mi zachorował, czy nie miałbym dość czasu na to, aby dopiero wtedy się dowiedzieć, gdzie mieszka weterynarz. Ale że teraz oto konia jeszcze nie mam, a koń, którego nie posiadam, może właśnie wcale nie zachoruje, to chociaż nie wiem, gdzie weterynarz mieszka, nie pragnę się trudzić dowiadywaniem tego ani dowiedziawszy się, później suszyć sobie głowę przypominaniem zapamiętywanego i zapominanego jego adresu.

Widziałem przecież nieraz na własne oczy tych krzepkich, jak dziczki wyrosłych młodych mężczyzn, którzy nie posiadali żadnego „wykształcenia” w zwykłym filisterskim znaczeniu tego słowa i ze wzruszającym szacunkiem spoglądali na każdego dudka, który znał jakieś cytaty łacińskie; a jednak zawierali oni kontrakty i podpisawszy umowy, budowali wielkie drogi poprzez góry, a wszystkich tych potężnych rzeczy, których się podjęli, święcie dokonywali. I trzeba było widzieć, jak zaopatrywali oni w żywność tysiące ludzi i jak umiejętnie posługiwali się mózgownicami dyplomowanych inżynierów! A gdy im potrzeba było jakiegoś faktu, narzędzia albo specjalisty, to szli wprost do źródła, brali rzecz żądaną, zapewniali sobie jej istotne posiadanie, robili z niej właściwy użytek i rozstawali się z nią.

Nie potrzebuję dwóch teorii do jednej rzeczy — ani dwóch pokrywek do jednego garnczka. Nie mogę też nosić trzech par spodni naraz, jakkolwiek pożyteczna to część garderoby.

Czy mam bez końca dosztukowywać u siebie rury od pieca — Ossę na Pelion piętrzyć, z tej jedynie racji, że rury od pieca są rzeczą bezsprzecznie pożyteczną? Ileż z młodzieńczych mych mądrości szkolnych było takimi właśnie bez końca rurami od pieca! Czy istotnie przydała mi się na co ta wiadomość, że Kolumb odkrył Amerykę w roku 1492? Czy mnie to zrobiło szlachetniejszym? Czy mnie wywyższyło w hierarchii społecznej? Czy pogłębiło mą siłę myślową? Uczyniło mnie uczciwszym, moralniejszym? Umocniło mnie może w mym poczuciu człowieczeństwa? Wlało we mnie otuchę albo radość życia? Zwiększyło mą zdolność kredytową choć o dziesięć centów?

Czyż było to w końcu czym innym, czymś więcej niż tylko zbędnym kawałkiem historycznej rury od pieca, której utrzymanie w stanie należytym przez całe życie było dla mnie tylko uciążliwym trudem? Ile też jeszcze tysięcy lat — przypuściwszy, że Ziemia będzie tak długo trwała — dzieci będą musiały uczyć się i uczyć, że w roku 1492 Kolumb Amerykę odkrył — w ty-siąc czte-ry-sta dzie-więć-dzie-sią-tym dru-gim?…  Notabene , później dowiedziałem się przecież, że i ten kawałek rury uszczelniony nie był! To nie Kolumb Amerykę odkrył. Czytałem, że na wiele stuleci przed nim zrobili to Normanowie; a zresztą jeszcze dawniej niż oni, przeprawiano się przez Cieśninę Beringa do Alaski…  tak iż może kiedyś niezadługo się dowiemy, że najpierwszymi Amerykanami byli w ogóle…  Egipcjanie!

Od czasu do czasu bardzo chętnie się bawię takimi teoriami, podobnie jak ten żongler, co to dla samego sportu balansuje setką metrów rury od pieca na nosie. Ale broń Boże! nie godzę się na to, aby coś podobnego, gdy zechcę uchodzić za człowieka naprawdę kulturalnego, miało stać się dla mnie obowiązkowym, bym miał co roku w panicznym przerażeniu biegać do historii sprawdzać, czy to istotnie jeszcze Kolumb, a nie kto inny, w roku 1492 Amerykę odkrył…  i czy to naprawdę jeszcze się trzyma ten sam rok 1492!

Wydaje mi się rzeczą niewypowiedzianie niesmaczną, abym miał być obowiązany przez całe życie nosić wypalone na mózgu te cztery cyfry w tym właśnie porządku, podobnie jak jakaś sztuka bydła nosi swój znak, wypalony na przeciwległej mózgowi części ciała. Wykształcenie wydaje mi się bardzo często tylko systematycznym gromadzeniem wielu przykrywek do jednego garnczka — wielu rączek do jednej miotły — i kilometrowej długości zapasowych rur do pieca!

Czyż umysł jest jakimś koszem do papierów, jakąś rupieciarnią, graciarnią, strychem, wiecznie zapchanym wszelkimi sprzętami, co do których inni niż ja uważają za właściwe, aby tam jedne na drugie się pchały? Czy nie powinien on być raczej jak zwierciadło, które wykształcenie ma czyścić, przecierać, aby wciąż wyraźniej odbijało ono wszystko, co istnieje.

Czyż życie nasze ma ciągle, tak jak dotąd, na dwie rozpadać się połowy, z których pierwsza zajęta jest napychaniem mózgu, druga — wyrzucaniem z niego, a żadna radości nie zna?…

XI Sprzeczka z pewnym drzewem

Jakieś pół godzinki roboty, nie więcej, wydawało mi się, kosztować mnie będzie umocowanie kilku drewnianych domków dla szpaków wśród gałęzi wspaniałego dębu, który mój dom ocienia.

Dąb ten stanowi chlubę mojej posiadłości. Jest prosty, symetryczny jak na dąb, bardzo lekki i strzelisty; znajduje się u szczytu sił i zdrowia; jest jak świątynia, wzniesiona rękami nieziemskimi, cudowniejszy od wszystkich pałaców; a według oceny moich bliźnich — znakomity opał albo podkłady kolejowe.

Wszelako, gdym się zajął założeniem gniazd na nim, doszedłem do wniosku, że w konarach jego przewrotność zamieszkała.

Albo może to tylko z jego strony życzenie, aby mu w niczym nie przeszkadzać — a więc rys silnego charakteru i wybitnej indywidualności, jednakowy w mężczyznach, kobietach czy dębach.

Domki dla szpaków pragnąłem umieścić mniej więcej na wysokości dwudziestu stóp nad ziemią. Oparłem drabinę o pień drzewa. Dąb stanowczo odmawiał zezwolenia na to, aby się o jego podstawę marna drabina wspierała. W jakikolwiek sposób obracałem ją i przystawiałem, zawsze odskakiwała od maleńkich, lecz twardych gałązek, prawie jak od stalowych, odpychających sprężyn. Zwalczały drabinę z całą stanowczością i odpierały zwycięsko wszelki atak z bliska.

Usiłowałem wkręcić drabinę kontrabandą pomiędzy te uparte jak koziołki a drobne gałązki. Z całą inteligencją oparły się najchytrzejszej nawet taktyce z mej strony.

