Powrót

Jan Stachniuk: Droga rewolucji kulturowej w Polsce

Spis treści

Przedmowa
I. Potęga ciągłości kultury
1. Problemat rekonstrukcji Polski
2. Człowiek i kultura
3. Samotok kultury i historii
4. Ideomatryca obiektywna
5. Ideomatryca psychologiczna
6. Podłoże wytwórczo społeczne
II. Kukułcze jajo wspakultury
1. Co to jest wspakultura?
2. Epidemie wspakultury
3. Perwersyjna szczepionka wspakultury
4. Perwersyjna szczepionka na środowisku społecznym.
III. Epidemia wspakultury w Polsce
1. Geneza polskiej kultury
2. Ciąg polakatolicki
3. Charakter narodowy jako źródło upadk
4. Mechanika zastoju
IV. Zadania rewolucji kulturowej w Polsce
1. Postulat przełomu dziejowego
2. Rewizja kultury polskiej
3. Humanistyczna odnowa kultury
V. O rewizję normatyki światopoglądowej
1. Polski logos i ethos
2. Normy światopoglądowe a ewolucja historyczna
3. Amputacja normatyki wspakulturowej
VI. Rewizja instytucji wychowania i nauki
1. Ideał wychowawczy "dobrego Polaka"
2. Antynomia polskiego wychowania
3. Ciągłość kaleczenia pokoleń
4. O rewolucję polskiego wychowania
5. Kultura polska a nauka
6. Bezdroża nauki polskiej
VII. Rewizja świadomości narodowej
1. Treść polskiej świadomości narodowej
2. Bezdroża polskiego patriotyzmu
3. Wpływ świadomości narodowej na tok historii
4. O rewolucyjną przebudowę świadomości narodowej
VIII. O rewizję instytucji literatury
1. Trzon literatury polskiej
2. Rozbiory Polski jako bodziec literatury
3. Główny nurt literatury polskiej
4. Literatura w Drugiej Rzeczypospolitej
5. O rewolucyjne przeistoczenie literatury polskiej
6. Problemat języka polskiego
IX. Zasady odnowy kultury polskiej
1. Ku wyzwoleniu kultury polskiej
2. Idea wspólnoty tworzącej
3. Powinność dzieła
4. Indywidualizm bohaterski
5. Braterstwo posłannictwa człowieczego
6. Etyka dzieła
X. Ku humanistycznej normatyce światopoglądowej
1. Normy światopoglądowe odnowy
2. Przezwyciężenie antynomii organu normatyki
3. Perspektywy odnowy moralnej narodu
XI. Przebudowa wychowania
1. Humanistyczny ideał wychowawczy
2. Przezwyciężenie antynomii polskiego wychowania
3. Perspektywy nowego wychowania
XII. Na drodze do pozytywnego pariotyzmu
1. Treść humanistycznej świadomości narodowej
2. Przezwyciężenie antynomii polskiego patriotyzmu
3. Rekonstrukcja poglądu na dzieje Polski
XIII. Odnowa sztuki i literatury
1. Problematyka kierunku
2. Przezwyciężenie bezdziejowości literatury polskiej
3. Rekonstrukcja spuścizny literackiej
XIV. Przebudowa psychiki zbiorowej
1. Automatyzm trwania środowiska społecznego
2. Ideomatryca obiektywna jako dźwignia przezwyciężenia automatyzmu środowiska społecznego
3. Embrion nowego społeczeństwa
XV. Technika realizacji
1. Laboratoryjna faza rewolucji kulturowej
2. Styl aktywności i pracy
3. Narzędzie przewagi
4. Zbieżność dwóch frontów
Nota edytorska