Powrót

Jan Stachniuk: Mit słowiański

Spis treści

Wstęp
I Brzask budzącego się życia
1. Wyzwalanie się z letargu dziejowego
2. O rodzimy mit dziejotwórczy
3. Jakim może być mit sławski?
4. Znaczenie antycypacji mitu sławskiego
II Zasady upadku Sławii
1. Sławski przedmit naturalistyczny
2. Fenomen "dynamizmu" bezdziejów w Europie
3. Sprzęgnięcie Sławii z ustrojem średniowiecza
4. Paraliż kulturowy Sławii
5. Pochodne paraliżu kulturowego
III Przezwyciężenie paraliżu kulturowego
1. Odrodzenie mitu indywidualistycznego
2. Pole deformacji.
3. Przełom mitu indywidualistycznego i jego konsekwencje.
4. Przezwyciężenie paraliżu kulturowego.
IV Wyzwalanie się sił twórczych Sławii
1. Dysocjacja bezdziejów sławskich
2. Wyzwolenie się woli tworzycielskiej
3. Świadomość negatywna
4. Dysocjacja pochodnych paraliżu kulturowego
5. Kres dysocjacji
V Humanizm sławski
1. Puste ogniwo mitu
2. Istota mitu sławskiego
3. Autonomizacja humanizmu sławskiego
4. Skok twórczy humanizmu sławskiego
5. Heroizacja życia jako pochodna sławskiego humanizmu
VI Mit zadrużny
1. Humanizm sławski jako fundament mitu zadrużnego
2. Rozsadzanie ram submitów
3. Zasada mitu zadrużnego
4. Ogólny rzut mitu zadrużnego
VII Oblicze kultury sławskiej
1. Organizacja mitu zadrużnego
2. Zasada kultury sławskiej
3. Zarys kultury sławskiej
4. Perspektywy kultury sławskiej
VIII Kultura duchowa Sławii
1. Rola religii
2. Mit zadrużny jako wyraz odrodzenia się religijnego Sławii
3. Odrodzenie religijne Sławii
4. Obiektywny system religii zdrużnej
5. Piękno w micie zadrużnym
6. O koncepcji artystycznej Sławii
IX Wizja kultury organizacyjno-społecznej
1. Zasady organizacyjno-społeczne Sławii
2. Światopogląd i nauka zadrużna
3. Etyka zadrużna
4. Uwagi ogólne o państwie zadrużnym
5. Struktura państwa zadrużnego
X Zarys kultury materialnej
1. Zasada kultury materialnej
2. Biologia zadruzna
3. Ekonomika zadrużna
XI Impuls realizacyjny mitu zadrużnego
1. Ekstensywny kres mitu zadrużnego
2. Nadwydajność zadrużna
3. Warunki nadwydajności
XIII Stwarzanie fundamentów rewolucji zadrużnej
1. Pojęcie "obszaru wewnętrznego"
2. Produktywizm kulturowy
3. Roztrawianie bezdziejów sławskich
4. Zasada lawinowości rozwoju embrionu zadrużnego
5. Opanowanie mechanizmów obszaru wewnętrznego
6. Siły kosynierskie.
7. Wzorzec aktywności wypełniającej obszar wewnętrzny
XIII Rewolucja sławska
1. Rezerwy rewolucji
2. Taktyka zadrużna
3. Polska jako młot dziejowej realizacji Sławii
Nota edytorska