Gdy jeden bok drabiny jakoś tam się wślizgnął, udawało się zawsze tej czy innej gałązce wielkości kociego pazurka drugi bok w lot zatrzymać. Przez cały ten czas zmagań ja — ruchomy motor ludzki, u stóp drabiny działający — zmarnowałem wiele sił na te daremne próby. Była to bowiem staroświecka i bardzo ciężka drabina malarska.

W końcu doszedłem do przekonania, że te gałęzie, trudno, trzeba odpiłować.

Z ziemi dostać ich nie mogłem, a z drugiej strony drabiny, oparłszy ją o nie, też nie sposób było ich piłować, wtedy bowiem niejako sam siebie byłbym podciął.

Niepodobieństwem okazało się również poobcinanie gałązek tych siekierą, bo nie miałem gdzie stanąć i wesprzeć się dość silnie na nogach, aby móc zadawać im skuteczne ciosy.

Uciekłem się ostatecznie do piłki ręcznej. Stojąc na innej mojej, małej, rozkracznej drabince, mniemałem, że zdołam poodpiłowywać uparte gałęzie.

Ustawić drabinkę dość blisko drzewa okazało się zadaniem nieprzewidzianie trudnym, bo grunt był po temu zbyt nierówny i trzeba go było dopiero zniwelować, aby mógł on stać się dość pewną podstawą do tej operacji.

I wtedy nagle uświadomiło mi się, że jestem jeszcze o dobry szmat drogi oddalony od chwili, gdy domki te założę. Zaczęło mi się zdawać, że każdy krok ku temu, jakkolwiek konieczny i z samej natury mego celu wynikający, odwodzi mnie od niego coraz dalej — przybicie domków zniknęło w perspektywie nieznanej przyszłości.

Zaczęło się od usiłowań oparcia drabiny o pień dębu. Upór owych gałązek na nieprzezwyciężonej stanął mi przeszkodzie. Dałem więc gałęziom spokój i oto znalazłem się teraz ze szpadlem i szuflą w ręku, zajęty kopaniem i równaniem gruntu.

Myślałem sobie: „Ciekawy też jestem, jak daleko jeszcze będę musiał odejść od moich domków, aby dojść w końcu do nich”.

Czy i to zajęcie jest z rodzaju tych, co to nas kuszą w życiu udawaną swą prostotą, a maskują się zręcznie, wyglądają na robotę do ukończenia w ciągu jednego dnia, aby nas potem kosztować lata pracy i mozołu?

Jakkolwiek zresztą te rzeczy się miały, sprawa sprowadzała się ostatecznie do pojedynku między mną a tym oto — właściwie raczej sympatycznym niż niesympatycznym dżentelmenem — dębem. Odłożę przeto na bok — mówiłem sobie — wszelki pośpiech, gniew i zniecierpliwienie, zobaczę po prostu, kto z nas dwóch weźmie górę. Prosta linia powietrzna pomiędzy mną a mym zadaniem okazała się złudzeniem; wypada mi oto walczyć pierś w pierś, krok za krokiem.

Drabinka rozkraczna sympatyzowała z dębem i zgoła nierozsądnie grymasiła, różne pod względem gruntu robiąc mi trudności; chybotała się i chwiała, gdy tylko stanąłem na niej, to w prawo, to w lewo, a to znów nagle w jakąś zupełnie inną stronę, w sposób całkiem bezradny i jakiś zgrzybiały, kiedy tymczasem w domu potrafi stać zupełnie pewnie i zachowywać się spokojnie i z zadowoleniem.

Cała ta historia z ustawianiem nóg od drabiny była po prostu klasycznym przykładem tego, co jeden z mych przyjaciół nazywa „absolutnym bezwstydem rzeczy nieożywionych”!

Wreszcie udało mi się jakoś wdrapać na drabinkę i zacząłem dokonywać piłką operacji na gałęzi nr 1.

Ponieważ gałąź była zielona i soczysta, piłka, rżnąc, jakby przyklejała się do niej, nieustannie utykając i zacinając się uparcie.

Stałem na najwyższym stopniu drabinki, a więc chwiejnie i niepewnie.

Piłowałem wprawdzie, ale jednocześnie zaprzątała mnie troska o ewentualne złamanie nogi lub skręcenie karku; to zaś drażniło mnie i denerwowało aż do wyczerpania.

Następna gałąź nr 2 wymagała przeniesienia drabiny w inne miejsce i nowego niwelowania gruntu.

To samo było z gałęzią nr 3.

Mniej więcej w tym czasie, kiedy te trzy gałęzie odcięte spoczęły już na ziemi, ja zdążyłem nieomal zapomnieć o początkowym celu całego tego mego przedsięwzięcia — zdumiewałem się raczej od czasu do czasu, po co ja właściwie trudzę się nad tym wszystkim.

Aż wreszcie gałęzie zostały usunięte — droga była otwarta. Podniosłem ciężką drabinę, przysunąłem ją do drzewa — z całą pewnością siebie oparła się o nie. Wtedy, trzymając jeden z domków w ręce, wszedłem na nią do dwóch trzecich wysokości. Usłyszałem, jak coś pode mną podejrzanie zatrzeszczało, a obejrzawszy się ujrzałem, że lewy bok drabiny pękł po przekątnej od góry do dołu i spoglądał ku mnie otwartą szczeliną. Mój kark był w większym niebezpieczeństwie niż kiedykolwiek przedtem.

Szybko, choć ostrożnie zlazłem na dół.

Teraz nie pozostawało mi nic innego, jak zreperować drabinę. A założenie gniazd dla szpaków zapadało w coraz głębszy mrok oddali.

Rzekłem do siebie: „Ciekawa rzecz, dokąd też mnie jeszcze ten zamiar zaprowadzi — ostatecznie nie wydaje mi się to żadną znów tak wielką zuchwałością chcieć mieć szpaki koło domu. Przybić na dębie kilka gniazd–domków, czyż to coś tak zdrożnego? Czy za to teraz domki przygwożdżą mnie do siebie i każą mi się męczyć aż do skończenia świata?”

„Czegóż ja tu jeszcze nie będę musiał robić!

Może te domki zmuszą mnie do zreperowania przede wszystkim mego kurnika — a może każą mi wrócić do miasta — albo kto wie, czy mnie nie zaprowadzą znów aż do Europy? A w końcu wpadnę może w ręce bandy dzikich adwokatów — dzięki rozwojowi jakichś okoliczności ubocznych — jakiemuś postronnemu posunięciu — czemuś pośredniemu, co się wyłoni ze sprawy tych domków–gniazd dla szpaków. Już teraz oto sprawa ta kosztuje mnie półczwartej godziny pracy zamiast przeznaczonych na nią w pierwotnym zamiarze trzydziestu minut”.

„Lecz oto duch walki już wstąpił we mnie. Jestem na wszystko gotów! Chcę niepodzielnie poświęcić się osiągnięciu zamierzonego celu, służąc mu z całych sił moich i wedle najlepszej mej wiedzy i woli. Stało się to punktem honoru dla mnie. W porównaniu z tym same te domki czy gniazda niech sobie licho porwie. O mój ambit chodzi!”

Starannie naprawiłem drabinę, obiwszy ją od zewnątrz i od wewnątrz listwami z metalu — i ustawiłem ją wreszcie na pozycji.

I oto znowu wdrapałem się na nią — z domkiem dla szpaka w ręku.

Gdym się już znalazł na najwyższym stopniu, przekonałem się, że jest niepodobieństwem dostać się w ten sposób z domkiem w rękach aż na samo miejsce, gdzie go należało przybić. Zszedłem więc znów na dół, położyłem domek na ziemi, wlazłem na nowo na najwyższy szczebel i zacząłem stamtąd drapać się dalej na czworakach. Lecz napotkałem przy tym jeszcze więcej przeszkód. Całe jakieś konary przybywały z daleka, aby mi zagrodzić drogę — gałęzie usiłowały wydrapać mi oczy! Okruchy suchej kory spadały wciąż z góry i oślepiały mnie!

Jeszcze więcej — więcej trzeba poobcinać!

Zszedłem przeto znowu na dół po siekierę i znów wdrapawszy się na drzewo, siekierą torowałem sobie wśród gałęzi drogę w górę. A kiedy już wszystko zdawało się gotowe, zszedłem raz jeszcze na dół po moje domki i z nimi udałem się znów na drzewo. Okazało się przy tym, oczywiście, nieodzowne zabrać ze sobą młotek, obcęgi i garść gwoździ.

Młotek powiesiłem sobie na sznurku na szyi, a obcęgi i gwoździe wpakowałem do kieszeni od kamizelki. Zwykły zdrowy rozsądek, ewentualnie kilka chwil namysłu (co zresztą na jedno wychodzi: rozsądek zabiera czas) byłyby mi podpowiedziały, że siekierę należy na wszelki wypadek zostawić utkwioną w pniu. Ale cóż, właśnie nie zrobiłem tego — zrzuciłem ją od razu prosto z drzewa na dół. No więc też zszedłem po nią znowu po drabinie.

To nieustanne wchodzenie i schodzenie zaczęło mnie w końcu po prostu niepokoić. Wydało mi się ono czymś wręcz nieskończonym. Jeśli w tym tempie sprawa pójdzie dalej, nabierze cech wieczności, na kształt wstępowania i zstępowania aniołów po drabinie Jakubowej w  Piśmie Świętym — tylko bez gniazd dla szpaków, o których dotychczas mowy nawet nie ma.

Skończyłem za pomocą siekiery robotę w gałęziach i właśnie zamierzałem zwrócić zaaferowane myśli znów w stronę młotka, gdy narzędzie to, które miałem uwiązane na sznurku koło szyi, przy jakimś gwałtowniejszym nachyleniu się nagle koziołka wywinęło, wysunęło się z pętlicy i spadło wprost na ziemię.

Zdumiewająca rzecz, jak ten młotek leciał prosto przez gałęzie — co jak co, lecz to już należy mu przyznać; i leżał sobie potem spokojnie pod dębem z upartą i nadąsaną miną, która zdała się mówić: „Zejdź no tu, mój panie, bądź łaskaw mnie podnieść”.

Nie zaraz poń zszedłem.

Oparłem się o gałąź i wymyślałem mu czas dłuższy. Lecz on się nie podnosił — ani drgnął nawet! Rzecz zdumiewająca, jak one — te przedmioty — potrafią być bez życia, gdy im się tak podoba!

Po czym przyszło mi na myśl, jak bardzo zabawne musiałoby się to wszystko wydać komuś postronnemu, który by miał dość czasu, aby mi się, niczym w teatrze, przyglądać. Pomyślałem przeto: „A dlaczego to ja sam nie mógłbym być tym widzem?” Ale się rozmyśliłem, że przecież ten obcy nie ma nic do roboty, jak tylko bawić się mym widokiem, gdy tymczasem ja mam prócz tego dostarczać mu właśnie widoku tego wchodzenia i schodzenia. Pole działania było za szerokie! Nie mogłem przecież jednocześnie bawić się serdecznie i na dodatek wykonywać całą pracę.

A więc znów zszedłem w dół mając tyle cierpliwości, ile w pośpiechu można wykrzesać z siebie. Schwyciłem młotek w szpony. Byłbym mu najchętniej łeb wtedy ukręcił. Lecz co komu przyjdzie z tego, że młotkowi swemu łeb ukręci? Co najwyżej będzie musiał kupić sobie nowy.

Młotek został więc podniesiony, tak jak sobie tego niegodziwiec życzył. I znów z nim zacząłem drapać się na drabinę.

W samym środku roboty, właśnie gdy zdała się ona żwawo posuwać naprzód, na horyzoncie pojawiła się nowa, nieprzewidziana trudność.

Dąb taktykę zmienił i przywołał na pomoc niespodziewanego sprzymierzeńca. I to kogo…  kurę! Jedną z mych kur kochanych!

Drzwi do domu pozostały otwarte. Kura weszła przez nie do mego pokoju i skoczyła przez stół, pożarła resztki mojego śniadania i groziła, że potłucze swoimi łapskami wszystkie przedmioty kruche i łamliwe na stole i w pokoju.

Była to kura, która sekowała mnie specjalnie, sama jedna więcej niż wszystkie inne razem. Gdy bowiem inne robiły szkody tylko na pólkach sąsiadów, ona krążyła wiecznie koło domu, czatując, co by tu spsocić.

„Sio!” zawołałem na nią kilkakrotnie z góry. Lecz bez żadnego skutku. Nie chciała się przestraszyć mojego „sio!”. Bynajmniej. I nawet pokwitowała ten mój rozkaz w sposób zdradzający całkowity brak szacunku dla mnie. Wiedziała niegodziwa, że ma aż nadto czasu, aby się ulotnić, zanim zgramolę się z dębu.

Poczyniłem tedy pod jej adresem pewne inne jeszcze, gróźb pełne uwagi. W odpowiedzi na to przekręciła głowę, łysnęła okrągłą kurzą swą źrenicą, mrugnęła raz i drugi w sposób jawnie mnie lekceważący i skoczyła obiema łapami prosto w kawę. Nadaremnie rzucałem gałęźmi do pokoju.

A przeto zlazłem z dębu i wściekły wygnałem kurę z domu. Oddaliła się w sposób, którego zazwyczaj używają kury, aby odejść z miejsca, gdzie ich nie potrzeba — drogą możliwie najdłuższą, ku największemu dla wszelkich rzeczy kruchych niebezpieczeństwu ze strony łopocących skrzydeł i głupich łap kurzych, z wielkim gdakaniem i miotaniem się, jakby to było z mej strony oburzającym przestępstwem przeszkadzać jej w spokojnym tym zajęciu przetwarzania resztek mojego śniadania w piękne świeże jajka — i to w dodatku na mój własny użytek. Sekundowały jej w piekielnym tym hałasie wszystkie krewne i kumy, głośno i z całego serca zgodnie wtórując jej poglądom na oburzającą karygodność mego postępowania.

Taką otrzymawszy od mych kur nauczkę, wszedłem znów na drabinę i stanąłem w pozycji do przybijania domków. Było to ciężkie przedsięwzięcie. Musiałem dostosowywać swoje ciało do kształtów drzewa, do rozwidleń konarów, konturów, gałęzi. I gdy w jednej pozycji nie mogłem nabrać rozmachu do porządnego uderzenia młotkiem, inna uniemożliwiała mi wyjmowanie gwoździ z kieszeni od kamizelki, do której dostęp zagradzał mi nagle jakiś mały, ale uparty członek dębu. Do przybijania gwoździ ciągle mi brakowało to ręki, to nogi. Miałem wrażenie, że przy tej robocie mógłbym stale zatrudniać w różnych miejscach sześć do ośmiu kończyn. W pewnej chwili naraz uświadomiłem sobie, jak wielką przewagę przy tego rodzaju pracach mogłyby mieć pewne gatunki małp. Z wdziękiem i gracją ich giętkie i mocne, w powietrzu merdające przedłużenie kolumny pacierzowej owijałoby się około gałęzi, gdy tymczasem cały zapas ich rąk i nóg byłby wolny do jakichś innych celów.

Gdy dalej pracowałem, zagrzawszy się na duchu tego rodzaju rozważaniami, usłyszałem po chwili jakiś szelest czegoś małego i skromnie spadającego z lekkim hałasem na ziemię. Były to obcęgi, których w tej samej chwili właśnie potrzebowałem. Wyślizgnęły mi się one z kieszeni w kamizelce. Za nimi, jak krople, zleciało kilka gwoździ.

Zawrzałem wściekłością.

Lecz obcęgi, zupełnie tak samo jak młotek, nie podnoszą się same z ziemi i nie wędrują w górę. Starą, znajomą drogą zszedłem tedy z drzewa, ażeby je podnieść, i medytowałem, gdym znów zmęczony znalazł się na górze, czy „tat twam asi” i „kochaj bliźniego swego, jak siebie samego” odnosi się również do młotków, obcęgów i gwoździ.

Przybijałem gniazdka na właściwych miejscach. Wszystko zdawało się iść gładko. Dokończyłem dzieła i zszedłem z drabiny, jak mniemałem, już po raz ostatni. Spoglądałem na te cztery domki dla szpaków z podziwem i dumą, odstawiłem drabinę i odniosłem ją w kąt daleko, gdzie zazwyczaj stała.

Po czym raz jeszcze zlustrowałem oczyma domki i zobaczyłem, że najwyższy z nich wisiał na włosku, zaledwie na kawałku kory, kołysząc się bezwładnie z każdym podmuchem wiatru, gdyż gwóźdź nie sięgnął drewna i nie wszedł w pień dębu.

Nie chciałem ulec w walce. Zebrałem się z siłami — cały upór zbił się w kłębek w mym „wnętrzu” — byłem twardy jak kamień od tej zawziętości. Pragnąłem przeprzeć wolę swą mimo wszystko; to nie domki dla szpaków, lecz ten dąb zmóc musiałem.

Z błyskawiczną szybkością wyrychtowałem znów drabinę i przybiłem domek, jak to mówią, na amen, na wieki wieczne.

A potem czekałem w ciszy ducha, co też się znowu zdarzy! Jakie też świństewko dąb znów mi zrobić raczy!

Lecz nic się już nie zdarzyło. Zwyciężyłem ostatecznie!

W ciągu najbliższego tygodnia kilka poszukujących siedziby parek ptasich obejrzało domki. Ptaki, jak mi się zdaje, są bardzo wybredne i ogromnie trudno się decydują.

Gdy rozpoczynałem spisywać tę historię, wydawało mi się, że jakiś morał da się z niej w końcu wyciągnąć czy wycisnąć. Teraz, gdym ją już skończył, nie widzę żadnego. Sądzę przeto, że będzie to z mej strony delikatniej i taktowniej, gdy pozostawię to samemu czytelnikowi, aby znalazł sobie tutaj jakąś własną naukę moralną i ewentualnie zrobił z niej użytek. Byłem poprzednio nazbyt o ludzi troskliwy i przykładałem im wizykatorie moralne — pac! jedną po drugiej, ani się troszcząc o to, czy chcieli, czy nie chcieli.

Na domiar tego wszystkiego żadne szpaki ani żadne wilgi, ani żaden najmarniejszy ptaszek nie chciał nigdy zamieszkać w tych domkach na dębie.

XII Motłoch w duszy

Jest zawsze w każdym domu — jak zwykło się mówić — „sto rzeczy do zrobienia”.

Czajnik cieknie i zdałoby się oddać go do blacharza. Podłogę należałoby wyfroterować. Kaleki fotel na biegunach kark sobie znowu skręcił. Są dziury ziejące na piętach wielu par posępnych mych skarpetek. Jedno z pudełek z konserwami ma biały nalot pleśni, trzeba by je oczyścić. Półki wypada wytrzeć z kurzu. Brak żerdzi w kurniku. Projekty architektury ogrodowej z wolna dojrzewają w moim umyśle, a jedna z kur zaczyna już siedzieć na jajach.

Mam do napisania dwa listy — do porąbania drzewo — muszę przynieść wody. Chleb trzeba obstalować u piekarza, a przede wszystkim (ważniejsze od chleba!) wielki i gruby kołacz malinowy. Trzeba też koniecznie wstawić stłuczoną szybę.

Potrzeb więc jest bez końca: w ciągu pięciu minut mogę dla rąk moich więcej znaleźć pracy, niż będą one zdolne wykonać jej przez miesiąc.

No i oczywiście trzeba napełnić lampę. A gdzie się też nóż podział?…  A drzewa nie przywieźli…

Każda z tych konieczności jest jakby osobnikiem — wymaga czasu dla siebie, uwagi, roboty…  Nasiadając na mnie całą hurmą, tworzą one w duszy pospólstwo, czerń, motłoch i — przeszkadzają mi w ogóle coś robić. Chwilami rzuca się na mnie cała ta wrzaskliwa zgraja — każde piszczy mi o potrzebach i żądaniach, każde domaga się, by najpierw je uwzględnić.

Starałem się ułagodzić tę zgraję gorliwością, jaką jej okazywałem, i zaspokajałem żądania po kolei, jak mogłem najprędzej.

Metoda ta nie została uwieńczona żadnym powodzeniem. Nie zaspokoiłem żadnego z wymagań — nie zrobiłem nic, jak się należy — ani mnie, ani im nic z pracy mej nie przyszło.

Pociłem się nad reperacją kurnika, gdy tymczasem duch mój do kuchni ulatywał, do potraw w piecyku.

Ponieważ odwróciłem uwagę od młotka, ten trafił w mój palec zamiast w gwóźdź wbijany i mocno mnie skaleczył. A w chwilę potem zapach spalenizny doleciał mnie z kuchni. Ciało w kurniku, duch w piecyku — to tylko zamieszanie wprowadza do wszystkiego; a z tej kotłowaniny wynikł skrwawiony palec, spalone jedzenie, źle zreperowany kurnik, a co najgorsze — utrata pogody ducha, otuchy, sił, energii.

Spróbowałem napisać zaległy list prywatny. Umysł mój, jak włóczęga, wymknął mi się i powędrował w ślad za miotłą, która leżała na podłodze. Układając zdanie, wstałem, by miotłę podnieść, i przy pewnej konstrukcji imiesłowowej przewróciłem garnczek z czerwoną olejną farbą. Znów przeklęte splątanie ducha i materii.

Następnego dnia rano ten sam motłoch raz jeszcze, drąc się i popychając, otoczył mnie kołem.

Na to podniosłem się, wyprostowałem jak wysoki i stanąłem na wysokości zadania. Powiedziałem: „Ten harmider ma natychmiast ustać i to przede wszystkim w moim mózgu! Niech sobie chaos, jaki chce, panuje w moim domu — niech istotnie to wszystko będzie do zrobienia i na zrobienie czeka — a jednak od tej chwili zawsze tylko jedna rzecz będzie robiona naraz i to robiona tylko takim nakładem sił ciała mego i umysłu, jaki jestem zdolny naprawdę skontrolować. Wynoście się! Apage! Zniknijcie aż do czasu, póki nie dojdę i nie ustalę, kto z was jest koniecznością, a kto nie; kto oznacza mus, a kto potrzebę; co należy do moich obowiązków tej godziny, a co bez szkody może być załatwione jutro”.

Tłum zmalał. Pozostało kilku osobników. Oprócz narąbania drew, przyniesienia wody i jeszcze jakichś dwóch — trzech „musów”, okazało się, że nie ma nic takiego, co by nie mogło czekać. Odrobiwszy konieczności, zwróciłem się do rzeczy niekoniecznych, dopuszczałem przed swe oblicze jedną z nich za drugą, pociągałem je do raportu, zadawałem pytania, wysłuchiwałem odpowiedzi i potem — przez lewo zwrot w tył! marsz z powrotem!

Jednym z tych kwestionowanych był mój ogród. Uszlachetniam w nim kilka dziko rosnących roślin z okolicy, wygrzebuję je z pobliskiego gąszczu i przesadzam na mą działkę gruntu. Mam zamiar pozwolić tym kwiecistym dziczkom rozrosnąć się do woli i zobaczę, co z tego wyniknie.

Przesadziłem cztery młode cedry i zasadziłem pośrodku pewien gatunek cudownie dzikiej łozy winnej, której nazwy potocznej nie znam, a botanicznej dowiedzieć się nie pragnę.

Jak dotąd, wszystko dobrze. Pracowałem w spokoju, nie śpiesząc się i z zadowoleniem; odczuwałem tę pracę raczej jako czynność od święta niż robotę, gdy wtem nowa ambicja wstąpiła we mnie — zapragnąłem urządzić cały szereg kolistych alei z młodych cedrów i zapełnić ogromną przestrzeń niezliczoną liczbą innych roślin.

Ani się obejrzałem, jak już ambitne zamiary dojrzały, objęły mnie i opanowały. I nagle zobaczyłem się, jak z wściekłym pośpiechem kursuję pomiędzy gąszczem leśnym a ogrodem, dźwigając całe naręcza powyrywanych roślin, wygrzebując je i sadząc namiętnie. Umysł mój, pędząc hen daleko przodem, pokrzykiwał i ponaglał członki mego spoconego ciała, jak właściciel popędza swoich niewolników.

Znów więc, aby rzec prawdę, jeden z tego pospólstwa życzeń, kaprysów, zamiarów, projektów, planów — albo jak tam kto zechce to wszystko nazywać — pojmał mnie ukradkiem, uplątał w swe sieci i uczynił rabem swoim.

Wszystko z rąk mi wypadło — świadomie zezwoliłem na to — usiadłem natychmiast spokojnie i rzekłem: „Ten bunt ma ustać!…  Tak…  I ten rozruch również niech się uspokoi! Porządek ma zapanować we mnie! Nie chcę, aby mną komenderowały tego rodzaju pragnienia, ani wszystkie razem, ani jedno z nich”.

Wyrwałem z korzeniem moje wielkie ambicje ogrodowe i sprowadziłem wszystko do rozmiarów początkowych.

Wówczas zrobiło mi się lepiej.

Ten bunt stłumiłem w sobie. Lecz jeszcze nie wszystkie bunty opanowałem — pozostały inne. Moje państwo ducha było przez czas długi bardzo źle rządzone, daje się w nim odczuwać pewnego rodzaju niesubordynacja, która za węgłem się czai. Starzy napastnicy czatują u granic, wiecznie gotowi do ataku, by wedrzeć się do środka.

XIII Taczka zgryzot

Był dżdżysty dzień. Bardzo wilgotny. Bardzo czarny. Uporczywa, przemoknięta nędza świata. Niebo wprost bestialskie.

Byłem skwaśniały, doszczętnie bez humoru. Z jeszcze ciepłego popiołu przeszłości wygrzebałem pewne stare zgryzoty swoje; pożyczyłem do tego od przyszłości kilka nowych trosk i włożyłem to wszystko razem pod potężny i świetnie skonstruowany mikroskop chorobliwej wyobraźni, dający powiększenie dziesięciu tysięcy razy, gdy chodzi o mą nędzę fizyczną i duchową, a przy odpowiednim przestawieniu szkieł — takież pomniejszenie, gdy chodzi o myśli radosne, przyjemne.

Instrument pierwszorzędny!

Po czym powiedziałem temu naszemu światu prosto w oczy, że najpodlejszy pies nie chciałby żyć na nim, że jest on nic niewartą ohydą i gałgaństwem: że pomimo, iż z Sądem Ostatecznym łączy się ta mizerna i nędzna nieśmiertelność, to życzę sobie jednak stanąć na nim jedynie i wyłącznie po to, aby raz wreszcie móc kiedyś powiedzieć właściwej władzy kilka gorzkich a mocnych słów prawdy.

W niespełna godzinę urządziłem sobie szerokie i przestronne piekło — Hades — o ścianach od dołu aż do samej góry wykładanych mozaiką ze szczątków wszystkich ludzkich nadziei — rozbitych; szczęście — w kuble z nieczystościami; miłość — kopcąca sadzą stajenna latarka w jakimś obskurnym kącie…

Aż wreszcie przybrało to wszystko charakter tak okropny, że mimo woli przyszła mi do głowy myśl: „Teraz jest to już dość okropne”. A w każdym razie w okropności swojej przekroczyło to miarę mej wytrzymałości.

I powiedziałem sobie wówczas w miłym serduszku swoim: „No, mam czego chciałem. Jestem zadowolony!”.

Wydobyłem wszystko, co było do wydobycia z przeklętej strony życia. Zakosztowałem wszystkich otchłani zgryzoty. Po cóż teraz jeszcze w ogóle ten posępek? Wszakże wczoraj słońce świeciło jak zwykle. To samo słońce w ten sam sposób przecież i dzisiaj gdzieś świeci. Nawet te bestialskie chmurzyska deszczowe oświeca ono blaskiem swym od tamtej strony. I ja mam dziś tę samą świadomość co wczoraj. Czyż jestem heliometrem, aby trochę światła albo odrobina wilgoci w powietrzu całkowicie zmieniały moje stanowisko?

Zapewne, śmierć oraz brud pejzażu przenikają i w człowieka…  Nikt nie wchodzi do ciemnej piwnicy po to, aby zgotować sobie dzień radosny.

Lecz są przecież istoty, które potrafią stawiać opór podobnemu naciskowi z zewnątrz i to istoty bliższe naturze ode mnie. Tamten oto ptaszek śpiewa sobie na deszczu całkiem zadowolony. Jakżeż on to robi, że zachowuje cały swój dobry humor?

Wśród ludzi, z których ja się składam, jest też jeden, lubiący udzielać rad i czasem to i owo mi proponujący. Nie jest on bynajmniej moim ulubieńcem! Brak mu przede wszystkim taktu. Jest coś natrętnego w sposobie, w jaki stale pojawia się właśnie wtedy, gdy mam coś zgoła innego na myśli, o czym on zwłaszcza nic by nie powinien wiedzieć.

„Gdyby pan był tak łaskaw i zgodził się na to, uczyniłbym panu pewną propozycję”, mówi. „Chociaż, jak mi Bóg miły, nie chciałbym narzucać się panu z moją radą. Wiem, jak to nieprzyjemnie. Sam znieść tego nie mogę. Ma to w sobie coś tak kaznodziejskiego, wygląda na „ja–jestem–znacznie–od–ciebie–mądrzejszy–lepszy” i w ogóle jest bardzo trudne do przełknięcia. Przy tym jest tego tyle!…  Każdy bliźni zda się nosić w kieszeni pakiet rad i propozycji — tylko że nie dla siebie, ale dla innych.

Jednakże mimo to pragnąłbym bardzo pozwolić sobie na pewną uwagę…  Niechże pan, proszę, tak mnie posłucha tylko, jak śpiewu tego ptaszka — nic więcej i nie inaczej.

Należy pan do tych, którzy wiedzą, czego chcą. To już dobrze — to bardzo wiele — to nawet rzecz wyborna! To jawna wygrana. Chce pan wydobyć myśli swoje z tej posępnej bruzdy, którą w tej chwili biegną. W pańskim wypadku jest to w ogóle rzadkie szczęście, jeśli się może czegoś podobnego pragnąć. Po większej części ludzie są zbyt spragnieni przyjemności, aby się na to zdobyć — pozwalają oni swemu umysłowi krążyć w tę i w tę stronę wciąż po tej samej mrocznej i posępnej drodze — sprawia im to pewną swoistą przyjemność — są perypatetykami zgryzoty i jej orgii. Podobnie bowiem, jak zgrzybiała tygrysica strzeże ostatniego swojego małego, tak i człowiek broni uraz swoich do świata i ludzi przeciwko każdemu, kto by mu groził ich odjęciem. Świat dlatego tak jest przepełniony nieodkupionymi winami, ponieważ ludzie za żadne skarby nie chcą odstąpić krzywd, których tu doznali. A wszak już Pismo Święte mówi, że „kto posiada, temu jeszcze dodane będzie”. Rzeczy podobne do siebie w sposób tajemniczy wzajem się przyciągają: i dlatego niech smakosz strzeże się cierpienia — jego namiętność jest z wszystkich istniejących najbardziej rujnująca.

A oto pan chce jednak wyciągnąć swój nastrój z posępku i mroku, aby otworzyć sobie miejsce dla lepszej, jaśniejszej przyszłości.

Niechże pan tedy jedzie z tą taczką na plac z drzewem: niech ją pan powiezie z największą uwagą i starannością, na jaką może się pan zdobyć. Niech pan uczyni sobie z tego sport — tę rzecz najbardziej na serio na świecie. Niech pan pcha taczkę swoją przez ściernia na rynek z możliwie jak najmniejszym nakładem sił i pracy, inteligentnie, chytrze i przemyślnie, z całą umiejętnością omijając wszystkie dołki, kamienie i kałuże w bruździe. Niech pan do taczki tej wrzuci całą swą świadomość! Przybywszy na plac z drzewem, niech pan ją naładuje drwami, niech pan ułoży z nich stos możliwie jak najwyższy mądrze i ostrożnie, tak aby żadne drewno nie oślizgnęło się i nie wypadło panu. A wtedy niech pan z tą samą uwagą przywiezie przez pole tę pełną taczkę z powrotem do domu. Kiedy zaś pan już będzie drwa do izby znosił, niechże ich pan nie ciska około komina, jakby pan obrzydliwą żmiję z siebie strząsał. Ułóż pan z nich stateczną i szanowną, równą kupkę i zobacz pan potem, czy razem z tymi drwami z taczki nie wyładował pan przypadkiem z duszy dużej wewnętrznej porcji okropności”.

„Ma to w sobie coś z recepty siedmiu kąpieli w Jordanie, które miał przepisane na swoje cierpienia ów wódz biblijny”, pomyślałem w duchu, „ale że ostatecznie kąpiele te poskutkowały, czemuż bym i ja nie miał spróbować takiej kuracji z taczką?”

Był to najtrudniejszy czyn w całym mym życiu!

Przez pewien czas, nieduży kawałeczek drogi, popychałem taczkę w poważnym skupieniu, jakby to była zabawka tylko i nic więcej; taczka zaś sprawiała się, jak mogła najlepiej — rasowa taczka — omijała kamienie, rozpadliny, jamy — szła po terenie niczym irlandzki folblut.

Zrobiło mi się od razu o wiele lżej. Miałem wrażenie, że ta taczka wypycha mnie z Hadesu.

Ale to początkowe napięcie moje zaczęło słabnąć tak jakoś przypadkowo, nieznacznie, nieświadomie — aż powoli przestałem czuwać nad mą pracą.

I znowu oto pobiegliśmy — ja i moja taczka — dwiema różnymi bruzdami: ona swoją dróżką, a myśli moje dawną swoją kamienistą, pełną wybojów ścieżą żalów, strachów, obaw.

„Te dawne dobre dni nie wrócą nigdy już… ” Jak nieobecni, którzy nie powracają nigdy, albo nawet gorzej: wracają zmienieni! Po co to wszystko, na co? Cała ta bezcelowość, bezsens…  Lata, które mijają, starość, co nadchodzi — i te „O, mój Boże!” i te „Tak, tak, to życie”!… , którymi zawsze w końcu jakieś opowiadanie, od smutku zjełczałe, przyskrzyni nam palce…

„No i cóż”, powiedział mój Mentor, „znów taczka pańska znalazła się w jakimś wyboju, a humor w piekle. Ale to nie szkodzi, to pańskie stare i sercu miłe przyzwyczajenie! Drzwi do Hadesu tak się łatwo otwierają, są one zawsze świeżo naoliwione. A drzwi do radości, przeciwnie, mają zawiasy zardzewiałe. Przed panem jest jeszcze bardzo dużo pracy. Próbować i chybiać — chybiać i próbować — i chybiać, chybiać, chybiać — i znów ponawiać próbę — i znowu, i znowu — i tak czas dłuższy, długi…  Bo innej drogi nie ma. Ozdrowienie ma pan w końcu zapewnione, lecz wiele trzeba czasu, by je uczynić trwałym. To próbka tego, jak się osiąga zbawienie. Skoro raz wreszcie dojdzie się już do tej umiejętności, że potrafi się w ciągu, powiedzmy, dziesięciu do piętnastu minut kierować myśli na dowolnie obrany przedmiot, to już one na nim pozostaną same przez się aż do odwołania”.

I znów zabrałem się do dzieła — popchnąłem taczkę o jakieś dwanaście kroków naprzód — a wtedy stanęła jej oto na drodze moja ulubiona uraza do ludzi. W tej tak rozmiłowany jestem!…  Popychanie taczki i czuwanie nad nią zdałem na wolę losu…  Uraza mówiła (a ma tak świętą rację): „Gdyby tylko ten a ten nie był tego a tego powiedział…  Wiem, że po części i ja nie miałem słuszności (jestem tak sprawiedliwy!). Ale nigdy bym przecież nie był się posunął aż do tego, aby rzec — albo aby pomyśleć — lub aby tak postąpić… ”

„Ba, ba, ba!…  i gdzież to pan znów bawił, czym pan się zajmuje?”, ozwał się mój doradca. „Z pewnością nie popychaniem taczki”.

Więc znów zabrałem się do pracy. Przecież to wstyd doprawdy, żeby przez dziesięć sekund nie móc zapanować nad swą własną myślą. Jakaż to słabość, jakie rozlazłe niedołęstwo!…

„Już pan znów skręcił z drogi”, upomniał mnie mój Mentor. „Myśl pan o pracy, którą pan masz wykonać, a nie o swych słabostkach”.

„Wszakże myślałem przed chwilą tylko o tym, jak bardzo pan ma rację”.

„I to również niech pana nic teraz nie obchodzi, czy ja mam słuszność, czy jej nie mam. Pan się powinien interesować taczką i tylko taczką. Przy niej pan myślą zostań. Niech pan przez nią się stara osiągnąć swe zbawienie — zbawienie tej godziny — tej oto minuty”.

Pchałem taczkę znowu przez jakiś tuzin kroków. Wtedy stanęła przede mną ulubiona obawa moja — tak czarna, jak nawałnica w górach; a dusza moja, objęta mrokiem szacunku i lęku, marzyła: „Wszystko mi źle pójdzie — zawsze źle wszystko idzie. Przy moim braku szczęścia…  Znalazłem się dziś w takim fałszywym położeniu — nikt mi nie będzie wierzył! Co mam powiedzieć! Co mam”…

„Taczka, taczka!”, głos upomnienia znowu rozległ się nade mną. „Do diabła z taczką!”, jawnie się zbuntowałem. „Żądam, aby mi wolno było zastanowić się w spokoju nad mymi przykrościami, bo w przeciwnym razie nic z nich mieć nie będę. I w ogóle zresztą…  cóż to za głupia idea, aby całą uwagę zwracać tylko na rzecz tak podrzędną, jak to bezcelowe popychadło, i zaniedbywać z tej racji naprawdę ważne sprawy!”

„O, święty Kalasanty!”, powiedział znów mój Mentor. „Więc za pozwoleniem pańskim, niechże raz panu powiem, że ważne sprawy życiowe są to właśnie te, które pan zwiesz małymi. »Rzecz w wielkim stylu« — oto słynne słowa, z którymi występować i paradować lubią dyletanci. »Myślenie o przyszłości« — oto pięknobrzmiące omówienie dla niezdolności myślenia o teraźniejszości. Teraz, zaraz…  TERAZ…  TERAZ…  TERAZ…  oto jedyna znana nam rzeczywistość — jedyna, która rzeczywiście działa. Los splata się z oczek rzeczy codziennych, cogodzinnych. Żwir na szynach nieraz wykoleja pociąg. Trochę arszeniku, przez niedbałość zapomniane w szafce i zamiast proszku do ciasta użyte, całą rodzinę truje. Przez drabinę, której pan z lenistwa i wygodnictwa nie ustawił należycie, kark pan skręci. Łyżka jedzenia, którą pan w siebie wrzuca, jak zboże w pytel młyński, przyprawia pana o niestrawność, a przez to potem spełzają na niczym wielkie radości pańskie i wielkie przedsięwzięcia. Niewyraźnie napisane kilka liter, przez które z igły robią się widły, naraża pana na poważny konflikt z najlepszym przyjacielem”.

Tak gderał dalej Mentor, kiedy tymczasem ja, odbiegłszy znowu myślą od mych taczek, wdałem się w marzeniach w rozmowę — wprawdzie w rzeczywistości zaledwie możliwą, ale na pewno bardzo przykrą — z pewnym mym znajomym: „Gdy go zobaczę, gdy będę do niego szedł, muszę być w łagodnym, cierpliwym nastroju, w usposobieniu pojednawczym — z góry już muszę wprawić się w ten stan ducha i nie dać się zeń wytrącić”.

„Nie masz pan po co wprawiać się naprzód w żadne stany ducha”, mówił Mentor. „Nie masz pan co teraz przygotowywać sobie tego, co pan pomyśli lub powie dopiero za dni dziesięć. Jest pan człowiekiem żyjącym i ma pan za kilka centów temperamentu, a więc w każdym razie będziesz pan myślał wtedy i mówił zupełnie co innego — tylko że szanowny pan woli teraz oto zabawiać się w teatr i urządzać sobie samotne przedstawienia w pojedynkę, gdy przeciwnika nie ma, aby móc być zupełnie pewnym swej roli bohatera.

Tymczasem pan masz teraz pchać tylko tę taczkę. I na to obrócić wszystkie swe zdolności. Pozwól pan, niech się przyszłość sama o siebie troszczy.

Miejże pan, na Boga! wzgląd na swe pożałowania godne członki — ręce, nogi. Jakież bóle w mięśniach szykujesz pan sobie przez te rozmowy urojone! Niechże się pan przestanie troszczyć o to, co kiedyś tam będzie — myśl pan o taczkach, tylko i wyłącznie, i o niczym więcej”.

Lecz tego jednego właśnie uczynić nie zdołałem. Po prostu przekraczało to moją możliwość. Nie uszedłem dziesięciu kroków, a już znów zjawiała się ukradkiem w mojej głowie taka jakaś nędzna, mizerna myśl postronna, kaprys lub troska z ubocza, i wysadzały z zawiasów to, co zwę swym duchem.

W tej grze nie mogłem wygrać.

Lecz zaufanie moje do sposobu z taczką jest, jak poprzednio, niezachwiane.

Należy tylko tę metodę taczkową stosować dostatecznie długo.

XIV Omega

A jednak, wbrew wszystkim i wszystkiemu, stało się w końcu oczywistym, iż moja budowa była chybionym krokiem — przynajmniej jeśli miało w niej chodzić o osiągnięcie przeze mnie jakiegoś trwałego szczęścia.

Gdy bowiem wszystko zdawało się już być gotowe, gdy zboże wyrosło i kury się niosły, że lepiej nie trzeba — trzy z nich siedziały już nawet na jajach — gdy dzikim winem obrosło mi okno i jak aureola zielona uśmiechać się do mnie zaczynało — wówczas ja sam znienacka jąłem tracić humor i smętnym toczyć okiem po mojej pustelni. Samotność nie mogła dać mi tego szczęścia, którem wymarzył sobie. Zdawało mi się przedtem, że będę zdolny zawrzeć jakieś monogamiczne małżeństwo z naturą i tylko z nią wyłącznie, zgoła niezależnie i w całkowitym oderwaniu od reszty ludzkości. Lecz, jak się okazało, danych do tego nie miałem albo przynajmniej życie tego rodzaju nie mogło szkody mi nie wyrządzać.

Myślę, że zupełnie to samo spotkać musi każdego, kto jest naprawdę żywy. O tym mnie zresztą sama natura pouczała. Wszystko żyjące chadzało w niej parami. Rośliny i drzewa kwitły kępami, rodzinami, a mrówki i wszystko inne dążyło do tego, aby się kojarzyć z podobnymi do siebie.

I tylko ja jeden oto — okruszyna, od społeczności oderwana — usiłowałem żyć całkiem samotnie. Cóż, ptakom i zwierzętom może to pochlebiało, że je podziwiałem, ale całkowicie do swojego życia one mnie jednak nie przyjęły…  może dlatego, że nie potrafiłem ocenić właściwie i w całej rozciągłości wybornego smaku młodziutkich pędraków…  a może…  dość, że uczucie pewnej obcości pozostało.

Coś takiego było w powietrzu, jak gdyby: „Ty do nas nie należysz. To poza z twojej strony, gdy o to zabiegasz. Idź do podobnych sobie i przychodź tu do nas jedynie z wizytą. Do naszego życia całkowicie i tak się nie dostaniesz. Nie jesteś przecież ptakiem, który mieszka w gnieździe i żywi się robakami, ani wiewiórką w dziupli, ani drzewem, abyś mógł zapuścić korzenie na jednym miejscu i tak pozostać”. Pustelnik jest człowiekiem, który usiłuje stać się drzewem i z jednego tylko miejsca czerpać pokarm. A przecież jest on o wiele więcej niż tylko drzewem i musi swe wysoce zróżnicowane życie podsycać sokami z wielu miejsc, a podniety musi mu dostarczać wielu różnych ludzi. Niedźwiedź nie bywa nigdy tak nierozsądny, aby chcieć żyć tylko pomiędzy wilkami — niechże i człowiek nie próbuje mieszkać pośród drzew wyłącznie i obcować z tym tylko, co zowie się naturą — nie mogą mu one dać wszystkiego, czego potrzebuje do swego najbardziej osobistego życia.

Są ludzie typu roślinnego — i typu zwierzęcego — i typu boskiego. Człowiek boskiego typu potrzebuje aury tego, co najbardziej duchowe na ziemi — czyli człowieka — aby móc osiągnąć całkowity rozwój.

A przeto opuściłem wkrótce mą samotnię — jak sądzę, już na zawsze — i przetransportowałem łóżko, patelnię i garnczki do Nowego Jorku, do domu jednego z mych przyjaciół, który mieszka…

Lecz co ma jego adres do wyżej opisanej przygody mej z próbą pustelnictwa?

Od wydawcy

Prentice Mulford urodził się 5 kwietnia 1834 roku w Sag Harbour, mieście położonym na Long Island, czyli w pobliżu nowojorskiej metropolii. Tam też się wychował. Solidnych szkół nie kończył, a poziom intelektualny, do którego doszedł, zdobył jako samouk. Przewodnikiem w samokształceniu była mu własna wrażliwość i własne bogate obserwacje społeczeństwa Ameryki dokonującej właśnie skoku cywilizacyjnego.

Życiowe doświadczenia zbierał między innymi jako: kucharz okrętowy, poławiacz wielorybów, poszukiwacz złota w Kalifornii.

Kiedy w roku 1863 w kalifornijskim piśmie ogłasza pierwszy swój szkic, posiada już dowcip i znajomość charakterów ludzkich, cechy obecne w całej jego późniejszej twórczości. Podoba się czytelnikom, wydaje jeszcze kilka szkiców i od około 1866 roku jest już dziennikarzem w piśmie „Wiek Złoty” w San Francisco. Przez krótki czas udaje mu się wydawać własne pismo — „Gazetę Stocktońską”.

Pierwsze eseje Mulforda ukazywały się w czasopismach amerykańskich. Późniejsze drukowane były nakładem autora jako „Biblioteka białego krzyża” (”White Cross Library”).

W roku 1872 jedzie do Europy jako agent reklamowy. Dwa lata mieszka w Anglii i wraca bogatszy o nowe przemyślenia. Po powrocie jest znowu dziennikarzem. Otrzymuje stałą pracę w nowojorskim piśmie „Graphic”.

Takie ustabilizowane życie nie zadowala go. W New Jersey, w lesie buduje sobie chatkę, z której codziennie dojeżdża do pracy. Prauje jako dziennikarz- redaguje monotonną rubrykę folklorystyczną, czyli wyliczającącą wypadki i przestępstwa poprzedniego dnia. Dziwi się ludziom, którzy namiętnie zaczytują się jego rubryką, i na przekór ich upodobań uciekł na swoje odludzie.

Tam też pisze większość swoich szkiców, może dzięki temu, że własna pustelnia stanowiła przeciwieństwem świata znanego ze swojej rubryki w dzienniku. Bez żadnej reklamy osiąga wielką popularność. Czytany jest na całym świecie, wszędzie tam, gdzie żywe są ideały bliskie amerykańskiej wierze człowieka w siebie.

Kiedy po kilku latach infastuktura wokół chatki już nie sprawiała kłopotów, i wszystko wskazywało, że zostały zrealizowane zamysły wówczas pojawiła się nostalgia. Wypieszczone otoczenie, zwierzęta, rośliność zdawały komunikować Mulfodowi, że włąsciwe ty jesteś obcym w naszym świecie. Doświadczenie to, nauczyło go, że jednak człowiek musi żyć pomiędzy ludźmi.

Projekt z chatką został zamknięty.

Przeprowadza się do Nowego Jorku i tam pisze książkę podsumowującą myśli ze swoich esejów, i ta książka jest czwartym tomikiem naszego zbiorku. Też kończy bardzo osobisty, reportarz — zapis obserwacji nad własnym życiem — „Anioł z moczarów”.

Umiera w roku 1891, w łódce, którą właśnie miał wyruszyć w podróż do miejsca urodzenia — Sag Harbour.

Zdzisław Słowiński